Yükleniyor...
remzihoca online dersler

Absorb ne demek?

Absorb ne demek? Absorb ne anlama gelir? Absorb İngilizce örnek cümle. Absorb eş anlamlıları.

  absorb (v)

  emmek

  içine çekmek, soğurmak, özümsemek

  Absorb (v) ingilizce örnek cümle

  After food is digested, nutrients are absorbed by the body.

  Yiyecek sindirildikten sonra, besin maddeleri vücut tarafından emilir.

  Vitamin D helps your body absorb the calcium.

  D vitamini vücudunuzun kalsiyumu emmesine yardımcı olur.

  odaklanmak

  dikkatini vermek, (bir şeye) dalmak, meşgul etmek

  Absorb (v) ingilizce örnek cümle

  They divorced because he was so absorbed by his job that he was not paying attention to his family.

  Boşandılar çünkü işinine o kadar çok dalmıştı ki ailesine dikkat etmiyordu.

  The boy was absorbed in playing a computer game.

  Çocuk bilgisayar oyunu oynamaya daldı.

  (bilgi) kavramak

  (bilgi, düşünce) yutmak, kapmak, sindirmek

  Absorb (v) ingilizce örnek cümle

  That kid is like a sponge, she absorbs all knowledge.

  Bu çocuk bir sünger gibidir, tüm bilgiyi emer.

  Absorb (v) Eş anlamlıları

  Bu kelimeler, emmek anlamında kullanılabilir.
  absorb (v) : emmek, odaklanmak, (bilgi) kavramak
  soak up (pv) : emmek
  suck (v) : emmek, batırmak
  drink in (pv) : emmek


  Absorb (v) Collocations

  plant may absorb : bitki emebilir
  sponge may absorb : sünger emilebilir
  absorb carbon dioxide : karbondioksit emmek
  absorb detail : detayı kavramak
  absorb heat : ısıyı emmek
  24 Örnek daha
  absorb impact : darbeyi emmek
  absorb information : bilgiyi kavramak
  absorb light : ışığı emmek
  absorb liquid : sıvıyı emmek
  absorb loss : kaybu telafi etmek/karşılamak
  absorb mineral : minerali emmek
  absorb moisture : nemi emmek
  absorb oxygen : oksijeni emmek
  absorb perspiration : teri emmek
  absorb radiation : radyasyonu emmek
  absorb ray : ışını emmek
  absorb vibration : titreşimi emmek
  absorb water : suyu emmek
  absorb completely : tamamen ememk
  absorb directly : doğrudan emmek
  absorb easily : kolayca emmek
  absorb fully : tamamen emmek
  absorb gradually : yavaş yavaş emmek
  absorb quickly : çabuk emmek
  absorb rapidly : hızla emmek
  absorb readily : kolayca emmek
  absorb totally : tamamen emmek
  absorb utterly : tamamen emmek
  absorb immigrants : göçmenleri özümsemek
  Daha az gör

  Absorb (v) Preposition Kullanımları

  absorb into : …ya çekmek, emmek
  be absorbed into : ...ya dahil olmak