Yükleniyor...
remzihoca online dersler

Address ne demek?

Address ne demek? Address ne anlama gelir? Address İngilizce örnek cümle. Address eş anlamlıları.

  address (v)

  sorunla ilgilenmek

  ele almak, sorunu çözmeye çalışmak, değinmek

  Address (v) ingilizce örnek cümle

  Determining the causes in a specific case can be important for addressing it.

  Belirli bir durumda nedenlerin belirlenmesi, onun ele alınması için önemli olabilir.

  A number of issues must be addressed in order for a commercial policy to be effective.

  Bir ticari politikanın etkili olabilmesi için çok sayıda sorunların ele alınması gerekmektedir.

  hitap etmek

  konuşma yapmak, nutuk çekmek

  Address (v) ingilizce örnek cümle

  Soviet dictator Joseph Stalin addressed his country ensuring a World War II victory.

  Sovyet diktatörü Joseph Stalin, 2.Dünya Savaşı zaferini sağlamak için ülkesine seslendi.

  She will address an audience of 50,000 supporters.

  50.000 destekçiden oluşan bir kitleye konuşma yapacak.

  adres yazmak

  Address (v) ingilizce örnek cümle

  Please address all letters to this office.

  Lütfen bu ofise giden tüm mektupların adreslerini yaz.

  The credit card was wrongly addressed to our old home.

  Kredi kartı eski evimize yanlışlıkla gönderilmişti.

  Address (n) Collocations

  article may address : makale değinebilir
  chapter may address : bölüm değinebilir
  conference may address : konferans değinebilir
  essay may address : makale değinebilir
  report may address : rapor değinebilir
  61 Örnek daha
  address argument : iddianın üzerine eğilmek
  address aspect : yönün üzerine eğilmek
  address audience : izleyiciye adamak
  address bias : eğilime/ön yargıya önem vermek/üstünde durmak
  address cause : soruna eğilmek
  address chair : başkana hitap etmek/seslenmek
  address challenge : engele/soruna değinmek
  address class : sınıfa hitap etmek
  address complaint : şikayete eğilmek
  address complexity : karmaşaya eğilmek
  address congregation : cemaate seslenmek
  address congress : kongreye hitap etmek
  address convention : konferansa hitap etmek
  address correspondence : mektup göndermek
  address crisis : krizin üzerine eğilmek
  address criticism : eleştiriye eğilmek
  address crowd : kalabalık üzerinde durmak
  address deficit : açık üzerinde durmak
  address disagreement : anlaşmazlığı ele almak
  address disparity : eşitsizliğe eğilmek
  address divide : bölünmeye eğilmek
  address envelope : zarfı işaretlemek
  address failing : kusurlara eğilmek
  address gap : boşluğa/açıklığa eğilmek/üzerinde durmak
  address gathering : toplantıya hitap etmek
  address grievance : soruna eğilmek
  address imbalance : dengesizliğe eğilmek
  address impact : etkiye eğilmek
  address implication : olası sonuca eğilmek
  address inequality : eşitsizliğe eğilmek
  address issue : (bir) konuyu ele almak
  address letter : mektubu göndermek
  address limitation : sınırlamaya eğilmek
  address matter : meseleye eğilmek
  address meeting : toplantıya hitap etmek
  address misconception : yanlış anlamaya eğilmek/düzeltmek
  address need : ihtiyacı karşılamak
  address objection : itiraza/engele eğilmek
  address paradox : çelişkiyi bulmak/araştırmak
  address parliament : parlamentoya hitap etmek
  address point : nokta üzerinde durmak
  address a problem : bir problem üzerinde durmak
  address a question : bir sorun üzerinde durmak
  address rally : (politik) toplantı üzerinde durmak
  address remark : söz yöneltmek
  address risk : riske eğilmek
  address role : önem/rol üzerinde durmak
  address session : oturuma hitap etmek
  address shortage : kıtlık üzerinde durmak
  address shortcoming : eksikliğe eğilmek
  address situation : duruma eğilmek
  address subject : konuya eğilmek
  address theme : konuya eğilmek
  address threat : tehdit üzerinde durmak
  address topic : konu üzerinde durmak
  address vulnerability : güvenlik açığına/duyarlılığa eğilmek
  address weakness : zayıflığa eğilmek
  address correctly : uygun biçimde söylev vermek
  address explicitly : açıkça ifade etmek
  address properly : doğru dürüst yazmak (adres,isim vb.)
  address specifically : özellikle hitap etmek
  Daha az gör

  Address (n) Preposition Kullanımları

  address to : ...ya hitap etmek
  address (n)

  adres

  Address (n) ingilizce örnek cümle

  The cheque was posted to your home address yesterday.

  Çek dün ev adresinize gönderildi.

  He hasn't written to me recently - perhaps he's lost my address.

  Bana son zamanlarda yazmadı - belki de adresimi kaybetti.

  resmi konuşma

  seslenme, hitap etme

  Address (n) ingilizce örnek cümle

  The President gave an address to the nation over the radio.

  Cumhurbaşkanı radyo üzerinden ulusa bir seslendi.

  The Queen made an address to the nation on television yesterday.

  Kraliçe dün televizyonda ulusa resmi bir konuşma yaptı.

  Address (n) Eş anlamlıları

  Bu kelimeler, bir kişinin yaşadığı yeri ifade ederken kullanılabilir.
  home (n) : ev, yurt
  address (n) : adres, resmi konuşma
  dwelling (n) : konut
  residence (n) : konut
  abode (n) : mesken
  place (n) : yer
  domicile (n) : ikametgah


  Address (n) Collocations

  correct address : doğru adres
  presidential address : başkanlık konuşması
  full address : açık adres
  abbreviated address : kısaltılmış adres
  be of no fixed address : devamlı bir meskeni olmamak
  3 Örnek daha
  have no fixed address : devamlı bir meskeni olmamak
  accommodation address : konaklama adresi
  web address : internet adresi
  Daha az gör