Yükleniyor...
remzihoca online dersler

Admit ne demek?

Admit ne demek? Admit ne anlama gelir? Admit İngilizce örnek cümle. Admit eş anlamlıları.

  admit (v)

  kabul etmek

  itiraf etmek, kabullenmek

  Admit (v) ingilizce örnek cümle

  The minister admitted that highly sensitive documents had been leaked to the press.

  Bakan son derece hassas belgelerin basına sızdırıldığını itiraf etti.

  The boy admitted breaking the window.

  Çocuk camı kırdığını itiraf etti.

  The little girl was guilty of breaking the vase but wouldn’t admit it.

  Küçük kız vazoyu kırmakla suçluydu ama kabul etmedi.

  Few people will admit their faults.

  Çok az insan hatalarını kabul eder.

  None of them admitted being the culprit.

  Hiçbiri elebaşı olduğunu kabul etmedi.

  içeri almak

  (girişine) izin vermek, kabul etmek

  Admit (v) ingilizce örnek cümle

  He was admitted to the engineering school.

  Mühendislik okuluna kabul edildi.

  Children under thirteen years of age are not admitted to this swimming pool.

  Bu yüzme havuzuna on üç yaşından küçük çocuklar kabul edilmemektedir.

  to admit somebody to hospital

  birini hastaneye kabul etmek/yatırmak

  Children are not admitted.

  Çocuklar kabul edilmez. (girmesine izin verilmiyor)

  Admit (v) Eş anlamlıları

  Bu kelimeler, bir şeyin doğru olduğunu istemeden de olsa kabul etmek anlamında kullanılabilir.
  admit (v) : kabul etmek, içeri almak
  acknowledge (v) : kabul etmek
  confess (v) : itiraf etmek
  concede (v) : kabullenmek

  Bu kelimeler, birinin bir yere girmesine izin vermek anlamındadır.
  admit (v) : kabul etmek, içeri almak
  accept (v) : kabul etmek
  welcome (v) : hoş karşılamak
  let in (pv) : içeri almak
  let into (pv) : ...ya yerleştirmek


  Admit (v) Collocations

  admit allegation : iddiayı kabul etmek
  admit applicant : adayı kabul etmek
  admit charge : suçlamayı kabul etmek
  admit defeat : yenilgiyi kabul etmek
  admit error : hatayı kabul etmek
  37 Örnek daha
  admit evidence : kanıtı kabul etmek
  admit existence : varlığını kabul etmek
  admit failure : başarısızlığı kabul etmek
  admit fault : hatayı kabul etmek
  admit guilt : suçu kabul etmek
  admit ignorance : cehaleti kabul etmek
  admit involvement : dahil olduğunu kabul etmek
  admit liability : sorumluluğu kabul etmek
  admit mistake : hatayı kabul etmek
  admit murder : cinayeti kabul etmek
  admit patient : hastayı kabul etmek
  admit possibility : olasılığı kabul etmek
  admit problem : sorunu kabullenmek
  admit responsibility : sorumluluğu kabul etmek
  admit truth : gerçeği kabul etmek
  admit visitor : ziyaretçi kabul etmek
  admit weakness : zafiyeti kabul etmek
  admit frankly : dürüstçe kabul etmek
  admit freely : rahatça kabul etmek
  admit grudgingly : isteksizce kabul etmek
  admit honestly : dürüstçe kabul etmek
  admit openly : açık açık kabul etmek
  admit privately : özel olarak itiraf etmek
  admit readily : hemen kabul etmek
  admit reluctantly : isteksizce kabul etmek
  be forced to admit : kabul etmek zorunda kalmak
  be ashamed to admit : kabul etmekten utanmak
  be embarrassed to admit : kabul etmekten utanmak
  be the first to admit : kabul edecek ilk kişi olmak
  refuse to admit : kabul etmemek
  admit to hospital : hastaneye kabul etmek (yatırmak)
  admit to bail : kefaletle serbest bırakmak
  admit to partnership : ortak olarak almak
  whether you admit it or not : kabul etsen de etmesen de
  admit under guardianship : vesayetine kabul etmek
  be admitted to casualty : acil servise kabul edilmek
  be admitted to the Bar : avukat olmak
  Daha az gör

  Admit (v) Preposition Kullanımları

  admit to : ...ya kabul etmek/girmesine izin vermek