Yükleniyor...
remzihoca online dersler

Accept ne demek?

Accept ne demek? Accept ne anlama gelir? Accept İngilizce örnek cümle. Accept eş anlamlıları.

  accept (v)

  kabul etmek

  onaylamak, rıza göstermek, kabullenmek

  Accept (v) ingilizce örnek cümle

  The year 1760, is generally accepted as the beginning of the Industrial Revolution.

  1760 yılı genellikle Sanayi Devrimi'nin başlangıcı olarak kabul edilir.

  Accept (v) Eş anlamlıları

  Bu kelimeler, birinin bir yere girmesine izin vermek anlamındadır.
  admit (v) : kabul etmek, içeri almak
  accept (v) : kabul etmek
  welcome (v) : hoş karşılamak
  let in (pv) : içeri almak
  let into (pv) : ...ya yerleştirmek

  Bu kelimeler, bir şeyin varlığını kabul etmek ve onunla yüzleşmek anlamında kullanılabilir.
  accept (v) : kabul etmek
  face (v) : yüzleşmek, ...ya dönük olmak
  come to terms (pv) : ...yı kabullenmek
  face up to (pv) : kabullenmek

  Bu kelimeler, birinini söyledikleri, istedikleri doğrultusunda hareket etmeyi kabul etmek anlamında kullanılabilir.
  agree (v) : aynı fikirde olmak
  accept (v) : kabul etmek
  approve (v) : onaylamak
  go along with (pv) : desteklemek
  consent (v) : rıza göstermek
  acquiesce (v) : kabul etmek


  Accept (v) Collocations

  accept advice : tavsiyeyi kabul etmek
  accept amendment : düzenlemeyi kabul etmek
  accept apology : özrü kabul etmek
  accept application : başvuru kabul etmek
  accept appointment : randevuyu/atamayı kabul etmek
  157 Örnek daha
  accept argument : iddiayı kabul etmek
  accept arrangement : düzenlemeyi kabul etmek
  accept assertion : iddiayı kabul etmek
  accept assignment : görevi kabul etmek
  accept assumption : varsayımı kabul etmek
  accept assurance : teminatı kabul etmek
  accept authority : otoriteyi kabul etmek
  accept award : ödülü kabul etmek
  accept bet : iddiaya girmek
  accept bid : fiyat teklifini kabul etmek
  accept blame : suçlamayı kabul etmek
  accept booking : rezervasyonu kabul etmek
  accept a bribe : rüşvet almak
  accept ceasefire : ateşkesi kabul etmek
  accept challenge : meydan okumayı kabul etmek
  accept charity : bağışı kabul etmek
  accept cheque : çeki kabul etmek
  accept claim : iddiayı kabul etmek
  accept compensation : tazminatı kabul etmek
  accept compliment : iltifatı kabul etmek
  accept compromise : uzlaşmayı kabul etmek
  accept condition : şartı kabul etmek
  accept condolences : başsağlığını kabul etmek
  accept congratulations : tebriği kabul etmek
  accept consequence : sonucu kabul etmek
  accept counsel : nasihati kabul etmek
  accept credit card : kredi kartı kabul etmek
  accept criticism : eleştiriyi kabul etmek
  accept crown : tacı kabul etmek
  accept cut : kesintiyi kabul etmek
  accept deal : anlaşmayı kabul etmek
  accept defeat : yenilgi kabul etmek
  accept definition : tanımı kabul etmek
  accept delivery : teslimatı kabul etmek
  accept destiny : kaderine boyun eğmek
  accept doctrine : öğretiyi kabul etmek
  accept dogma : inancı/fikri kabul etmek
  accept donation : bağışı kabul etmek
  accept embrace : kucaklamayı kabul etmek
  accept employment : işi (çalışmayı) kabul etmek
  accept excuse : mazereti/özrü kabul etmek
  accept existence : varlığını kabul etmek
  accept explanation : açıklamayı kabul etmek
  accept fact : gerçeği kabul etmek
  accept fate : kaderine boyun eğmek
  accept fault : hatayı kabul etmek
  accept favour : iyiliği kabul etmek
  accept gift : hediyeyi kabul etmek
  accept help : yardımı kabul etmek
  accept hypothesis : hipotezi kabul etmek
  accept idea : fikri kabul etmek
  accept immigrant : göçmeni kabul etmek
  accept implication : olası sonucu kabul etmek
  accept importance : önemi kabul etmek
  accept inevitability : kaçınılmazı kabul etmek
  accept input : girdiyi/veriyi kabul etmek
  accept instruction : talimatı kabul etmek
  accept invitation : daveti kabul etmek
  accept a job : işi kabul etmek
  accept kiss : öpücüğü kabul etmek
  accept liability : sorumluluğu kabul etmek
  accept limit : sınırı kabul etmek
  accept limitation : sınırlamayı kabul etmek
  accept logic : mantığı kabul etmek
  accept manuscript : taslağı kabul etmek
  accept money : parayı kabul etmek
  accept need : ihtiyacı kabul etmek
  accept nomination : adaylığı kabul etmek
  accept notion : fikri kabul etmek
  accept offer : teklifi kabul etmek
  accept offering : teklifi kabul etmek
  accept package : paketi kabul etmek
  accept payment : ödemeyi kabul etmek
  accept penalty : cezayı kabul etmek
  accept petition : dilekçeyi kabul etmek
  accept plea : itirazı/savunmayı kabul etmek
  accept point of view : bakış açısını kabul etmek
  accept position : işi/mevkiyi kabul etmek
  accept possibility : olasılığı kabul etmek
  accept prize : ödülü kabul etmek
  accept proposal : teklifi kabul etmek
  accept proposition : teklifi kabul etmek
  accept punishment : cezayı kabul etmek
  accept quotation : önerilen fiyatı kabul etmek
  accept quote : önerilen fiyatı kabul etmek
  accept reality : gerçeği kabul etmek
  accept recommendation : tavsiyeyi kabul etmek
  accept reform : reformu/yeniliği kabul etmek
  accept refugee : mülteci kabul etmek
  accept registration : kaydı kabul etmek
  accept report : raporu kabul etmek
  accept request : isteği kabul etmek
  accept reservation : rezervasyonu kabul etmek
  accept resignation : istifayı kabul etmek
  accept responsibility : sorumluluğu kabul etmek
  accept restriction : kısıtlamayı kabul etmek
  accept risk : riske razı olmak
  accept role : rolü kabul etmek
  accept rule : kuralı kabul etmek
  accept situation : durumu kabul etmek
  accept suggestion : öneriyi kabul etmek
  accept surrender : teslim olmayı kabul etmek
  accept tender : ihaleyi kabul etmek
  accept term : şartı kabul etmek
  accept thanks : teşekkürü kabul etmek
  accept theory : teoriyi kabul etmek
  accept thesis : tezi kabul etmek
  accept treatment : tedaviyi kabul etmek
  accept treaty : anlaşmayı kabul etmek
  accept truth : gerçeği kabul etmek
  accept ultimatum : tehdidi kabul etmek
  accept validity : geçerliliği kabul etmek
  accept verdict : kararı/hükmü kabul etmek
  accept view : görüşü kabul etmek
  accept wage : ücreti kabul etmek
  accept blindly : körü körüne kabul etmek
  accept eagerly : hevesle kabul etmek
  accept fully : tamamen kabul et
  accept gladly : memnuniyetle kabul etmek
  accept graciously : nezaketle kabul etmek
  accept gratefully : minnetle kabul etmek
  accept grudgingly : isteksizce kabul etmek
  accept happily : mutlulukla kabul etmek
  accept readily : hemencecik kabul etmek
  accept reluctantly : isteksizce kabul etmek
  accept uncritically : sorgusuz kabul etmek
  accept unquestioningly : sorgusuzca kabul etmek
  accept willingly : isteyerek kabul etmek
  accept sth as valid : geçerli olarak kabul etmek
  generally accepted : genel olarak kabul edilen
  accept absence : yokluğunu kabullenmek
  be glad to accept : kabul etmekten memnun olmak
  be happy to accept : kabul etmekten mutlu olmak
  be reluctant to accept : istemeden kabul etmek
  be unwilling to accept : istemeden kabul etmek
  be unable to accept : kabul edememek
  be prepared to accept : kabul etmeye hazır olmak
  be ready to accept : kabul etmeye hazır olmak
  refuse to accept : kabul etmemek
  be forced to accept : kabul etmek zorunda kalmak
  learn to accept : kabul etmeyi öğrenmek
  be commonly accepted : yaygın olarak kabul edilmek
  be generally accepted : genellikle kabul edilmek
  be universally accepted : evrensel olarak kabul edilmek
  be widely accepted : yaygın olarak kabul edilmek
  have no choice but to accept : kabul etmekten başka seçeneği olmamak
  accept in advance : baştan kabul etmek
  accept unanimously : oybirliği ile kabul etmek
  accept as is : olduğu gibi kabul etmek
  accept order : siparişi kabul etmek
  accept beforehand : peşinen kabul etmek
  accept without questioning : sorgulamadan kabul etmek
  accept one's death : birinin ölümünü kabul etmek
  accept formally : resmen kabul etmek
  can't accept : kabul edememek, içine sindirememek
  accept friendship request : arkadaşlık isteğini kabul etmek
  unwillingly accept : isteksizce kabul etmek
  Daha az gör

  Accept (v) Preposition Kullanımları

  accept from : ...dan kabul etmek
  accept for : ...için kabul etmek
  accept as : ...olarak kabul etmek