Yükleniyor...
remzihoca online dersler

Affecting ne demek?

Affecting ne demek? Affecting ne anlama gelir? Affecting İngilizce örnek cümle. Affecting eş anlamlıları.

  affect (v)

  etkilemek

  etki etmek, tesir etmek

  Affecting (v) ingilizce örnek cümle

  Cutting down trees can affect the climate.

  Ağaçları kesmek iklimi etkileyebilir.

  The destruction of the ozone layer affects the environment.

  Ozon tabakasının tahrip edilmesi çevreyi etkiler.

  The virus mainly affects children under five years of age.

  Virüs esas olarak beş yaşın altındaki çocukları etkiler.

  Will the treatment affect my appearance?

  Tedavi dış görünüşümü etkileyecek mi?

  Madagascar's vanilla production has been adversely affected in recent years by a series of devastating cyclones.

  Madagaskar'ın vanilya üretimi son yıllarda bir dizi yıkıcı siklondan olumsuz yönde etkilenmiştir.

  Studies have demonstrated that psychological factors can adversely affect immune function.

  Araştırmalar psikolojik faktörlerin bağışıklık fonksiyonunu olumsuz yönde etkileyebileceğini göstermiştir.

  The government's role is to get rid of the variables adversely affecting the economy.

  Hükümetin rolü ekonomiyi olumsuz etkileyen değişkenlerden kurtulmaktır.

  Lead is toxic to every living thing and adversely affects every system in the body.

  Kurşun her canlı için toksiktir ve vücuttaki her sistemi olumsuz yönde etkiler.

  In 1975 a series of worldwide crises adversely affected the Belgian economy.

  1975'te dünya çapındaki bir dizi kriz Belçika ekonomisini olumsuz yönde etkiledi.

  There is some research that suggests that immigration adversely affects social capital.

  Göçün sosyal sermayeyi olumsuz yönde etkilediğini gösteren bazı araştırmalar var.

  Affecting (v) Eş anlamlıları

  Bu kelimeler, bir şeyi etkilemek anlamında kullanılabilir.
  affect (v) : etkilemek
  influence (v) : etkilemek
  impact (v) : etkilemek


  Affecting (adj) Collocations

  ban may affect sth : yasak bir şeyi etkileyebilir
  bias may affect : önyargı etkileyebilir
  change may affect : değişim etkileyebilir
  depression may affect : depresyon etkileyebilir
  disaster may affect : felaket etkileyebilir
  81 Örnek daha
  disease may affect : hastalık etkilenebilir
  disorder may affect : bozukluk etkileyebilir
  drought may affect : kuraklık etkileyebilir
  erosion may affect : erozyon etkileyebilir
  factor may affect : etken etkileyebilir
  gene may affect : gen etkileyebilir
  illness may affect : hastalıklar etkileyebilir
  influence may affect : etki etkileyebilir
  injury may affect : yaralanma etkileyebilir
  issue may affect : mesele etkilenebilir
  mutation may affect : mutasyon etkileyebilir
  policy may affect : politika etkileyebilir
  politics may affect : siyaset etkileyebilir
  restriction may affect : kısıtlama etkileyebilir
  syndrome may affect : sendrom etkileyebilir
  tragedy may affect : trajedi etkileyebilir
  violence may affect : şiddet etkileyebilir
  affect ability : yeteneği etkilemek
  affect accent : aksanı takınmak
  affect balance : dengeyi etkilemek
  affect behaviour : davranışı etkilemek
  affect business : işini etkilemek
  affect climate : iklimi etkilemek
  affect commerce : ticareti etkilemek
  affect coordination : koordinasyonu(uyumlu çalışma) etkilemek
  affect course : yolu/yöntemi etkilemek
  affect decision : kararı etkilemek
  affect development : gelişmeyi etkilemek
  affect effectiveness : verimliliği etkilemek
  affect an election : seçimi etkilemek
  affect environment : çevreyi etkilemek
  affect extent : kapsamı etkilemek
  affect fate : kaderi etkilemek
  affect flow : akışı etkilemek
  affect frequency : frekansı/sıklığı etkilemek
  affect growth : büyümeyi etkilemek
  affect health : sağlığı etkilemek
  affect hearing : duymayı etkilemek
  affect joint : eklemi etkilemek
  affect likelihood : olasılığını etkilemek
  affect livelihood : geçimi etkilemek
  affect mood : ruh halini etkilemek
  affect morale : morali etkilemek
  affect nonchalance : ilgisiz gibi görünmek
  affect organ : organı etkilemek
  affect outcome : sonucu etkilemek
  affect perception : algıyı etkilemek
  affect performance : performansı etkilemek
  affect practice : uygulamayı etkilemek
  affect preference : tercihi etkilemek
  affect probability : olasılığı etkilemek
  affect process : süreci etkilemek
  affect productivity : verimliliği etkilemek
  affect quality : kaliteyi etkilemek
  affect recovery : iyileşmeyi etkilemek
  affect response : yanıtı etkilemek
  affect result : sonucu etkilemek
  affect right : hakkını etkilemek
  affect situation : durumu etkilemek
  affect success : başarıyı etkilemek
  affect survival : hayatta kalmayı etkilemek
  affect taste : tadı etkilemek
  affect view : görüşü etkilemek
  affect well-being : refahı etkilemek
  affect adversely : olumsuz etkilemek
  affect deeply : derinden etkilemek
  affect directly : doğrudan etkilemek
  affect dramatically : önemli ölçüde etkilemek
  affect greatly : büyük ölçüde etkilemek
  affect hardly : neredeyse hiç etkilememek
  affect indirectly : dolaylı olarak etkilemek
  affect negatively : olumsuz olarak etkilemek
  affect positively : olumlu şekilde etkilemek
  affect profoundly : derinden etkilemek
  affect radically : kökten etkilemek
  affect seriously : ciddi şekilde etkilemek
  affect severely : ciddi biçimde etkilemek
  affect significantly : önemli derecede etkilemek
  affect slightly : biraz etkilemek
  directly affected : doğrudan etkilenmiş
  affect badly : kötü etkilemek
  Daha az gör
  affecting (adj)

  dokunaklı

  etkileyici, duygulandırıcı

  Affecting (adj) ingilizce örnek cümle

  The sad movie was very affecting.

  Hüzünlü film çok dokunaklıydı.