Yükleniyor...
remzihoca online dersler

Influence ne demek?

Influence ne demek? Influence ne anlama gelir? Influence İngilizce örnek cümle. Influence eş anlamlıları.

  influence (v)

  etkilemek

  nüfuz etmek, tesir etmek

  Influence (v) ingilizce örnek cümle

  Rainfall influences Africa’s agriculture.

  Yağış Afrika'nın tarımını etkiler.

  Influence (v) Eş anlamlıları

  Bu kelimeler, bir şeyi etkilemek anlamında kullanılabilir.
  affect (v) : etkilemek
  influence (v) : etkilemek
  impact (v) : etkilemek


  Influence (n) Collocations

  factor may influence : etken etkileyebilir
  gene may influence : gen etkileyebilir
  philosophy may influence : felsefe etkileyebilir
  writing may influence : yazı etkileyebilir
  influence attitude : tutumu etkilemek
  36 Örnek daha
  influence behaviour : davranışı etkilemek
  influence course : akışı etkilemek
  influence development : gelişimi etkilemek
  influence an election : seçimi etkilemek
  influence future : geleceği etkilemek
  influence judgement : yargıyı etkilemek
  influence outcome : sonuçları etkilemek
  influence preference : tercihi etkilemek
  influence process : süreci etkilemek
  influence result : sonucu etkilemek
  influence shape : şekli etkilemek
  influence actively : etkin şekilde etkilemek
  influence adversely : olumsuz etkilemek
  influence considerably : önemli ölçüde etkilemek
  influence crucially : önemli ölçüde etkilemek
  influence enormously : muazzam etkilemek
  influence favourably : uygun bir şekilde etkilemek
  influence genetically : genetik olarak etkilemek
  influence greatly : büyük ölçüde etkilemek
  influence heavily : ciddi ölçüde etkilemek
  influence inevitably : kaçınılmaz olarak etkilemek
  influence largely : büyük ölçüde etkilemek
  influence mainly : esas olarak etkilemek
  influence negatively : olumsuz etkilemek
  influence overly : aşırı derecede etkilemek
  influence partly : kısmen etkilemek
  influence positively : olumlu şekilde etkilemek
  influence primarily : öncelikle etkilemek
  influence profoundly : derinden etkilemek
  influence significantly : önemli ölçüde etkilemek
  influence slightly : biraz etkilemek
  influence strongly : güçlü bir şekilde etkilemek
  influence substantially : önemli ölçüde etkilemek
  greatly influenced : büyük ölçüde etkilenmiş
  heavily influenced : ciddi ölçüde etkilenmiş
  strongly influenced : son derece etkilenmiş
  Daha az gör

  Influence (n) Preposition Kullanımları

  influence in : ...-de etki
  influence (n)

  etki

  nüfuz, tesir

  Influence (n) ingilizce örnek cümle

  The research investigates on the influence of the media on its audience.

  Araştırma, medyanın izleyiciler üzerindeki etkisini araştırıyor.

  The company has made a strong influence over social media platforms.

  Şirket, sosyal medya platformları üzerinde güçlü bir etki yarattı.

  The Manchu rulers had a great influence on the styles of the Chinese.

  Mançu hükümdarlarının Çinlilerin tarzları üzerinde büyük etkisi oldu.

  The dictator had great influence over the country’s decisions.

  Diktatörün ülkenin kararları üzerinde büyük etkisi vardı.

  Influence (n) Eş anlamlıları

  Bu kelimeler, etki anlamında kullanılabilir.


  Influence (n) Collocations

  influence may affect : etki etkileyebilir
  influence may extend : etki uzayabilir
  influence may grow : etki artabilir
  influence may shape : etki şekil verebilir
  influence may wane : etki azalabilir
  61 Örnek daha
  acknowledge influence : etkisini kabul etmek
  assent influence : etkiyi kabul etmek
  assert influence : etki iddia etmek
  assess influence : etkiyi değerlendirmek
  avoid influence : etkiyi önlemek
  counter influence : etkiye karşı koymak
  counteract influence : etkisini gidermek
  evaluate influence : etkiyi değerlendirmek
  exert influence : etki yapmak
  gain influence : güç kazanmak
  give influence : etkilemek
  have influence : etkisi olmak
  increase influence : etkiyi arttırmak
  investigate influence : etkiyi araştırmak
  limit influence : etkiyi sınırlandırmak
  reduce influence : etkiyi azaltmak
  retain influence : nüfuzu korumak
  reveal influence : etkiyi ortaya çıkarmak
  study influence : etkiyi araştırmak
  wield influence : nüfuz kullanmak
  adverse influence : olumsuz, ters etki
  bad influence : kötü / olumsuz etki
  beneficial influence : faydalı etki
  chief influence : başlıca etki
  considerable influence : büyük etki
  corrosive influence : aşındırıcı etki
  crucial influence : önemli etki
  cultural influence : kültürel etki
  decisive influence : belirleyici etki
  direct influence : doğrudan etki
  great influence : büyük etki
  growing influence : artan etki
  harmful influence : zararlı etki
  important influence : önemli etki
  lasting influence : kalıcı etki
  major influence : ana etki
  negative influence : olumsuz etki
  overwhelming influence : ezici/baskın/ana etki
  political influence : siyasi etki
  positive influence : olumlu etki
  powerful influence : güçlü etki
  profound influence : derin etki
  significant influence : önemli etki
  social influence : toplumsal etki
  strong influence : güçlü etki
  substantial influence : önemli etki
  subtle influence : belirsiz etki
  tremendous influence : çok büyük etki
  undue influence : gereksiz(haksız) etki
  early influence : erken etki
  diverse influence : çeşitli etki
  foreign influence : yabancı/dış etki
  dominant influence : baskın etki
  enormous influence : muazzam etki
  external influences : dış etkiler
  environmental influence : çevresel etki
  restraining influence : kısıtlayıcı/yasaklayıcı etki
  continuing influence : devam eden etki
  steadying influence : sürekli etki
  draw on influence : etkiden yararlanmak
  sphere of influence : etki alanı
  Daha az gör

  Influence (n) Preposition Kullanımları

  influence in : ...-de etki
  influence over : ... üzerindeki etki
  influence upon : ... üzerindeki etki
  influence with : ... ile etkilemek
  under the influence : etki altında
  4 Örnek daha
  influence from : …den etki
  influence of : ...nın etkisi
  influence on : … üzerindeki etki
  under the influence of : ...nın etkisi altında
  Daha az gör