Yükleniyor...
remzihoca online dersler

Effect ne demek?

Effect ne demek? Effect ne anlama gelir? Effect İngilizce örnek cümle. Effect eş anlamlıları.

  effect (v)

  meydana getirmek

  olmasını sağlamak, oluşturmak

  Effect (n) Collocations

  effect cure : tedavi etmek
  effect (n)

  etki

  tesir, sonuç

  Effect (n) ingilizce örnek cümle

  The storm had a serious effect on the economy.

  Fırtına ekonomiyi ciddi şekilde etkiledi.

  Alcohol has a noticeable effect on the body.

  Alkolün vücut üzerinde gözle görülür bir etkisi vardır.

  A walk before breakfast has a relaxing effect.

  Kahvaltıdan önce yürüyüş yapmak rahatlatıcı bir etkiye sahiptir.

  The effects of plastic bags on the environment are really quite devastating.

  Plastik poşetlerin çevre üzerindeki etkileri gerçekten çok yıkıcıdır.

  Effect (n) Eş anlamlıları

  Bu kelimeler, etki anlamında kullanılabilir.

  Bu kelimeler, sonuç anlamında kullanılabilir.
  result (n) : sonuç
  consequence (n) : sonuç
  outcome (n) : sonuç
  fruit (n) : meyve, sonuç
  effect (n) : etki
  conclusion (n) : sonuç


  Effect (n) Collocations

  effect may differ : etki farklı olabilir
  effect may disappear : etki kaybolabilir
  effect may exist : etki olabilir
  effect may last : etki devam edebilir
  effect may occur : etki olabilir
  125 Örnek daha
  effect may spread : etkisi yayılabilir
  effect may vary : etki değişebilir
  achieve effect : etki elde etmek
  ameliorate effect : etkiyi iyileştirmek
  amplify effect : etkiyi geliştirmek/yükseltmek
  assess effect : etkiyi değerlendirmek
  avoid effect : etkiyi önlemek
  blunt effect : etkiyi azaltmak
  buffer effect : tampon etkisi
  combat effect : etkiyle mücadele etmek
  compare effect : etkiyi karşılaştırmak
  counter effect : etkisini azaltmak
  counteract effect : etkisini gidermek
  counterbalance effect : etkiyi dengelemek (karşılıklı olarak)
  describe effect : etkiyi tanımlamak
  detect effect : etkiyi tespit etmek
  determine effect : etkiyi belirlemek
  diminish effect : etkiyi azaltmak
  estimate effect : etkiyi tahmin etmek
  evaluate effect : etkiyi değerlendirmek
  exert effect : etki uygulamak
  experience effect : etkisini yaşamak/hissetmek
  feel effect : etki hissetmek
  have an effect : etkisi olmak
  investigate effect : etkiyi araştırmak
  lessen effect : etkisini azaltmak
  limit effect : etkiyi sınırlandırmak
  maximize effect : etkiyi en üst düzeye çıkarmak
  minimize effect : etkiyi en aza indirmek
  mitigate effect : etkiyi azaltmak
  monitor effect : etkiyi izlemek
  neutralize effect : etkiyi nötralize etmek
  observe effect : etkiyi gözlemlemek
  obstruct effect : etkiyi engellemek
  overcome effect : etkisi üstesinden gelmek
  overestimate effect : etkiyi abartmak
  produce effect : etki yaratmak
  reduce effect : etkiyi azaltmak
  reveal effect : etkiyi ortaya çıkarmak
  reverse effect : etkiyi bozmak
  study effect : etkisini araştırmak
  take effect : etkisini göstermek, yürürlüğe girmek
  underestimate effect : küçümseme etkisi
  deterrent effect : caydırıcı etki
  adverse effect : olumsuz, ters etki
  aggregate effect : toplam etki
  audio effect : ses efekti
  beneficial effect : faydalı etki
  catastrophic effect : felaket etkisi
  chilling effect : korkutucu etki
  corrosive effect : aşındırıcı etki
  cumulative effect : birikim etkisi
  damaging effect : zarar verici etki
  decisive effect : belirleyici etki
  destructive effect : yıkıcı etki
  detrimental effect : zararlı etki
  devastating effect : yıkıcı etki
  direct effect : doğrudan etki
  disastrous effect : feci etki
  harmful effect : zararlı etki
  ill effect : olumsuz etki
  immediate effect : ani etki
  important effect : önemli etki
  inflationary effect : enflasyon etkisi
  lasting effect : kalıcı etki
  likely effect : olası etki
  long-term effect : uzun süreli etki
  major effect : büyük etki
  measurable effect : ölçülebilir etki
  minimal effect : minimal etki
  negative effect : olumsuz etki
  negligible effect : ihmal edilebilir etki
  net effect : net etki
  noticeable effect : fark edilebilir etki
  opposite effect : ters etki
  permanent effect : kalıcı etki
  positive effect : olumlu etki
  possible effect : olası etki
  potential effect : olası etki
  powerful effect : güçlü etki
  predictable effect : tahmin edilebilir etki
  probable effect : olası etki
  profound effect : derin/büyük etki
  pronounced effect : belirgin etki
  protective effect : koruyucu etki
  remarkable effect : dikkate değer etki
  serious effect : ciddi etki
  significant effect : önemli etki
  soothing effect : yatıştırıcı etki
  soporific effect : uyku getirici etki
  special effect : özel etki/efekt
  startling effect : şaşırtıcı etki
  striking effect : çarpıcı etki
  strong effect : güçlü etki
  stunning effect : çarpıcı etki
  subtle effect : belirsiz etki
  therapeutic effect : iyileştirici etki
  toxic effect : zehirli etki
  traumatic effect : travmatik etki
  undesirable effect : istenmeyen etki
  unintended effect : istenmeyen etki
  visible effect : görünür etki
  dramatic effect : çarpıcı etki
  far-reaching effect : geniş kapsamlı etki
  combined effect : birleşik etki
  sedative effect : sakinleştirici etki
  calming effect : sakinleştirici etki
  moderating effect : ılımlı etki
  overall effect : tüm etki
  knock-on effect : zincirleme etkisi
  effect may wear off : etkisi geçebilir
  environmental effects : çevresel etkiler
  similar effect : benzer etki
  bring about effect : etkiye yol açmak
  cancel out effect : etkisini yok etmek
  come into effect : yürürlüğe girmek
  put into effect : yürürlüğe koymak
  effect may arise from : etki ...den kaynaklanabilir
  grave effect : vahim sonuç
  go into effect : yürürlüğe girmek
  reverse effect : ters etki
  curative effect : iyileştirici etki
  bandwagon effect : sürü psikolojisi
  health effect : sağlık etkisi
  greenhouse effect : sera etkisi
  Daha az gör

  Effect (n) Preposition Kullanımları

  for effect : ... için etki
  to effect : etkiye
  to that effect : şu etkiye
  to this effect : bu etkiye
  with effect : etki ile
  4 Örnek daha
  effect on : …üzerinde etki
  effect upon : …üzerinde etki
  in effect : yürürlükte
  effect of : ...nın etkisi
  Daha az gör