Yükleniyor...
remzihoca online dersler

Result ne demek?

Result ne demek? Result ne anlama gelir? Result İngilizce örnek cümle. Result eş anlamlıları.

  result (v)

  ortaya çıkmak

  ...den kaynaklanmak, ...nın sonucu olmak

  Result (n) Collocations

  consequence may result : sonuç çıkabilir
  damage may result : hasar ile sonuçlanabilir
  error may result : hata ile sonuçlanabilir
  illness may result : hastalık ortaya çıkabilir
  misunderstanding may result : yanlış anlaşılma olabilir
  3 Örnek daha
  result finally : nihayet sonuççıkarmak
  result inevitably : kaçınılmaz olarak sonuçlanmak
  result ultimately : nihayetinde sonuçlanmak
  Daha az gör

  Result (n) Preposition Kullanımları

  result in : ...ile sonuçlanmak
  result from : …dan kaynaklanmak
  result (n)

  sonuç

  netice

  Result (n) ingilizce örnek cümle

  Fatigue is the natural result of overwork.

  Yorgunluk fazla çalışmanın doğal sonucudur.

  All of the scientists were excited with the result of the experiment.

  Tüm bilim insanları deneyin sonucuyla heyecanlandılar.

  Back pains can be the result of bad posture.

  Sırt ağrıları kötü duruşun bir sonucu olabilir.

  All this damage is the result of the storm.

  Bütün bu hasar fırtınanın sonucudur.

  Result (n) Eş anlamlıları

  Bu kelimeler, sonuç anlamında kullanılabilir.
  result (n) : sonuç
  consequence (n) : sonuç
  outcome (n) : sonuç
  fruit (n) : meyve, sonuç
  effect (n) : etki
  conclusion (n) : sonuç


  Result (n) Collocations

  result may confirm : sonuç doğrulanabilir
  result may demonstrate : sonuç gösterebilir
  result may highlight : sonuç vurgulanabilir
  result may illustrate : sonuç gösterebilir
  result may imply : sonuç içerebilir
  63 Örnek daha
  result may indicate : sonuç açıklayabilir
  result may provide : sonuç sağlayabilir
  result may reflect : sonuç yansıtabilir
  result may reveal : sonuç ortaya çıkarabilir
  result may show : sonuç gösterebilir
  result may suggest : sonuç gösterebilir
  result may support : sonuç destekleyebilir
  achieve result : sonuca ulaşmak
  affect result : sonucu etkilemek
  announce result : sonucu duyurmak/açıklamak
  await result : sonuç beklemek
  bias result : sonucu etki altında bırakmak
  confirm result : sonucu doğrulamak
  evaluate result : sonucu değerlendirmek
  get result : sonuç almak
  give result : sonuç vermek
  influence result : sonucu etkilemek
  observe result : sonucu gözlemlemek
  obstruct result : sonucu engellemek
  obtain result : sonuç elde etmek
  produce result : sonuç vermek
  provide result : sonuç vermek
  report result : sonucu bildirmek
  verify result : sonucu doğrulamak
  yield result : sonuç vermek
  abnormal result : anormal sonuç
  acceptable result : kabul edilebilir sonuç
  accurate result : doğru/kesin sonuç
  amazing result : muhteşem sonuç
  beneficial result : faydalı sonuç
  catastrophic result : yıkıcı sonuç
  conclusive result : kesin sonuç
  concrete result : kesin sonuç
  conflicting result : çelişkili sonuç
  contradictory result : çelişkili sonuç
  desired result : istenen sonuç
  direct result : doğrudan sonuç
  disastrous result : feci sonuç
  inaccurate result : yanlış sonuç
  inconclusive result : kesin olmayan sonuç
  inevitable result : kaçınılmaz sonuç
  initial result : ilk sonuç
  misleading result : yanıltıcı sonuç
  negative result : olumsuz sonuç
  positive result : olumlu sonuç
  preliminary result : ön sonuç
  promising result : umut verici sonuç
  reliable result : güvenilir sonuç
  satisfactory result : tatmin edici sonuç
  spectacular result : muhteşem sonuç
  surprising result : şaşırtıcı sonuç
  unfortunate result : talihsiz sonuç
  final result : son sonuç
  expected result : beklenen sonuç
  electoral result : seçim sonucu
  favourable result : olumlu sonuç/etki
  experimental results : deneysel sonuçlar
  consistent result : tutarlı sonuç
  quantitative result : nicel sonuç
  similar result : benzer sonuç
  come up with result : sonuçla gelmek
  election result : seçim sonucu
  end result : sonuçta olan şey
  Daha az gör

  Result (n) Preposition Kullanımları

  with a/the result : ... sonuç ile
  result of : ...nın sonucu
  as a result of : ...nın sonucu olarak
  as a result : sonuç olarak