Yükleniyor...
remzihoca online dersler

Impact ne demek?

Impact ne demek? Impact ne anlama gelir? Impact İngilizce örnek cümle. Impact eş anlamlıları.

  impact (v)

  etkilemek

  etki etmek, tesir altında bırakmak

  Impact (v) ingilizce örnek cümle

  Buddhism has profoundly impacted Japanese psychology, metaphysics, and aesthetics.

  Budizm, Japon psikolojisini, metafiziğini ve estetiğini derinden etkiledi.

  Impact (v) Eş anlamlıları

  Bu kelimeler, bir şeyi etkilemek anlamında kullanılabilir.
  affect (v) : etkilemek
  influence (v) : etkilemek
  impact (v) : etkilemek


  Impact (n) Collocations

  impact decision : kararı etkilemek
  impact development : gelişimi etkilemek
  impact (n)

  etki

  tesir

  Impact (n) ingilizce örnek cümle

  Stress can have an enormous negative impact on your health.

  Stres, sağlığınız üzerinde çok büyük bir olumsuz etkiye sahip olabilir.

  Variations in the interest rate will have an impact on the whole housing market.

  Faiz oranındaki değişiklikler tüm konut piyasasını etkileyecektir.

  darbe

  vuruş, çarpma, çarpışma

  Impact (n) Eş anlamlıları

  Bu kelimeler, etki anlamında kullanılabilir.


  Impact (n) Collocations

  impact may occur : etki olabilir
  absorb impact : darbeyi emmek
  achieve impact : etki yaratmak
  address impact : etkiye eğilmek
  alleviate impact : etkiyi hafifletmek
  73 Örnek daha
  appreciate impact : etkiyi takdir etmek
  assess impact : etkiyi değerlendirmek
  create impact : etki yaratmak
  estimate impact : etkiyi tahmin etmek
  evaluate impact : etkiyi değerlendir
  exert impact : etki uygulamak
  feel impact : etkisini hissetmek
  have impact : etkisi olmak
  investigate impact : etkiyi araştırmak
  lessen impact : etkiyi azaltmak
  make impact : etki bırakmak
  minimize impact : etkiyi en aza indirgemek
  mitigate impact : etkiyi azaltmak
  monitor impact : etkiyi izlemek
  realize impact : etkisi fark etmek
  reduce impact : etkiyi azaltmak
  study impact : etkiyi araştırmak
  underestimate impact : küçümseme etkisi
  weaken impact : etkisi zayıfla(t)mak
  withstand impact : etkiye dayanmak/karşı koymak
  adverse impact : olumsuz etki
  beneficial impact : faydalı etki
  big impact : büyük etki
  catastrophic impact : yıkıcı etki
  considerable impact : kayda değer etki
  damaging impact : zarar verici etki
  decisive impact : belirleyici etki
  detrimental impact : zararlı etki
  devastating impact : yıkıcı etki
  direct impact : doğrudan etki
  disastrous impact : feci etki
  great impact : büyük etki
  growing impact : artan etki
  huge impact : büyük etki
  human impact : insan etkisi
  important impact : önemli etki
  lasting impact : kalıcı etki
  likely impact : olası etki
  little impact : çok az etki
  long-term impact : uzun vadeli etki
  major impact : büyük/önemli etki
  massive impact : büyük etki
  minimal impact : minimum etki
  negative impact : olumsuz etki
  noticeable impact : fark edilebilir etki
  physical impact : fiziksel etki
  political impact : politik etki
  positive impact : olumlu etki
  possible impact : olası etki
  potential impact : olası etki
  profound impact : büyük/derin etki
  real impact : gerçek etki
  serious impact : ciddi etki
  severe impact : şiddetli etki
  significant impact : önemli etki
  social impact : sosyal etki
  strong impact : güçlü etki
  substantial impact : önemli etki
  sudden impact : ani etki
  tremendous impact : çok büyük etki
  visual impact : görsel etki
  future impact : gelecekteki etki
  dramatic impact : dramatik etki
  enormous impact : büyük etki
  emotional impact : duygusal etki
  ecological impact : ekolojik etki
  favourable impact : olumlu etki
  environmental impact : çevresel etki
  combined impact : birleştirimiş etki
  broader impact : daha kapsamlı etki
  consider impact : etkisini düşünmek
  impact crater : çarpma krateri
  meteor impact : meteor çarpması
  Daha az gör

  Impact (n) Preposition Kullanımları

  impact on : …üzerinde etki
  impact upon : …üzerinde etki
  under the impact of : ...nın etkisi altında
  have an impact on sth : bir şey üzerinde etkisi olmak