Yükleniyor...
remzihoca online dersler

Attempt ne demek?

Attempt ne demek? Attempt ne anlama gelir? Attempt İngilizce örnek cümle. Attempt eş anlamlıları.

  attempt (v)

  teşebbüs etmek

  girişmek, girişiminde bulunmak, kalkışmak

  Attempt (v) ingilizce örnek cümle

  She attempted to finish the marathon in three days.

  Maratonu üç gün içinde bitirmeye çalıştı.

  The famous poet attempted to commit suicide in his library.

  Ünlü şair, kütüphanesinde intihara teşebbüs etti.

  Attempt (n) Collocations

  attempt comeback : dönüşe girişmek
  attempt crossing : (su)geçitten geçmeye çalışmak
  attempt escape : kaçmaya çalışmak
  attempt feat : başarı kazanmak
  attempt manoeuvre : manevra yapmak
  6 Örnek daha
  attempt reconciliation : mutabakata/uzlaşmaya teşebbüs etmek
  attempt rescue : kurtarmaya çalışmak
  attempt stunt : dublörlük yapmak
  attempt suicide : intihar girişiminde bulunmak
  attempt to succeed : başarmayı denemek
  attempt to ban : yasaklamaya çalışmak
  Daha az gör
  attempt (n)

  teşebbüs

  girişim

  Attempt (n) ingilizce örnek cümle

  Many attempts were made to try hack into our security system.

  Güvenlik sistemimize girmeyi denemek için birçok girişimde bulunuldu.

  David’s attempt to reach his sister failed since her phone number had been changed.

  David'in kız kardeşine ulaşma girişimi, telefon numarası değiştirildiği için başarısız oldu.

  He failed in his attempt to swim across the river.

  Nehri yüzerek geçme girişiminde başarısız oldu.

  Attempt (n) Eş anlamlıları

  Bu kelimeler; bir şeyi yapmaya çalışma, çaba anlamında kullanılabilir.
  attempt (n) : teşebbüs
  effort (n) : çaba
  try (n) : deneme
  struggle (n) : mücadele
  endeavour (n) : çaba
  exertion (n) : gayret, gücünü kullanma


  Attempt (n) Collocations

  attempt may fail : deneme başarısız olabilir
  attempt may succeed : girişim başarılı olabilir
  abandon attempt : girişimi terk etmek
  foil attempt : girişimi engellemek
  make attempt : girişimde bulunmak
  39 Örnek daha
  resist attempt : girişime karşı koymak/karşı çıkmak
  thwart attempt : girişime engellemek
  first attempt : ilk girişim
  abortive attempt : sonuçsuz/başarısız girişim
  blatant attempt : besbelli/açık çaba
  bold attempt : cesur girişim
  botched attempt : baştan savma girişim
  brave attempt : cesur girişim
  clumsy attempt : beceriksiz/sakar girişim
  concerted attempt : ortak/el birliği/birlikte yapılan girişim
  conscious attempt : bilinçli girişim/çaba
  crude attempt : üstünkörü yapılmış/basit girişim
  deliberate attempt : planlı girişim
  desperate attempt : umutsuz çaba
  determined attempt : kararlı/azimli teşebbüs
  half-hearted attempt : isteksiz/gayretsiz girişim
  ill-fated attempt : talihsiz/başarısızlığa mahkûm teşebbüs
  lame attempt : yavan çaba/ teşebbüs
  last-ditch attempt : son bir girişim, son anda yapılan girişim
  misguided attempt : yanlış yönlendirilmiş teşebbüs
  pathetic attempt : acıklı girişim
  repeated attempt : tekrarlanan girişim
  serious attempt : ciddi girişim
  successful attempt : başarılı girişim
  unsuccessful attempt : başarısız girişim
  vain attempt : nafile teşebbüs
  valiant attempt : cesurca girişim
  weak attempt : zayıf/yetersiz girişim/çaba
  failed attempt : başarısız olmuş girişim
  feeble attempt : etkisiz girişim
  futile attempt : nafile girişim/uğraş
  frantic attempt : alelacele yapılmış/ ümitsiz teşebbüs
  fruitless attempt : nafile/verimsiz girişim/çaba
  give up attempt : girişimden vazgeçmek
  daring attempt : cesur girişim
  assassination attempt : suikast girişimi
  succeed in an attempt : bir teşebbüste başarılı olmak
  rescue attempt : kurtarma girişimi
  an attempt to ban sth : bir şeyi yasaklama girişimi
  Daha az gör

  Attempt (n) Preposition Kullanımları

  attempt by : ... tarafından teşebbüs
  attempt at : ...ya teşebbüs/girişim
  in an attempt to : ...mek için, ...mek amacıyla

  Attempt ile Bağlantılı Kelimeler