Yükleniyor...
remzihoca online dersler

Effort ne demek?

Effort ne demek? Effort ne anlama gelir? Effort İngilizce örnek cümle. Effort eş anlamlıları.

  effort (n)

  çaba

  gayret, azim, enerji

  Effort (n) ingilizce örnek cümle

  The winning of the gold medal was her most glorious effort.

  Altın madalyayı kazanmak onun en büyük çabasıydı.

  The company didn't make an effort to improve its business practices.

  Şirket, iş uygulamalarını iyileştirme çabası göstermedi.

  He is making every possible effort to pass the examination.

  Sınavı geçmek için her türlü çabayı gösteriyor.

  It was his tireless efforts and devotion that made the event successful.

  Etkinliği başarılı kılan yorucu çabaları ve bağlılığıydı.

  Effort (n) Eş anlamlıları

  Bu kelimeler; bir şeyi yapmaya çalışma, çaba anlamında kullanılabilir.
  attempt (n) : teşebbüs
  effort (n) : çaba
  try (n) : deneme
  struggle (n) : mücadele
  endeavour (n) : çaba
  exertion (n) : gayret, gücünü kullanma


  Effort (n) Collocations

  effort may earn : çaba kazanabilir
  effort may fail : girişim başarısız olabilir
  effort may produce : çaba üretebilir
  effort may succeed : çaba başarılı olabilir
  effort may work : girişim başarılı olabilir
  135 Örnek daha
  abandon effort : çabasından vazgeçmek
  accelerate effort : çabayı hızlandırmak
  applaud effort : çabayı alkışlamak
  appreciate effort : çabayı takdir etmek
  channel effort : girişimini yönlendirmek
  combine effort : çabaları / güçleri birleştirmek
  complicate effort : çabayı/girişimi içinden çıkılmaz hale getirmek/güçleştirmek/kötüleştirmek
  concentrate effort : çabayı yoğunlaştırmak/ bir noktaya toplamak
  continue effort : çabaya / girişime devam etmek
  coordinate effort : girişimi koordine etmek/ birbirine göre ayarlamak
  demand effort : çaba gerektirmek
  derail effort : çabayı sona erdirmek
  devote effort : çaba göstermek
  duplicate effort : çabayı /girişimi tekrarlamak/ iki misli yapmak
  exert effort : çaba sarf etmek
  expand effort : çabayı/ çabalamayı arttırmak
  expend effort : çaba harcamak
  focus effort : gücünü yönlendirmek / odaklamak
  frustrate effort : girişime/ çabaya engel olmak
  fund effort : girişime para sağlamak
  hamper effort : gayreti engellemek/ güçleştirmek
  hinder effort : girişime / çabaya engel olmak
  impede effort : çabayı/ girişimi engellemek
  increase effort : çabayı/gücü arttırmak
  initiate effort : girişim başlatmak
  intensify effort : çabayı yoğunlaştırmak/ art(tır)mak
  invest effort : çaba göstermek
  launch effort : girişim başlatmak
  lead effort : girişime/ çabaya öncülük etmek
  make effort : çaba göstermek
  need effort : çaba gerekmek, çabaya ihtiyaç olmak
  oppose effort : çabaya karşı çıkmak/ engel olmak
  orchestrate effort : çalışmasını/çabasını organize etmek/ düzenlemek
  organize effort : çalışmayı/ girişimi organize etmek/düzenlemek
  pool effort : gücü birleştirmek
  praise effort : çabayı övmek
  redirect effort : çabanın yönünü değiştirmek
  redouble effort : çabayı art(tır)mak, daha fazla gayret sarf etmek
  refocus effort : çabaya / girişime yeniden odaklanmak
  renew effort : çabayı/ girişimi yeniden başlatmak/arttırmak
  require effort : çaba gerektirmek
  resist effort : çabaya/girişime direnmek/karşı koymak
  reward effort : çabayı / başarıyı ödüllendirmek
  sabotage effort : girişimi sabote etmek
  spearhead effort : çabaya / girişime öncülük etmek
  stymie effort : çabayı/ girişimi baltalamak/güçleştirmek
  support effort : çabayı/ girişimi desteklemek
  take effort : çaba istemek/gerektirmek
  target effort : başarı hedeflemek
  thwart effort : çabayı/ girişimi engellemek
  undermine effort : çabayı/girişimi baltalamak, zarar vermek
  undertake effort : girişimi sarf etmek
  waste effort : boşa çabalamak
  last effort : son çaba/hamle
  all-out effort : üstün çaba
  ambitious effort : hırslı/ azimli çaba
  big effort : büyük çaba
  brave effort : cesur(ca) çaba
  collaborative effort : iş birlikçi/ortak çalışmaya dayalı çaba/ güç
  collective effort : ortak çaba
  concentrated effort : yoğunlaştırılmış/ yoğun çaba
  concerted effort : düzenli çaba
  conscious effort : bilinçli çaba
  considerable effort : dikkate değer çaba
  constant effort : sürekli çaba
  cooperative effort : iş birliği ile girişim
  coordinated effort : koordineli / düzenli/ eş güdümlü çaba
  deliberate effort : kasıtlı /planlı çaba/girişim
  desperate effort : umutsuz çaba
  determined effort : kararlı çaba
  diplomatic effort : diplomatik çaba
  great effort : büyük gayret
  half-hearted effort : isteksiz/ gönülsüz çaba
  hard effort : yoğun çaba
  herculean effort : üstün/çok büyük çaba
  heroic effort : üstün gayret/ çaba
  huge effort : büyük çaba
  intellectual effort : düşünsel/ entelektüel çaba
  international effort : uluslararası çaba
  joint effort : ortak çaba
  last-ditch effort : son bir hamle
  major effort : üstün çaba
  massive effort : büyük çaba
  mental effort : zihinsel çaba
  minimal effort : asgari düzeyde çaba
  misguided effort : yanlış yönlendirilmiş/ yanlış çaba
  ongoing effort : devam eden çaba
  painstaking effort : özenli çaba
  physical effort : fiziksel efor
  pioneering effort : öncü çaba
  positive effort : olumlu çaba
  real effort : gerçek çaba
  remarkable effort : kayda değer çaba
  renewed effort : yenilenmiş/yenilenen çaba/girişim
  serious effort : ciddi/önemli çaba
  sincere effort : samimi/ gerçek çaba
  special effort : özel çaba
  strenuous effort : üstün çaba
  successful effort : başarılı çaba/girişim
  superhuman effort : insanüstü çaba/güç
  sustained effort : sürekli çaba
  tireless effort : yorulmak bilmez çaba
  tremendous effort : üstün çaba
  unsuccessful effort : faydasız çaba
  vain effort : boş çaba
  valiant effort : üstün gayret
  voluntary effort : gönüllü çaba
  wasted effort : boşa harcanmış çaba
  worthwhile effort : yapmaya değer çaba
  extra effort : fazladan çaba
  final effort : son çaba
  failed effort : başarısız olmuş girişim
  feeble effort : zayıf/ etkisiz çaba
  futile effort : boş çaba
  frantic effort : alelacele yapılmış/umutsuz çaba/ girişim
  genuine effort : gerçek çaba
  enormous effort : büyük çaba
  fruitless effort : boş çaba
  combined effort : ortak çaba
  continuing effort : devam eden çaba
  good-faith effort : iyi niyetli çaba / girişim
  anti-terrorism effort : terörle mücadele çabası
  humanitarian effort : insani çaba
  effort may pay off : çaba işe yarayabilir
  put in effort : çaba göstermek
  research effort : araştırma çabası
  effort may culminate in : çaba sonuçlanabilir
  effort may focus on : çaba odaklanabilir
  effort may go into : çaba harcanabilir
  effort may result in : çaba sonuçlanabilir
  continual effort : sürekli çaba
  rescue effort : kurtarma çabası
  prevention efforts : önleme çalışmaları
  peace efforts : barış çabaları
  nullify effort : çabayı boşa çıkarmak
  Daha az gör

  Effort (n) Preposition Kullanımları

  through sb's effort : birinin çabasıyla
  with effort : çabayla
  without effort : çaba göstermeden
  in an effort to do : ...yapmak için / amacıyla

  Effort ile Bağlantılı Kelimeler