Yükleniyor...
remzihoca online dersler

Average ne demek?

Average ne demek? Average ne anlama gelir? Average İngilizce örnek cümle. Average eş anlamlıları.

  average (v)

  ortalama ... olmak

  ortalama tutturmak, ortalamasını almak

  Average (adj) Collocations

  inflation may average : enflasyon ortalama olabilir
  unemployment may average : işsizlik ortalama olabilir
  average point : noktanın ortalamasını almak
  average return : ortalama getiri
  average (n)

  ortalama

  averaj, vasat

  Average (n) ingilizce örnek cümle

  Sheep has an average lifespan 6 to 12 years.

  Koyunların ortalama 6 ila 12 yıl ömrü vardır.

  Very great earthquakes occur on average about once per year

  Ortalama olarak yılda bir kez çok büyük depremler meydana gelir.

  Earth's global climate is an average of regional climates.

  Dünya'nın küresel iklimi, bölgesel iklimlerin bir ortalamasıdır.

  Life expectancy is shockingly low, at an average of 37 years.

  Yaşam süresi ortalama 37 yıl ile şaşırtıcı derecede düşüktür.

  What is an average winter temperature?

  Ortalama bir kış sıcaklığı nedir?

  Average (n) Eş anlamlıları

  Bu kelimeler; özel olmayan, sıradan, bayağı anlamında kullanılabilir.
  average (n) : ortalama
  simple (adj) : basit
  ordinary (adj) : sıradan
  plain (adj) : sade, açık
  unremarkable (adj) : önemsiz


  Average (adj) Collocations

  calculate average : ortalama hesaplamak
  compute average : ortalamayı hesaplamak
  exceed average : ortalamayı aşmak
  find average : ortalamayı bulmak
  monthly average : aylık ortalama
  7 Örnek daha
  annual average : yıllık ortalama
  moving average : değişkenlik gösteren ortalama
  national average : ulusal ortalama
  weighted average : ağırlıklı ortalama
  overall average : genel ortalama
  work out average : ortalama çalışmak
  arrive at average : ortalamaya varmak
  Daha az gör

  Average (adj) Preposition Kullanımları

  above average : ortalamanın üzerinde
  below average : ortalamanın altında
  on average : ortalama
  average (adj)

  ortalama

  yaklaşık

  Average (adj) ingilizce örnek cümle

  Horse has an average lifespan of 25 years.

  Atın ortalama ömrü 25 yıldır.

  The average person falls asleep in seven minutes.

  Ortalama bir insan yedi dakikada uykuya dalar.

  The average family income dropped by 40 during the Great Depression.

  Büyük Buhran döneminde ortalama aile geliri yüzde 40 azaldı.

  vasat

  sıradan, alışılmış, olağan

  Average (adj) Collocations

  average ability : ortalama yetenek
  average attendance : ortalama katılım
  average bloke : ortalama arkadaş
  average build : ortalama yapı
  average citizen : ortalama vatandaş
  53 Örnek daha
  average consumer : ortalama tüketici
  average consumption : ortalama tüketim
  average cost : ortalama tutar
  average density : ortalama yoğunluk
  average distance : ortalama mesafe
  average duration : ortalama süre
  average earnings : ortalama kazançlar
  average expenditure : ortalama harcama
  average family : ortalama aile
  average fare : ortalama tarife
  average height : ortalama yükseklik
  average household : ortalama ev
  average income : ortalama gelir
  average increase : ortalama artış
  average individual : ortalama birey
  average intake : ortalama alım
  average intelligence : ortalama zeka
  average investor : ortalama yatırımcı
  average length : ortalama uzunluk
  average margin : ortalama mesafe
  average mark : ortalama norm
  average mileage : ortalama kilometre
  average number : ortalama sayı
  average output : ortalama çıktı
  average pay : ortalama ödeme
  average percentage : ortalama yüzde
  average person : ortalama insan
  average player : ortalama oyuncu
  average price : ortalama fiyat
  average profit : ortalama kar
  average proportion : ortalama oran
  average quantity : ortalama miktar
  average rainfall : ortalama yağış
  average rate : ortalama oran
  average return : ortalama getiri
  average salary : ortalama maaş
  average score : ortalama puan
  average sentence : ortalama hüküm
  average shopper : ortalama müşteri
  average size : ortalama boyut
  average snowfall : ortalama kar yağışı
  average speed : ortalama hız
  average sum : ortalama toplam
  average temperature : ortalama sıcaklık
  average value : ortalama değer
  average velocity : ortalama hız
  average viewer : ortalama görüntüleyici
  average wage : ortalama maaş
  average weight : ortalama ağırlık
  average woman : ortalama kadın
  average worker : ortalama işçi
  average humidity : ortalama nem
  average lifespan : ortalama ömür
  Daha az gör