Yükleniyor...
remzihoca online dersler

Background ne demek?

Background ne demek? Background ne anlama gelir? Background İngilizce örnek cümle. Background eş anlamlıları.

  background (n)

  arka plan

  ...nin (arka) zemini, fon, (bir şeyin arkasındaki) manzara, (bir şeyin arkasındaki) görünüm

  Background (n) ingilizce örnek cümle

  Many cities in Alaska have a beautiful background.

  Alaska'daki birçok şehir güzel bir arka plana sahiptir.

  kişinin geçmişi

  ...nin evveliyatı, öz geçmiş, ...nın altyapısı

  Background (n) ingilizce örnek cümle

  The background obscured the focus of the picture.

  Arka plan resmin odağını gizledi.

  Background (n) Eş anlamlıları

  Bu kelimeler, bir kişinin geçmişte yaptığı şeyler veya onun başına gelen şeyler anlamında kullanılabilir.
  background (n) : arka plan, kişinin geçmişi
  upbringing (n) : yetiştirilme
  history (n) : tarih, geçmiş
  past (adj, n) : geçmiş
  track record (n) : yaşam öyküsü


  Background (adj) Collocations

  describe background : alt yapıyı/deneyimi anlatmak
  explain background : geçmişi / deneyimi açıklamak
  form background : alt yapısını /zeminini oluşturmak
  give background : alt yapı/deneyim sağlamak
  have background : geçmişe / sosyal çevreye sahip olmak
  70 Örnek daha
  match background : arka plana uy(dur)mak
  outline background : alt yapının / geçmişin ana hatlarını açıklamak
  provide background : alt yapı/geçmiş deneyim sağlamak
  academic background : akademik geçmiş
  black background : siyah arka plan / zemin
  blue background : mavi arka plan / zemin
  broad background : geniş / kapsamlı geçmiş
  Christian background : Hristiyan geçmişi / temeli
  criminal background : sabıka geçmişi/kaydı
  cultural background : kültürel birikim
  dark background : koyu renk/siyah arka plan
  deprived background : yoksun geçmiş
  different background : farklı geçmiş / tecrübe
  disadvantaged background : yoksul geçmiş
  gray background : gri arka plan / zemin
  grey background : gri arka plan / zemin
  historical background : tarihsel geçmiş
  Jewish background : Yahudi geçmişi / çevresi
  linguistic background : dil geçmişi
  middle-class background : orta sınıf alt yapı / sosyal çevre
  military background : askeri geçmiş
  mixed background : farklı geçmiş / tecrübe
  musical background : müzik geçmişi
  neutral background : renksiz / rengi belli olmayan arka plan
  political background : siyasi geçmiş / alt yapı
  poor background : yoksul geçmiş
  privileged background : zengin geçmiş
  professional background : profesyonel geçmiş
  racial background : ırksal geçmiş
  religious background : dini geçmiş
  scientific background : bilimsel geçmiş / zemin
  similar background : benzer geçmiş / tecrübe
  social background : sosyal geçmiş
  socio-economic background : sosyo-ekonomik geçmiş
  solid background : sağlam geçmiş
  stable background : sabit / sağlam geçmiş
  strong background : güçlü geçmiş
  technical background : teknik geçmiş / birikim
  upper-class background : üst sınıf alt yapı / sosyal çevre
  varied background : değişik geçmiş / tecrübe
  various background : çeşitli geçmiş / tecrübe
  wealthy background : zengin geçmiş
  working-class background : işçi sınıfı geçmişi / sosyal çevresi
  ethnic background : etnik köken
  diverse background : farklı geçmiş / tecrübe
  factual background : gerçek durum
  general background : genel bilgiler/geçmiş deneyimler
  genetic background : genetik geçmiş
  economic background : ekonomik geçmiş
  educational background : eğitim durumu/ geçmişi
  Muslim background : Müslüman geçmiş / sosyal çevre
  background knowledge : gerekli bilgi
  blend in with background : arka plana karışmak / uymak
  blend into background : arka plana düşmek
  come from background : geçmişten / sosyal çevreden gelmek
  melt into background : arka plana düşmek
  recede into background : arka plana düşmek
  retreat into background : arka plana düşmek
  slip into background : arka plana düşmek
  background check : geçmiş/sabıka kontrolü
  background level : arka plan/zemin seviyesi
  family background : aile geçmişi
  engineering background : mühendislik geçmişi
  class background : sınıf geçmişi
  be drawn from backgrounds : ... geçmişlerden alınmak
  background briefing : gerekli ön bilgi
  background information : gerekli bilgi(ler)
  background info : gerekli bilgi
  background colour : arka plan / zemin rengi
  background music : fon müziği
  Daha az gör

  Background (adj) Preposition Kullanımları

  from a background : (belli) bir geçmişten ...
  with a background : bir geçmişe sahip ...
  background in : ...alanında geçmiş / eğitim
  against the background : arka plana karşı ...
  in the background : ikinci planda / arka planda
  3 Örnek daha
  on the background : arka plan üzerinde
  background to : ...ya zemin
  background of : ...nın zemini
  Daha az gör
  background (adj)

  gerekli

  ön hazırlık, anlaşılması için gereken, ışık tutucu

  Background (adj) ingilizce örnek cümle

  The background information was poorly detailed.

  Gerekli bilgi iyi detaylandırılmadı.

  Background (adj) Collocations

  background extinction : doğal yok oluş