Yükleniyor...
remzihoca online dersler

Ban ne demek?

Ban ne demek? Ban ne anlama gelir? Ban İngilizce örnek cümle. Ban eş anlamlıları.

  ban (v)

  yasaklamak

  menetmek, resmen yasaklamak, yasak etmek

  Ban (v) ingilizce örnek cümle

  Mobile phones were banned in North Korea.

  Kuzey Kore'de cep telefonları yasaklandı.

  Ban (n) Collocations

  amendment may ban : değişiklik yasaklayabilir
  bill may ban : kanun tasarısı yasaklayabilir
  convention may ban : antlaşma yasaklayabilir
  injunction may ban : mahkeme emri yasaklayabilir
  law may ban : kanun yasaklayabilir
  35 Örnek daha
  magistrate may ban : sulh yargıcı yasaklayabilir
  regulation may ban : düzenleme yasaklayabilir
  treaty may ban : antlaşma yasaklayabilir
  ban abortion : kürtajı yasaklamak
  ban book : kitabı yasaklamak
  ban demonstration : gösteriyi yasaklamak
  ban discrimination : ayrımcılığı yasaklamak
  ban export : ihracatı yasaklamak
  ban film : filmi yasaklamak
  ban gambling : kumarı yasaklamak
  ban hunting : avlanmayı yasaklamak
  ban import : ithalatı yasaklamak
  ban marriage : evliliği yasaklamak
  ban meeting : toplantıyı yasaklamak
  ban practice : uygulamayı yasaklamak
  ban rally : mitingi yasaklamak
  ban sale : satışı yasaklamak
  ban shipment : sevkiyatı yasaklamak
  ban slaughter : katliamı yasaklamak
  ban slavery : köleliği yasaklamak
  ban smoking : sigara içmeyi yasaklamak
  ban strike : grevi yasaklamak
  ban trade : ticareti yasaklamak
  ban use : kullanımı yasaklamak
  ban completely : tamamen yasaklamak
  ban effectively : etkili bir şekilde yasaklamak
  ban formally : resmi olarak yasaklamak
  ban officially : resmi olarak yasaklamak
  seek to ban : yasaklamaya çalışmak
  attempt to ban : yasaklamaya çalışmak
  try to ban : yasaklamaya çalışmak
  vote to ban : yasaklamak için oy kullamak
  an attempt to ban sth : bir şeyi yasaklama girişimi
  a move to ban sth : bir şeyi yasaklama girişimi
  a decision to ban sth : bir şeyi yasaklama kararı
  Daha az gör

  Ban (n) Preposition Kullanımları

  ban from : ...dan yasaklamak
  ban (n)

  yasaklama

  yasak, men

  Ban (n) ingilizce örnek cümle

  The ban will come into force in April.

  Yasak Nisan ayında yürürlüğe girecek.

  The government has imposed a ban on the sale of handguns.

  Hükümet, el tabancası satışına yasak koydu.

  Ban (n) Eş anlamlıları

  Bu kelimeler, bir şeyin yapılmasını yasaklama anlamında kullanılabilir.
  ban (n) : yasaklama
  prohibition (n) : yasak
  sanction (n) : yaptırım, tasdik
  boycott (n) : boykot
  embargo (n) : ambargo
  veto (n) : ret
  moratorium (n) : geçici bir süre yasaklama
  taboo (adj, n) : tabu


  Ban (n) Collocations

  ban may affect sth : yasak bir şeyi etkileyebilir
  ban may cover sth : yasak bir şeyi kapsayabilir
  ban may start : yasak başlayabilir
  defy ban : yasağa karşı çıkmak
  demand ban : yasak gerektirmek
  36 Örnek daha
  ease ban : yasağı hafifletmek
  enact ban : yasak çıkarmak
  enforce ban : yasağı uygulamak
  impose ban : yasak koymak
  introduce ban : yasak getirmek
  lift ban : yasağı kaldırmak
  oppose ban : yasağa karşı çıkmak
  overturn ban : yasağı kaldırmak
  place ban : yasak koymak
  put ban : yasak koymak
  reject ban : yasağı reddetmek
  remove ban : yasağı kaldırmak
  support ban : yasağı desteklemek
  tighten ban : yasağı sağlamlaştırmak
  uphold ban : yasağı desteklemek
  blanket ban : tamamen yasaklama
  complete ban : tamamen yasaklama
  constitutional ban : anayasal yasak
  outright ban : tamamen yasaklama
  partial ban : kısmi yasaklama
  temporary ban : geçici yasak
  total ban : tamamen yasaklama
  driving ban : sürüş yasağı
  federal ban : federal yasak
  call for ban : yasak gerektirmek
  comply with ban : yasağa uymak
  ban may apply to sth : yasak bir şeyi kapsayabilir
  overtime ban : fazla mesai yasağı
  advertising ban : reklam yasağı
  smoking ban : sigara içme yasağı
  test ban : test yasağı
  ban may come into force : yasak yürürlüğe girebilir
  speech ban : konuşma yasağı
  international travel ban : yurt dışına çıkış yasağı
  broadcast ban : yayın yasağı
  publication ban : yayın yasağı
  Daha az gör

  Ban (n) Preposition Kullanımları

  ban on : … yasağı