Yükleniyor...
remzihoca online dersler

Sanction ne demek?

Sanction ne demek? Sanction ne anlama gelir? Sanction İngilizce örnek cümle. Sanction eş anlamlıları.

  sanction (v)

  tasdiklemek

  izin vermek (resmi olarak), onaylamak
  sanction (n)

  yaptırım

  Sanction (n) ingilizce örnek cümle

  Unless Japan eliminates its unfair tariffs, the U.S. will impose sanctions.

  Japonya haksız gümrük vergilerini kaldırmazsa, ABD yaptırımlar uygulayacaktır.

  The United States has officially ended economic sanctions against Burma.

  Birleşik Devletler, Burma'ya karşı ekonomik yaptırımları resmen sona erdirdi.

  Economic sanctions have been used as a tool of war for centuries.

  Ekonomik yaptırımlar yüzyıllardır bir savaş aracı olarak kullanılmaktadır.

  tasdik

  onaylama

  Sanction (n) ingilizce örnek cümle

  Their ideas received official sanction at the meeting.

  Fikirleri toplantıda resmi onay aldı.

  Sanction (n) Eş anlamlıları

  Bu kelimeler, bir şeyin yapılmasını yasaklama anlamında kullanılabilir.
  ban (n) : yasaklama
  prohibition (n) : yasak
  sanction (n) : yaptırım, tasdik
  boycott (n) : boykot
  embargo (n) : ambargo
  veto (n) : ret
  moratorium (n) : geçici bir süre yasaklama
  taboo (adj, n) : tabu


  Sanction (n) Collocations

  apply sanction : yaptırım uygulamak
  enforce sanction : yaptırımı uygulamak
  impose sanction : yaptırım uygulamak
  lift sanction : yaptırımı kaldırmak
  international sanction : uluslararası yaptırım
  4 Örnek daha
  military sanction : askeri yaptırım
  punitive sanction : cezai yaptırım
  economic sanction : ekonomik yaptırım
  effective sanction : etkili yaptırım
  Daha az gör

  Sanction (n) Preposition Kullanımları

  with sb/sth's sanction : birinin/bir şeyin yaptırımı ile
  without sb/sth's sanction : birinin/bir şeyin yaptırımı olmadan
  sanction for : ... için yaptırım
  sanction on : ... üzerinde yaptırım
  sanction against : ... karşı yaptırım