Yükleniyor...
remzihoca online dersler

Cite ne demek?

Cite ne demek? Cite ne anlama gelir? Cite İngilizce örnek cümle. Cite eş anlamlıları.

  cite (v)

  bahsetmek

  değinmek, alıntı yapmak, atıfta bulunmak

  Cite (v) ingilizce örnek cümle

  The data cited in King's research is taken from UNESCO's 1970 white paper on world population.

  King'in araştırmasında belirtilen veriler, UNESCO'nun dünya nüfusu üzerine 1970 tarihli beyaz kağıdından alınmıştır.

  mahkemeye çağırmak

  mahkeme celbi göndermek

  Cite (v) Eş anlamlıları

  Bu kelimeler, alıntı yapmak anlamında kullanılabilir.
  quote (v) : alıntı yapmak
  cite (v) : bahsetmek, mahkemeye çağırmak
  repeat (v) : tekrar etmek
  recite (v) : ezbere söylemek/okumak


  Cite (v) Collocations

  article may cite : makale örnek gösterilebilir
  newspaper may cite : gazete alıntı yapılabilir
  report may cite : rapor belirtebilir
  cite article : makaleden alıntı yapmak
  cite author : yazardan alıntı yapmak
  26 Örnek daha
  cite authority : yetki vermek
  cite case : dava örneği
  cite concern : önemli olan
  cite evidence : kanıt belirtmek
  cite example : örnekten bahsetmek
  cite figure : alıntı şekli
  cite incident : teklif olayı
  cite instance : alıntı örneği
  cite paper : alıntı kağıdı
  cite passage : alıntı pasajı
  cite precedent : emsal
  cite quotation : alıntı alıntı
  cite reason : gerekçe
  cite reference : kaynak alıntılamak
  cite report : alıntı raporu
  cite research : araştırmak
  cite scripture : kutsal kitaptan alıntılamak
  cite source : alıntı kaynağı
  cite statistics : istatistiklere değinmek
  cite already : zaten alıntı yapmak
  cite commonly : yaygın olarak/sık sık bahsetmek
  cite previously : daha önce alıntı yapmak
  cite repeatedly : tekrar tekrar alıntılamak
  cite specifically : özellikle alıntı yapmak
  cite widely : yaygın olarak/oldukça alıntı yapmak
  frequently cited : sıkça atıfta bulunulan
  Daha az gör

  Cite (v) Preposition Kullanımları

  cite as : ... olarak belirtmek