Yükleniyor...
remzihoca online dersler

Repeat ne demek?

Repeat ne demek? Repeat ne anlama gelir? Repeat İngilizce örnek cümle. Repeat eş anlamlıları.

  repeat (v)

  tekrar etmek

  yinelemek, tekrarlanmak

  Repeat (v) ingilizce örnek cümle

  The election cycle repeats itself every four years.

  Seçim döngüsü her dört yılda bir tekrar eder.

  The researchers are repeating the experiment on different settings.

  Araştırmacılar farklı ortamlar üzerinde deneyi tekrarlıyor.

  Repeat (v) Eş anlamlıları

  Bu kelimeler, alıntı yapmak anlamında kullanılabilir.
  quote (v) : alıntı yapmak
  cite (v) : bahsetmek, mahkemeye çağırmak
  repeat (v) : tekrar etmek
  recite (v) : ezbere söylemek/okumak


  Repeat (n) Collocations

  cycle may repeat : döngü tekrarlanabilir
  history may repeat : tarih tekrarlanabilir
  repeat argument : argümanı tekrarlamak
  repeat assertion : iddiayı tekrarlamak
  repeat call : çağrıyı tekrarlamak
  44 Örnek daha
  repeat cycle : döngüyü tekrarlamak
  repeat demand : talebi tekrarlamak
  repeat episode : bölümü tekrarlamak
  repeat error : hatayı tekrarlamak
  repeat exercise : egzersiz tekrarlamak
  repeat experiment : deneyi tekrarlamak
  repeat feat : başarıyı tekrarlamak
  repeat instruction : talimatı tekrarlamak
  repeat mistake : hatayı tekrarlamak
  repeat motion : hareketi tekrarlamak
  repeat pattern : modeli tekrarlamak
  repeat phrase : ifadeyi tekrarlamak
  repeat procedure : prosedürü tekrarlamak
  repeat process : süreci tekrarlamak
  repeat refrain : nakaratı tekrarlamak
  repeat request : isteği tekrarlamak
  repeat sequence : sırayı tekrarlamak
  repeat success : başarıyı tekrarlamak
  repeat warning : uyarıyı tekrarlamak
  repeat word : kelimeyi tekrarlamak
  repeat ad nauseam : bıktırıncaya kadar tekrarlamak
  repeat consistently : sürekli olarak tekrarlamak
  repeat constantly : sürekli tekrarlamak
  repeat continually : sürekli tekrarlamak
  repeat endlessly : durmadan tekrarlamak
  repeat exactly : tam olarak tekrarlamak
  repeat faithfully : sadakatle tekrarlamak
  repeat firmly : sıkıca tekrarlamak
  repeat frequently : sıkça tekrarlamak
  repeat indefinitely : süresiz olarak tekrarlamak
  repeat just : sadece tekrarlamak
  repeat loudly : yüksek sesle tekrarlamak
  repeat mechanically : mekanik olarak tekrarlamak
  repeat merely : sadece tekrarlamak
  repeat often : sık tekrarlamak
  repeat patiently : sabırla tekrarlamak
  repeat persistently : ısrarla tekrarlamak
  repeat quietly : sessizce tekrarlamak
  repeat regularly : düzenli olarak tekrarlamak
  repeat simply : basitçe tekrarlamak
  repeat slowly : yavaşça tekrarlamak
  repeat softly : usulca tekrarlamak
  repeat stubbornly : inatla tekrar etmek
  repeat word for word : kelimesi kelimesine tekrar etmek
  Daha az gör

  Repeat (n) Preposition Kullanımları

  repeat after : sonra tekrar etmek
  repeat to : ..-e tekrar etmek
  repeat (n)

  tekrar

  tekerrür, yineleme

  Repeat (n) Collocations

  word-for-word repeat : kelimesi kelimesine tekrar
  repeat prescription : tekrarlı reçete