Yükleniyor...
remzihoca online dersler

Close ne demek?

Close ne demek? Close ne anlama gelir? Close İngilizce örnek cümle. Close eş anlamlıları.

  close (adv)

  yakından

  close (v)

  kapatmak

  kapamak

  Close (v) Eş anlamlıları

  Bu kelimeler, kapatmak anlamında kullanılabilir.
  close (v) : kapatmak
  shut (v) : kapatmak
  slam (v) : çarpmak
  lock (v) : kilitlemek
  close down (pv) : kepenk indirmek


  Close (adj) Collocations

  close permanently : kalıcı olarak kapatmak
  close quietly : sessizce kapatmak
  close temporarily : geçici olarak kapatmak
  close tightly : sıkıca kapatmak
  close jaw : çenesini, ağzını kapamak
  2 Örnek daha
  close bag : çantayı kapatmak
  close beak : gagasını kapatmak
  Daha az gör

  Close (adj) Preposition Kullanımları

  close to : …ya kapalı olmak
  close (n)

  kapanış

  Close (adj) Collocations

  draw to a close : sona ermek

  Close (adj) Preposition Kullanımları

  towards the close of : ...nın yakınına/kapanışına doğru
  by the close of : ...nın sonuna kadar
  close (adj)

  yakın

  Close (adj) ingilizce örnek cümle

  The most populous regions of Canada are located fairly close to the American border.

  Kanada'nın en kalabalık nüfuslu bölgeleri, Amerika sınırına oldukça yakın yerlerdedir.

  Food really does taste better when eaten with close friends.

  Yemeğin tadı yakın arkadaşları ile birlikte yendiğinde gerçekten daha iyidir.

  He didn't win the prize, but he came close to it.

  Ödülü kazanmadı, ama ona yaklaştı.

  Close (adj) Collocations

  awfully close : son derece yakın
  dangerously close : tehlikeli derecede yakın
  relatively close : nispeten yakın
  remarkably close : dikkat çekici derecede yakın
  extremely close : son derece yakın
  48 Örnek daha
  fairly close : oldukça yakın
  geographically close : coğrafi olarak yakın
  close association : yakın ilişki
  close attention : yakın ilgi
  close bond : yakın bağ
  close call : kıl payıspecific
  close community : yakın topluluk
  close connection : yakın bağlantı
  close contact : yakın temas
  close correspondence : yakın yazışma
  close election : yakın seçim
  close family : yakın aile
  close follower : yakın takipçi
  close friend : yakın arkadaş
  close friendship : yakın arkadaşlık
  close interest : yakın ilgi/alaka
  close involvement : yakın ilişki
  close link : yakın bağlantı
  close monitoring : yakın izleme
  close neighbour : yakın komşu
  close observation : yakın gözlem
  close observer : yakın gözlemci
  close proximity : çok yakınlık
  close pursuit : yakın takip
  close range : yakin menzil
  close relation : yakın bağ, ilişki
  close relationship : yakından ilişki
  close relative : yakın akraba
  close resemblance : yakın benzerlik
  close scrutiny : dikkatli inceleme
  close season : av yasağı mevsimi
  close shave : yakın tıraş
  close similarity : yakın benzerlik
  close study : yakın çalışma
  close supervision : yakın denetim
  close surveillance : yakın gözetleme
  close tie : yakın bağ
  close view : yakın bakış
  close watch : yakından takip etme
  bring sb close : birini yakınlaştırmak
  come close : yakına gelmek/yaklaşmak
  get close : yaklaşmak
  stay close : yakın durmak
  closer examination : daha derinlemesine inceleme
  closer inspection : daha sıkı inceleme
  closer look : daha yakından bakış
  be close to bankruptcy : iflasa yakın olmak
  close quarter : kısa mesafe
  Daha az gör

  Close (adj) Preposition Kullanımları

  close to : ...ya yakın