Yükleniyor...
remzihoca online dersler

Concern ne demek?

Concern ne demek? Concern ne anlama gelir? Concern İngilizce örnek cümle. Concern eş anlamlıları.

  concern (v)

  endişelendirmek

  kaygılandırmak

  ilgilendirmek

  alakadar etmek, ilgili olmak

  Concern (v) ingilizce örnek cümle

  This problem concerns all the people living there.

  Bu problem orada yaşayan bütün insanları ilgilendiriyor.

  Concern (n) Collocations

  complaint may concern : şikayet ilgili olabilir
  dispute may concern : tartışma ilgili olabilir
  document may concern : belge ilgili olabilir
  hypothesis may concern : hipotez ilgili olabilir
  proposition may concern : öneri ilgili olabilir
  6 Örnek daha
  report may concern : rapor ilgili olabilir
  story may concern : hikaye ilgili olabilir
  study may concern : çalışma ilgili olabilir
  tale may concern : masal ilgili olabilir
  concern mainly : esas olarak endişelenmek
  concern slightly : biraz endişelenmek
  Daha az gör

  Concern (n) Preposition Kullanımları

  concern in : ...da endişe
  concern (n)

  endişe

  kaygı, tasa

  Concern (n) ingilizce örnek cümle

  News of his death caused great concern throughout the country.

  Ölümünün haberi ülke genelinde büyük endişe yarattı.

  The drop in consumer spending reflects concern about the economy.

  Tüketici harcamalarındaki düşüş, ekonomiyle ilgili endişeleri yansıtıyor.

  They have concern about their son's safety in the city.

  Oğullarının şehirdeki güvenliği hakkında endişeleri var.

  ilgi

  merak, düşkünlük, mesele

  Concern (n) Eş anlamlıları

  Bu kelimeler; endişe, kaygı anlamında kullanılabilir.
  concern (n) : endişe, ilgi
  worry (n) : endişe
  anxiety (n) : endişe, anksiyete, isteklilik
  apprehension (n) : kaygı, tutuklama, halden anlama
  unease (n) : tedirginlik


  Concern (n) Collocations

  allay concern : endişeyi hafifletmek
  alleviate concern : endişeyi hafifletmek
  appreciate concern : endişeyi anlamak
  arouse concern : endişe uyandırmak
  articulate concern : endişeyi ifade etmek
  43 Örnek daha
  assuage concern : endişeyi hafifletmek
  cause concern : endişeye sebep olmak
  cite concern : önemli olan
  dismiss concern : endişeyi reddetmek
  ease concern : endişeyi azaltmak
  echo concern : kaygıyı tekrarlamak
  express concern : endişeyi dile getirmek
  feel concern : endişe hissetmek
  heighten concern : endişeyi arttırmak
  outweigh concern : endişeden ağır basmak
  override concern : endişeyi hiçe saymak
  show concern : endişeyi göstermek
  understand concern : endişeyi anlamak
  voice concern : endişeyi ifade etmek
  chief concern : baş endişe
  common concern : yaygın/ortak endişe
  considerable concern : önemli endişe
  deep concern : derin endişe
  grave concern : büyük endişe
  great concern : büyük endişe
  growing concern : artan endişe
  main concern : asıl endişe
  major concern : büyük endişe
  national concern : ulusal endişe
  overriding concern : endişe verici
  paramount concern : en önemli endişe
  primary concern : temel sorun/endişe
  public concern : kamu endişesi
  serious concern : ciddi endişe
  valid concern : geçerli endişe
  widespread concern : yaygın endişe
  ethical concern : etik kaygı
  general concern : genel endişe
  genuine concern : gerçek endişe
  environmental concern : çevresel sorun
  particular concern : özel ilgi
  central concern : merkezi kaygı
  raise concern : endişe uyandırmak
  issue of concern : merak/endişe konusu
  to be of concern : endişe kaynağı olmak
  cause for concern : endişe kaynağı
  safety concern : güvenlik endişesi
  health concern : sağlık sorunu
  Daha az gör

  Concern (n) Preposition Kullanımları

  concern about : … hakkında endişe
  concern over : … hakkında endişe
  out of concern : endişeden dolayı
  concern for : …için endişe/kaygı