Yükleniyor...
remzihoca online dersler

Considering ne demek?

Considering ne demek? Considering ne anlama gelir? Considering İngilizce örnek cümle. Considering eş anlamlıları.

  consider (v)

  düşünmek

  dikkate almak, enine boyuna düşünmek, hesaba katmak

  Considering (v) ingilizce örnek cümle

  We must consider every aspect of the problem.

  Sorunun her yönünü dikkate almalıyız.

  We must consider discussing this situation with our managers.

  Bu durumu yöneticilerimizle tartışmayı düşünmeliyiz.

  I considered changing my job, but in the end I decided not to.

  İşimi değiştirmeyi düşündüm ama sonunda değiştirmemeye karar verdim.

  Besides the oxygen, plants are considered as producers of food.

  Oksijenin yanı sıra bitkiler gıda üreticileri olarak kabul edilir.

  Swimming is considered a sport with a low risk of injury.

  Yüzme, düşük yaralanma riski olan bir spor olarak kabul edilir.

  Almost half of Africa is considered a savanna.

  Afrika'nın neredeyse yarısı bir savan olarak kabul edilir.

  We will consider every aspect of the problem before we act.

  Harekete geçmeden önce problemin her yönünü ele alacağız.

  Seven is sometimes considered a lucky number.

  Yedinin bazen şanslı bir sayı olduğu düşünülür.

  Considering (v) Eş anlamlıları

  Bu kelimeler, düşünmek anlamında kullanılabilir.
  think (v) : düşünmek
  consider (v) : düşünmek
  ponder (v) : üzerinde kafa patlatmak
  contemplate (v) : düşünüp taşınmak
  mull over (pv) : düşünüp taşınmak


  Considering (prep) Collocations

  consider carefully : dikkatlice düşünmek
  consider separately : ayrı düşünmek
  consider seriously : ciddi olarak düşünmek
  be considered rare : nadir düşünülen
  consider sth risky : bir şeyin riskli olduğunu düşünmek
  66 Örnek daha
  consider sb capable : birinin yetenekli olduğunu düşünmek
  consider sb competent : birini yetkili olarak düşünmek
  consider sb responsible : birini sorumlu tutmak
  consider incompetent : beceriksiz düşünmek
  consider indispensable : vazgeçilmez düşünmek
  consider ineligible : uygun görmemek
  consider suitable : uygun düşünmek
  consider unlucky : şanssız düşünmek
  consider exceptional : olağanüstü düşünmek
  consider sth adequate : bir şeyi yeterli görmek
  consider sth advantageous : bir şeyi avantajlı olarak görmek
  consider sth beneficial : bir şeyin yararlı olduğunu düşünmek
  consider sth dangerous : tehlikeli olanı düşünmek
  consider sth glamorous : bir şeyin göz alıcı göz alıcı düşünmek
  consider harmful : zararlı olduğunu düşünmek
  consider sth harmless : zararsız olarak düşünmek
  consider sth hazardous : bir şeyi tehlikeli olarak düşünmek
  consider sth important : önemli olduğunu düşünmek
  consider sth impossible : imkânsız kabul etmek
  consider sth inadequate : bir şeyin yetersin olduğunu düşünmek
  consider sth inappropriate : bir şeyin uygun olmadığını düşünmek
  consider sth incompatible : bir şeyi uyumsuz olarak düşün
  consider sth incorrect : bir şeyi yanlış düşünmek
  consider sth inevitable : bir şeyi kaçınılmaz olarak düşünmek
  consider sth inhuman : bir şeyi acımasız görmek
  consider sth invalid : geçersiz kabul etmek
  consider sth irrational : bir şeyi mantıksız olarak düşünmek
  consider sth irrelevant : bir şeyin ilgisiz olduğunu düşünmek
  consider sth lawful : sth kanunu düşünün
  consider sth likely : bir şeyi muhtemel düşünmek
  consider sth noteworthy : bir şeyi dikkate değer olarak düşünün
  consider sth outrageous : bir şeyi ahlaksız olarak düşünmek
  consider sth preferable : sth tercih edilebilir
  consider sth relevant : ilişkili görmek
  consider sth reliable : bir şeyi güvenilir olarak düşünmek
  consider sth safe : bir şeyi güvenli saymak/kabul etmek
  consider sth satisfactory : bir şeyin tatmin edici olduğunu düşünmek
  consider sth separate : bir şeyi ayrı düşünmek
  consider sth sufficient : bir şeyi yeterli bulmak
  consider sth unacceptable : bir şeyi kabul edilemez olarak görmek
  consider sth undesirable : bir şeyi istenmeyen düşünün
  consider sth unlikely : bir şeyi olasılık dışı düşünmek
  consider sth unnatural : bir şeyi yapay bulmak
  consider sth unnecessary : bir şeyi gereksiz görmek, gereksiz olduğunu düşünmek
  consider sth unsuitable : bir şeyin uygun olmadığını düşünmek
  consider sth valid : geçerli kabul etmek
  consider sth valuable : bir şeyin değerini düşünmek
  consider sth worthy : bir şeyin önemli olduğunu düşünün
  consider sth fair : bir şeyin adil olduğunu düşünmek
  consider sth extreme : aşırı düşünmek
  consider sth feasible : bir şeyin uygun olduğunu düşünmek
  consider sth essential : gerekli bulmak
  consider sth excessive : bir şeyin aşırı olduğunu düşünmek
  consider sth favourable : bir şeyi olumlu/elverişli görmek
  consider sth as confidential : sth'yi gizli olarak düşünün
  consider sth as crucial : bir şeyin çok önemli olduğunu düşünmek
  consider appropriate : uygun görmek
  consider possibility : ihtimali düşünmek
  consider aspect : özelliği düşünmek
  consider issue : konuyu değerlendirmek
  consider impact : etkisini düşünmek
  consider implications : sonuçlarını düşünmek
  consider role : rolünü düşünmek
  generally considered : genel olarak düşünülen/görülen
  consider sth acceptable : bir şeyin kabul edilebilir olduğunu düşünmek
  consider surgery : ameliyatı düşünmek
  Daha az gör

  Considering (prep) Preposition Kullanımları

  consider as : ...olarak görmek/düşünmek
  considering (prep)

  ...yı düşünürsek

  … düşünüldüğünde, …yı göz önüne alırsak, ... dikkate alınırsa

  Considering (prep) ingilizce örnek cümle

  They live in a fairly modest house, considering their wealth.

  Zenginlikleri düşünüldüğünde oldukça mütevazı bir evde yaşıyorlar.

  Considering her age, my grandmother is still very active.

  Yaşını düşünürsek büyükannem hala çok aktif.

  Considering the strength of the opposition, the team did very well to score two goals.

  Rakibin gücü göz önüne alındığında, takım iki gol atmayı çok iyi başardı.

  The sword was in excellent condition, especially considering its immense age.

  Kılıç, özellikle muazzam yaşı göz önüne alındığında mükemmel durumdaydı.

  Considering ile Bağlantılı Kelimeler