Yükleniyor...
remzihoca online dersler

Custom ne demek?

Custom ne demek? Custom ne anlama gelir? Custom İngilizce örnek cümle. Custom eş anlamlıları.

  custom (adj)

  özel yapım

  özel isteğe uyarlanmış
  custom (n)

  gelenek

  örf, adet, görenek

  Custom (n) ingilizce örnek cümle

  Social customs vary from country to country.

  Sosyal gelenekler ülkeden ülkeye değişir.

  The custom of arranged marriages still exists in many countries.

  Görücü usulü evlilik geleneği hala birçok ülkede bulunmaktadır.

  They poured wine round the trees in accordance with local custom.

  Yerel geleneklere uygun olarak ağaçların etrafına şarap döktüler.

  We should conform to the customs of society.

  Toplumun geleneklerine uymalıyız.

  The custom of shaking hands was imported to many African countries by the British.

  El sıkma geleneği, İngilizler tarafından birçok Afrika ülkesine aktarıldı.

  gümrük

  Custom (n) ingilizce örnek cümle

  After getting through customs, I was free to go wherever I wanted.

  Gümrükten geçtikten sonra istediğim yere gidebildim.

  Custom (n) Eş anlamlıları

  Bu kelimeler; gelenek, görenek anlamında kullanılabilir.
  tradition (n) : gelenek
  convention (n) : gelenek, kongre, antlaşma
  custom (n) : gelenek, gümrük


  Custom (n) Collocations

  custom may disappear : gelenek yok olabilir
  custom may prevail : gelenek yayılabilir
  custom may survive : gelenek yaşayabilir
  adopt custom : geleneği benimsemek
  learn custom : gelenekleri öğrenmek
  12 Örnek daha
  observe custom : geleneğe uymak
  preserve custom : geleneği korumamak
  respect custom : geleneğe saygı duymak
  accepted custom : kabul edilen gelenek
  ancient custom : eski gelenek
  local custom : yerel adet
  native custom : yerel gelenek
  social custom : sosyal gelenek
  custom may die out : bir gelenek kaybolabilir
  go through customs : gümrükten geçmek
  abolish customs duties : gümrük vergisini kaldırmak
  customs officer : gümrük memuru
  Daha az gör

  Custom (n) Preposition Kullanımları

  at customs : gümrükte
  according to a custom : bir geleneğe göre
  in accordance with a custom : geleneğe uygun olarak
  custom of : ...geleneği
  through customs : gümrükten