Yükleniyor...
remzihoca online dersler

Tradition ne demek?

Tradition ne demek? Tradition ne anlama gelir? Tradition İngilizce örnek cümle. Tradition eş anlamlıları.

  tradition (n)

  gelenek

  görenek, anane

  Tradition (n) ingilizce örnek cümle

  Historians say that this tradition dates back to at least 2,000 BC.

  Tarihçiler bu geleneğin M.Ö. 2.000 yıllarına dayandığını söylüyor.

  Tradition (n) Eş anlamlıları

  Bu kelimeler; gelenek, görenek anlamında kullanılabilir.
  tradition (n) : gelenek
  convention (n) : gelenek, kongre, antlaşma
  custom (n) : gelenek, gümrük


  Tradition (n) Collocations

  tradition may continue : gelenek devam edebilir
  tradition may dictate : gelenek kabul ettirebilir
  tradition may emphasize : gelenek üzerinde durabilir
  tradition may exist : gelenek var olabilir
  tradition may hold : gelenek kabul ettirebilir
  41 Örnek daha
  tradition may remain : gelenek devam edebilir
  tradition may say : gelenek söyleyebilir
  tradition may survive : gelenek yaşayabilir
  tradition may teach : gelenek öğretebilir
  abandon tradition : geleneği terk etmek
  become tradition : gelenek haline gelmek
  break tradition : geleneği çiğnemek
  buck tradition : geleneğe karşı gelmek
  celebrate tradition : geleneği kutlamak
  challenge tradition : geleneğe karşı çıkmak
  cherish tradition : geleneği canlı tutmak
  embody tradition : geleneği şekillendirmek
  follow tradition : geleneği sürdürmek
  preserve tradition : geleneği korumak
  reject tradition : geleneği reddetmek
  respect tradition : geleneğe saygı duymak
  modernist tradition : modernist gelenek
  academic tradition : akademik gelenek
  age-old tradition : eski gelenek
  ancient tradition : eski gelenek
  classical tradition : klasik gelenek
  cultural tradition : kültürel gelenek
  historical tradition : tarihi gelenek
  literary tradition : edebi gelenek
  long tradition : eski gelenek
  native tradition : yerli gelenek
  oral tradition : sözlü gelenek
  philosophical tradition : felsefi gelenek
  political tradition : siyasi gelenek
  religious tradition : dini gelenek
  revolutionary tradition : devrimci gelenek
  rich tradition : zengin gelenek
  folk tradition : halk geleneği
  dominant tradition : baskın gelenek
  European tradition : Avrupa geleneği
  distinguished tradition : seçkin gelenek
  western tradition : batı geleneği
  break with tradition : gelenekten bağını koparmak
  go against tradition : geleneğe karşı çıkmak
  tradition may date back : gelenek bir tarihe dayanabilir
  Aboriginal tradition : Aborijin gelenek
  Daha az gör

  Tradition (n) Preposition Kullanımları

  according to (a/the) tradition : geleneğe göre
  in (a/the) tradition : gelenekte
  by tradition : geleneksel olarak

  Tradition ile Bağlantılı Kelimeler