Yükleniyor...
remzihoca online dersler

Damaging ne demek?

Damaging ne demek? Damaging ne anlama gelir? Damaging İngilizce örnek cümle. Damaging eş anlamlıları.

  damage (v)

  hasar vermek

  zarar vermek, zedelemek, zarara sokmak

  Damaging (v) ingilizce örnek cümle

  The storm severely damaged the crops.

  Fırtına mahsullere ciddi hasar verdi.

  Clerks with indifferent or negative attitudes can damage the customer relationship.

  Umursamaz veya olumsuz tavırlar sergileyen görevliler, müşteri ilişkilerine zarar verebilir.

  The storm thoroughly damaged the hut beyond repair.

  Fırtına kulübeye onarılamayacak kadar büyük hasar verdi.

  Damaging (v) Eş anlamlıları

  Bu kelimeler; bir şeye hasar, zarar vermek anlamında kullanılabilir.
  damage (v) : hasar vermek
  hurt (v) : incitmek
  harm (v) : zarar vermek
  impair (v) : bozmak
  compromise (v) : anlaşmaya varmak, ödün vermek


  Damaging (adj) Collocations

  blast may damage : patlama zarar verebilir
  fire may damage : yangın zarar verebilir
  hurricane may damage : kasırga zarar verebilir
  ray may damage : ışın zarar verebilir
  tornado may damage : kasırga zarar verebilir
  25 Örnek daha
  typhoon may damage : tayfun zarar verebilir
  vandal may damage : barbar zarar verebilir
  damage artery : atardamara zarar vermek
  damage blood vessel : kan damarına zarar vermek
  damage confidence : güvene zarar vermek
  damage crop : ürüne zarar vermek
  damage habitat : doğal ortama zarar vermek
  damage health : sağlığa zarar vermek
  damage industry : sanayiye zarar vermek
  damage lung : akciğere zarar vermek
  damage nerve : sinire zarar vermek
  damage organ : organa hasar vermek
  damage prospect : olasılığa zarar vermek
  damage reputation : itibarını zedelemek
  damage skin : cilde zarar vermek
  damage spine : omurgaya hasar vermek
  damage tissue : dokuya zarar vermek
  damage wildlife : vahşi yaşama zarar vermek
  damage heavily : ciddi ölçüde zarar vermek, ağır hasara uğratmak
  damage permanently : kalıcı olarak zarar vermek
  damage seriously : ciddi bir şekilde zarar vermek
  damage severely : ağır biçimde zarar vermek
  damage slightly : hafif hasar
  damage badly : ağır hasar vermek
  be damaged by earthquake : depremden hasar görmek
  Daha az gör
  damaging (adj)

  hasar verici

  zarar verici, tahrip edici, zararlı

  Damaging (adj) Collocations

  deeply damaging : derinden zarar veren
  highly damaging : son derece zarar verici
  immensely damaging : son derece zarar verici
  politically damaging : politik olarak zarar verici
  possibly damaging : muhtemelen zarar verici
  18 Örnek daha
  potentially damaging : potansiyel olarak zarar verici
  profoundly damaging : derinden zarar veren
  psychologically damaging : psikolojik olarak zarar veren
  seriously damaging : ciddi hasar verici
  severely damaging : ciddi hasar verici
  economically damaging : ekonomik açıdan zarar verici
  environmentally damaging : çevreye zarar veren
  extremely damaging : son derece zarar verici
  fairly damaging : oldukça zarar verici
  damaging consequence : zarar verici sonuç
  damaging criticism : zarar verici eleştiri
  damaging dispute : zarar verici anlaşmazlık
  damaging effect : zarar verici etki
  damaging impact : zarar verici etki
  damaging radiation : zarar veren radyasyon
  damaging ray : zarar veren ışın
  damaging strike : zarar veren grev
  become damaging : zarar verici olmak
  Daha az gör

  Damaging (adj) Preposition Kullanımları

  damaging to : ...ya zararlı, zarar verici