Yükleniyor...
remzihoca online dersler

Damage ne demek?

Damage ne demek? Damage ne anlama gelir? Damage İngilizce örnek cümle. Damage eş anlamlıları.

  damage (v)

  hasar vermek

  zarar vermek, zedelemek, zarara sokmak

  Damage (v) ingilizce örnek cümle

  The storm severely damaged the crops.

  Fırtına mahsullere ciddi hasar verdi.

  Clerks with indifferent or negative attitudes can damage the customer relationship.

  Umursamaz veya olumsuz tavırlar sergileyen görevliler, müşteri ilişkilerine zarar verebilir.

  The storm thoroughly damaged the hut beyond repair.

  Fırtına kulübeye onarılamayacak kadar büyük hasar verdi.

  Damage (v) Eş anlamlıları

  Bu kelimeler; bir şeye hasar, zarar vermek anlamında kullanılabilir.
  damage (v) : hasar vermek
  hurt (v) : incitmek
  harm (v) : zarar vermek
  impair (v) : bozmak
  compromise (v) : anlaşmaya varmak, ödün vermek


  Damage (n) Collocations

  blast may damage : patlama zarar verebilir
  fire may damage : yangın zarar verebilir
  hurricane may damage : kasırga zarar verebilir
  ray may damage : ışın zarar verebilir
  tornado may damage : kasırga zarar verebilir
  25 Örnek daha
  typhoon may damage : tayfun zarar verebilir
  vandal may damage : barbar zarar verebilir
  damage artery : atardamara zarar vermek
  damage blood vessel : kan damarına zarar vermek
  damage confidence : güvene zarar vermek
  damage crop : ürüne zarar vermek
  damage habitat : doğal ortama zarar vermek
  damage health : sağlığa zarar vermek
  damage industry : sanayiye zarar vermek
  damage lung : akciğere zarar vermek
  damage nerve : sinire zarar vermek
  damage organ : organa hasar vermek
  damage prospect : olasılığa zarar vermek
  damage reputation : itibarını zedelemek
  damage skin : cilde zarar vermek
  damage spine : omurgaya hasar vermek
  damage tissue : dokuya zarar vermek
  damage wildlife : vahşi yaşama zarar vermek
  damage heavily : ciddi ölçüde zarar vermek, ağır hasara uğratmak
  damage permanently : kalıcı olarak zarar vermek
  damage seriously : ciddi bir şekilde zarar vermek
  damage severely : ağır biçimde zarar vermek
  damage slightly : hafif hasar
  damage badly : ağır hasar vermek
  be damaged by earthquake : depremden hasar görmek
  Daha az gör
  damage (n)

  hasar

  zarar, ziyan, yaralama

  Damage (n) ingilizce örnek cümle

  The slightest damage to a CD or DVD could make the information on the disc inaccessible.

  Bir CD veya DVD'ye en ufak bir hasar, diskteki bilgileri erişilemez kılar.

  A stroke can deal a lot of damage to the brain.

  Felç beyne çok fazla zarar verebilir.

  The storm did a lot of damage to the crops.

  Fırtına ekinlere büyük zarar verdi.

  The plants suffered damage from the frost.

  Bitkiler ayazdan zarar gördü.

  The damage from the earthquake and tsunami was massive.

  Deprem ve tsunamiden kaynaklanan hasar çok büyüktü.

  Damage (n) Eş anlamlıları

  Bu kelimeler; zarar, hasar anlamında kullanılabilir.


  Damage (n) Collocations

  damage may occur : zarar meydana gelebilir
  damage may result : hasar ile sonuçlanabilir
  assess damage : hasarı değerlendirmek
  avoid damage : zararı önlemek
  award damage : zararı karşılamak
  40 Örnek daha
  cause damage : hasar vermek
  claim damage : hasarı/zararı talep etmek
  do damage : zarar vermek
  inflict damage : hasar vermek
  limit damage : hasarı sınırlandırmak
  minimize damage : hasarı en aza indirmek
  pay damage : zararı karşılamak/ödemek
  prevent damage : hasarı önlemek
  receive damage : hasar almak
  reduce damage : hasarı azaltmak
  repair damage : hasarı onarmak
  seek damage : hasar aramak
  suffer damage : hasara uğramak
  sustain damage : hasarı sürdürmek
  accidental damage : kazara zarar
  great damage : büyük hasar
  heavy damage : ağır hasar
  irreparable damage : onarılamaz hasar
  irreversible damage : geri dönüşü olmayan hasar
  massive damage : büyük hasar
  permanent damage : kalıcı hasar
  serious damage : ciddi hasar
  severe damage : ciddi hasar
  significant damage : önemli hasar
  slight damage : hafif hasar
  structural damage : yapısal hasar
  substantial damage : önemli hasar
  widespread damage : geniş çapta hasar
  enormous damage : büyük hasar
  extensive damage : geniş çaplı hasar
  environmental damage : çevresel zarar
  pay for damage : zararı karşılamak / ödemek
  tissue damage : doku hasarı/zedelenmesi
  fire damage : yangın hasarı
  brain damage : beyin hasarı
  lung damage : akciğer hasarı
  liver damage : karaciğer hasarı
  earthquake damage : deprem hasarı
  compensatory damage : zararı karşılayan tazminat
  nerve damage : sinir hasarı
  Daha az gör

  Damage (n) Preposition Kullanımları

  damage for : …için hasar
  damage to : …ya hasar
  damage by : …tarafından hasar
  damage from : ...dan hasar

  Damage ile Bağlantılı Kelimeler