Yükleniyor...
remzihoca online dersler

Deal with ne demek?

Deal with ne demek? Deal with ne anlama gelir? Deal with İngilizce örnek cümle. Deal with eş anlamlıları.

  deal with (pv)

  başa çıkmak

  uğraşmak, halletmek, çözmek

  Deal with (pv) ingilizce örnek cümle

  We cannot deal with such a difficult problem.

  Böyle zor bir sorunla baş edemeyiz.

  We must deal with the situation before it gets out of hand.

  Kontrolden çıkmadan önce durumla başa çıkmalıyız.

  How did the new president deal with the problem?

  Yeni başkan sorunla nasıl başa çıktı?

  Hilbert is a primary school teacher, so he is used to dealing with children.

  Hilbert ilkokul öğretmeni bu yüzden çocuklarla uğraşmaya alışkın.

  ...ile ilgili olmak

  ele almak, alakadar etmek, ilgilendimek

  Deal with (pv) ingilizce örnek cümle

  Excepting the last two chapters, the book deals with the lasting effects of the Vietnam war.

  Kitap, son iki bölüm dışında, Vietnam savaşının kalıcı etkilerini ele alıyor.

  This book deals with questions concerning the French Revolution.

  Bu kitap Fransız Devrimi ile ilgili soruları ele alıyor.

  Zoology deals with the study of animal life.

  Zooloji, hayvan yaşamının incelenmesini ele alır.

  Natural sciences deal with the study of nature and human life.

  Doğa bilimleri, doğa ve insan yaşamının incelenmesiyle ilgilenir.

  The book deals with the status of women as individuals.

  Kitap, kadınların birey olarak konumunu ele alıyor.

  Public law deals with matters that affect society as a whole.

  Kamu hukuku, bir bütün olarak toplumu etkileyen konuları ele alır.

  The film deals with the career of a forgotten pianist.

  Film unutulmuş bir piyanistin kariyeri ile ilgilidir.

  Deal with (pv) Eş anlamlıları

  Bu kelimeler; bir şeyin başka bir şeyle alakalı, ilişkili olduğunu göstermek için kullanılabilir.
  relate to (pv) : ... ile ilgili olmak
  be about sth (v) : ... ile ilgili olmak
  do with (pv) : ...ile alakalı olmak
  be concerned with (pv) : ... ile ilgili olmak
  deal with (pv) : başa çıkmak, ...ile ilgili olmak

  Bu kelimeler; bir şeyin üstesinden gelmek, baş etmek anlamında kullanılabilir.
  cope with (pv) : başa çıkmak
  deal with (pv) : başa çıkmak, ...ile ilgili olmak
  handle (v) : başa çıkmak, tutmak, ticaret yapmak
  overcome (v) : üstesinden gelmek


  Deal with (pv) Collocations

  deal with aspect : yönü ile ilgilenmek
  deal with backlog : birikmiş işi yapmak
  deal with complaint : şikayetle başa çıkmak
  deal with correspondence : yazışma ile uğraşmak
  deal with crisis : krizle başa çıkmak
  24 Örnek daha
  deal with difficulty : zorlukla başa çıkmak
  deal with disturbance : rahatsızlığa çözüm bulmak/ele almak
  deal with hazard : tehlike ile başa çıkmak
  deal with an issue : bir sorunla başa çıkmak
  deal with mess : karışıklıkla başa çıkmak
  deal with a problem : bir sorunla başa çıkmak
  deal with rejection : ret ile başa çıkmak
  deal with revolt : isyanla başa çıkmak
  deal with shortage : kıtlıkla başa çıkmak
  deal with situation : durumla başa çıkmak
  deal with tantrum : öfke nöbetiyle başa çıkmak
  deal with unrest : huzursuzlukla başa çıkmak
  deal with vermin : zehirli böceklerle başa çıkmak
  article may deal with : makale ... ile ilgili olabilir
  chapter may deal with : bölüm ... ile ilgili olabilir
  document may deal with : belge ... ile ilgili olabilir
  film may deal with : film ... ile ilgili olabilir
  paper may deal with : makale ... ile ilgili olabilir
  report may deal with : rapor ... ile ilgili olabilir
  review may deal with : gözden geçirme ... ile ilgili olabilir
  study may deal with : araştırma ... ile ilgili olabilir
  survey may deal with : anket ... ile ilgili olabilir
  talk may deal with : konuşma ... ile ilgili olabilir
  writing may deal with : yazı ... ile ilgili olabilir
  Daha az gör

  Deal with ile Bağlantılı Kelimeler