Yükleniyor...
remzihoca online dersler

Dedicated ne demek?

Dedicated ne demek? Dedicated ne anlama gelir? Dedicated İngilizce örnek cümle. Dedicated eş anlamlıları.

  dedicate (v)

  adamak

  kendini vermek

  Dedicated (v) ingilizce örnek cümle

  He dedicated his whole life to helping poor people.

  Tüm hayatını yoksul insanlara yardım etmeye adadı.

  He dedicated his life to helping the poor.

  Hayatını fakirlere yardım etmeye adadı.

  ithaf etmek

  tahsis etmek

  Dedicated (v) Eş anlamlıları

  Bu kelimeler, kendini bir şeye adamak anlamında kullanılabilir.
  devote (v) : adamak
  dedicate (v) : adamak, ithaf etmek, tahsis etmek
  commit (v) : suç işlemek, adamak


  Dedicated (adj) Collocations

  dedicate a book : bir kitabı adamak
  dedicate life : hayatını adamak
  dedicate section : bölüm ayırmak
  dedicate temple : tapınak adamak

  Dedicated (adj) Preposition Kullanımları

  dedicate sth to sth : bir şeyi bir şeye adamak
  dedicated (adj)

  kendini adamış

  yoluna baş koymuş

  Dedicated (adj) ingilizce örnek cümle

  Joanna was totally dedicated to teaching.

  Joanna kendini tamamen öğretmeye adadı.

  The company is dedicated to preserving the environment.

  Şirket kendini çevreyi korumaya adamıştır.

  Dedicated (adj) Collocations

  absolutely dedicated : tamamen adanmış
  utterly dedicated : tamamen adanmış
  extremely dedicated : son derece kendini adamış
  dedicated employee : kendini adamış çalışan
  dedicated follower : adanmış takipçi
  1 Örnek daha
  dedicated volunteer : adanmış gönüllü
  Daha az gör

  Dedicated (adj) Preposition Kullanımları

  dedicated to : kendini …ya adamış