Yükleniyor...
remzihoca online dersler

Direct ne demek?

Direct ne demek? Direct ne anlama gelir? Direct İngilizce örnek cümle. Direct eş anlamlıları.

  direct (v)

  yönetmek

  yönlendirmek

  yol tarif etmek, yol göstermek, kılavuzluk etmek

  Direct (v) ingilizce örnek cümle

  The boss directed his employees to finish the job efficiently.

  Patron, çalışanlarını işi verimli bir şekilde bitirmeleri için yönlendirdi.

  Direct (v) Eş anlamlıları

  Bu kelimeler; yönetmek, idare etmek anlamında kullanılabilir.
  run (v) : koşmak, yönetmek, akmak, sefer yapmak, çalıştırmak
  manage (v) : yönetmek, başarmak
  direct (v) : yönetmek, yönlendirmek
  administer (v) : yönetmek, vermek


  Direct (adj) Collocations

  judge may direct : hakim yönetebilir
  memorandum may direct : bildiri/genelge yön verebilir
  picture may direct : film yönetilebilir
  direct aggression : doğrudan saldırganlık
  direct attention : dikkatini vermek
  11 Örnek daha
  direct episode : olaya yönlendirmek
  direct focus : doğrudan odak
  direct research : araştırmayı yönetmek
  direct work : çalışmayı yönlendirmek
  direct exclusively : doğrudan münhasıran
  direct expertly : ustaca yönetmek
  direct mainly : esas olarak yönlendirmek
  direct primarily : öncelikle yönetmek
  direct solely : doğrudan yöneltmek
  direct specifically : özellikle yöneltmek
  direct straight : doğrudan yöneltmek
  Daha az gör

  Direct (adj) Preposition Kullanımları

  direct towards : ...ya yönel(t)mek
  direct at : ...ya yöneltmek
  direct (adv)

  dosdoğru

  sapmadan
  direct (adj)

  doğrudan

  dosdoğru, dümdüz, dolaysız

  Direct (adj) Collocations

  emotionally direct : duygusal olarak kesin
  extremely direct : son derece doğrudan
  direct access : doğrudan erişim
  direct action : doğrudan eylem
  direct aim : doğrudan amaç
  50 Örnek daha
  direct approach : dolaysız yaklaşım
  direct assault : doğrudan saldırı
  direct association : doğrudan ilişki
  direct cause : dolaysız neden
  direct communication : doğrudan iletişim
  direct confirmation : doğrudan onay
  direct connection : doğrudan bağlantı
  direct consequences : doğrudan sonuç
  direct contact : doğrudan temas
  direct contrast : direkt zıtlık
  direct correlation : doğrudan ilişki
  direct correspondence : direkt yazışma
  direct cost : doğrudan maliyet
  direct counterpart : direkt meslektaş
  direct current : doğru akım
  direct democracy : doğrudan demokrasi
  direct effect : doğrudan etki
  direct election : doğrudan seçim
  direct encounter : doğrudan karşılaşma
  direct evidence : kesin kanıt
  direct experience : doğrudan tecrübe
  direct exploitation : doğrudan sömürü
  direct heat : doğrudan ısı
  direct impact : doğrudan etki
  direct influence : doğrudan etki
  direct inspiration : doğrudan ilham
  direct insult : doğrudan hakaret/aşağılama
  direct interaction : doğrudan etkileşim
  direct intervention : doğrudan müdahale
  direct investment : doğrudan yatırım
  direct involvement : doğrudan katılım
  direct link : doğrudan bağlantı
  direct mail : doğrudan posta yoluyla
  direct method : doğru yöntem
  direct observation : doğrudan gözlem
  direct opposite : ters yönlendirmek
  direct outcome : doğrudan sonuç
  direct participation : doğrudan katılım
  direct path : doğrudan yol
  direct reference : doğrudan referans
  direct relationship : doğrudan ilişki
  direct representation : doğrudan temsil
  direct result : doğrudan sonuç
  direct role : doğrudan rol
  direct route : direkt rota
  direct rule : doğrudan yönetim
  direct sunlight : doğrudan güneş ışığı
  direct supervision : doğrudan denetimi
  direct tax : doğrudan vergi
  direct trade : doğrudan ticaret
  Daha az gör