Yükleniyor...
remzihoca online dersler

Dismiss ne demek?

Dismiss ne demek? Dismiss ne anlama gelir? Dismiss İngilizce örnek cümle. Dismiss eş anlamlıları.

  dismiss (v)

  yok saymak

  reddetmek, ilgilenmemek, ciddiye almamak

  Dismiss (v) ingilizce örnek cümle

  The case was dismissed by the government for insufficient evidence.

  Dava, yetersiz kanıt nedeniyle hükümet tarafından reddedildi.

  The symptoms are mild and can be dismissed.

  Semptomlar hafiftir ve yok sayılabilir.

  işten çıkarmak

  görevden almak, ilişiğini kesmek, yol vermek

  Dismiss (v) ingilizce örnek cümle

  Jason, who was in charge of the project, was dismissed for corruption.

  Projeden sorumlu olan Jason yolsuzluk nedeniyle görevden alındı.

  gitmesine izin vermek

  göndermek

  Dismiss (v) ingilizce örnek cümle

  The teacher dismissed his class when the bell rang.

  Zil çalınca öğretmen dersi bitirdi.

  Dismiss (v) Eş anlamlıları

  Bu kelimeler; bir kural, yasa, yönetmeliği ortadan kaldırmak, son vermek anlamında kullanılabilir.
  abolish (v) : (yürürlükten) kaldırmak
  do away with (pv) : yürürlükten kaldırmak, öldürmek
  cancel (v) : iptal etmek
  scrap (v) : rafa kaldırmak, ıskartaya çıkarmak, dövüşmek
  dismiss (v) : yok saymak, işten çıkarmak, gitmesine izin vermek
  call off (pv) : iptal etmek
  annul (v) :
  abrogate (v) : lağvetmek


  Dismiss (v) Collocations

  court may dismiss : mahkeme görevden alabilir
  judge may dismiss : hakim görevden alabilir
  tribunal may dismiss : mahkeme görevden alabilir
  dismiss claim : iddiayı reddetmek
  dismiss complaint : şikayeti reddetmek
  10 Örnek daha
  dismiss concern : endişeyi reddetmek
  dismiss employee : çalışanı reddetmek
  dismiss importance : önemini reddetmek
  dismiss suggestion : öneriyi reddet
  dismiss worker : işçiyi kovmak
  dismiss completely : tamamen reddetmek
  dismiss entirely : tamamen reddetmek
  dismiss outright : doğrudan işten çıkarmak
  dismiss readily : kolayca reddetmek
  dismiss sth as irrelevant : ilgisiz olarak reddetmek
  Daha az gör