Yükleniyor...
remzihoca online dersler

Divide ne demek?

Divide ne demek? Divide ne anlama gelir? Divide İngilizce örnek cümle. Divide eş anlamlıları.

  divide (v)

  bölmek

  ayırmak, paylaşmak

  Divide (v) ingilizce örnek cümle

  The area of Germany is divided politically into 16 states.

  Almanya bölgesi siyasi olarak 16 eyalete bölünmüştür.

  The property was divided equally among the heirs.

  Mülk mirasçılar arasında eşit olarak paylaştırıldı.

  Divide (v) Eş anlamlıları

  Bu kelimeler; bir şeyi iki veya daha fazla parçaya ayırmak, bölmek anlamında kullanılabilir.
  divide (v) : bölmek
  break up (pv) : ayrılmak (ilişki), parçalara ayırmak, sona ermek, tatile girmek
  split (v) : bölmek
  split up (pv) : ayrılmak
  subdivide (v) : küçük parçalara bölmek
  cut up (pv) : doğramak, önünü/yolunu kesmek


  Divide (n) Collocations

  cell may divide : hücre bölünebilir
  gulf may divide : körfez bölünebilir
  line may divide : çizgi bölünebilir
  partition may divide : parça bölünebilir
  path may divide : yol bölünebilir
  12 Örnek daha
  watershed may divide : havza bölünebilir
  divide spoils : ganimetleri bölmek
  divide bitterly : acı bir şekilde bölmek
  divide broadly : ayrıntılı olarak ayırmak
  divide conveniently : uygun olarak bölmek
  divide equally : eşit şekilde bölmek
  divide evenly : eşit olarak bölmek
  divide exactly : tam olarak bölmek
  divide randomly : rastgele bölmek
  divide roughly : kabaca bölmek
  divide sharply : keskin biçimde bölmek
  further divided : daha fazla bölünmüş
  Daha az gör

  Divide (n) Preposition Kullanımları

  divide among : ... arasında bölmek
  divide between : ... arasında bölmek
  divide into : …ya bölmek
  divide (n)

  bölünme

  ayrım, ayrılma, uçurum

  Divide (n) Collocations

  divide may narrow : bölüm daralabilir/azalabilir
  divide may open : bölüm açılabilir
  divide may separate : bölüm ayırabilir
  divide may widen : bölüm genişleyebilir
  address divide : bölünmeye eğilmek
  8 Örnek daha
  bridge divide : bölümü birleştirmek
  cross divide : bölünmeyi geçmek/atlatmak
  digital divide : sayısal uçurum
  growing divide : artan bölünme/uçurum
  ideological divide : ideolojik ayrışma/uçurum
  social divide : sosyal bölünme/uçurum
  economic divide : ekonomik bölünme
  generational divide : kuşak bölünmesi
  Daha az gör

  Divide (n) Preposition Kullanımları

  divide between : ... arasında bölme