Yükleniyor...
remzihoca online dersler

Dividing ne demek?

Dividing ne demek? Dividing ne anlama gelir? Dividing İngilizce örnek cümle. Dividing eş anlamlıları.

  dividing (adj)

  bölüşüm

  bölme işlemi, ayırma, bölme

  Divide (v) Collocations

  dividing line : ara hattı
  divide (v)

  bölmek

  ayırmak, paylaşmak

  Divide (v) ingilizce örnek cümle

  The area of Germany is divided politically into 16 states.

  Almanya bölgesi siyasi olarak 16 eyalete bölünmüştür.

  The property was divided equally among the heirs.

  Mülk mirasçılar arasında eşit olarak paylaştırıldı.

  Divide (v) Eş anlamlıları

  Bu kelimeler; bir şeyi iki veya daha fazla parçaya ayırmak, bölmek anlamında kullanılabilir.
  divide (v) : bölmek
  break up (pv) : parçalara ayırmak, ayrılmak (ilişki), sona ermek, tatile girmek
  split (v) : bölmek
  split up (pv) : ayrılmak
  subdivide (v) : küçük parçalara bölmek/ayırmak
  cut up (pv) : doğramak, önünü/yolunu kesmek


  Divide (v) Collocations

  cell may divide : hücre bölünebilir
  gulf may divide : körfez bölünebilir
  line may divide : çizgi bölünebilir
  partition may divide : parça bölünebilir
  path may divide : yol bölünebilir
  12 Örnek daha
  watershed may divide : havza bölünebilir
  divide spoils : ganimetleri bölmek
  divide bitterly : acı bir şekilde bölmek
  divide broadly : ayrıntılı olarak ayırmak
  divide conveniently : uygun olarak bölmek
  divide equally : eşit şekilde bölmek
  divide evenly : eşit olarak bölmek
  divide exactly : tam olarak bölmek
  divide randomly : rastgele bölmek
  divide roughly : kabaca bölmek
  divide sharply : keskin biçimde bölmek
  further divided : daha fazla bölünmüş
  Daha az gör

  Divide (v) Preposition Kullanımları

  divide among : ... arasında bölmek
  divide between : ... arasında bölmek
  divide into : …ya bölmek