Yükleniyor...
remzihoca online dersler

Economic ne demek?

Economic ne demek? Economic ne anlama gelir? Economic İngilizce örnek cümle. Economic eş anlamlıları.

  economic (adj)

  ekonomik

  iktisadi

  kârlı

  kazançlı

  Economic (adj) Eş anlamlıları

  Bu kelimeler, para ile alakalı şeyleri anlatır.
  economic (adj) : ekonomik, kârlı
  financial (adj) : mali
  commercial (adj) : ticari
  monetary (adj) : parasal
  budgetary (adj) : bütçeyle ilgili


  Economic (adj) Collocations

  economic achievement : ekonomik başarı
  economic activity : ekonomik faaliyet
  economic advance : ekonomik ilerleme
  economic advancement : ekonomik gelişme
  economic advantage : ekonomik çıkar
  137 Örnek daha
  economic affairs : ekonomik ilişkiler
  economic aid : ekonomik yardım
  economic analysis : ekonomik analiz
  economic arena : ekonomik arena
  economic backdrop : ekonomik zemin/arka plan
  economic background : ekonomik geçmiş
  economic base : ekonomik taban
  economic benefits : ekonomik yararlar
  economic bloc : ekonomik blok
  economic boom : ekonomik patlama/canlanma
  economic burden : ekonomik yük, külfet
  economic catastrophe : ekonomik felaket
  economic centre : ekonomik merkez
  economic change : ekonomik değişiklik
  economic circumstance : ekonomik koşul/şart
  economic climate : ekonomik iklim
  economic collapse : ekonomik çöküş
  economic competition : ekonomik rekabet
  economic conditions : ekonomik koşullar
  economic consequences : ekonomik sonuçlar
  economic context : ekonomik bağlam
  economic cooperation : ekonomik işbirliği
  economic crisis : ekonomik kriz
  economic decline : ekonomik gerileme
  economic demand : ekonomik talep
  economic depression : ekonomik bunalım
  economic deprivation : ekonomik yoksunluk
  economic devastation : ekonomik tahribat
  economic development : ekonomik gelişme
  economic difficulty : ekonomik zorluk
  economic dimension : ekonomik boyut
  economic disaster : ekonomik felaket
  economic disparity : ekonomik eşitsizlik
  economic divide : ekonomik bölünme
  economic doctrine : ekonomik doktrin
  economic domination : ekonomik hakimiyet
  economic downturn : ekonomik gerileme
  economic embargo : ekonomik ambargo
  economic environment : ekonomik ortam
  economic expansion : ekonomik genişleme
  economic exploitation : ekonomik sömürü
  economic factors : ekonomik etkenler
  economic failure : ekonomik /iktisadi başarısızlık
  economic fairness : ekonomik eşitlik
  economic feasibility : ekonomik yapılabilirlik
  economic fluctuation : ekonomik dalgalanma
  economic forces : ekonomik güçler
  economic forum : ekonomik forum
  economic framework : ekonomik çerçeve
  economic freedom : ekonomik özgürlük
  economic future : ekonomik gelecek
  economic gain : ekonomik kazanç
  economic ground : ekonomik sebep / zemin
  economic growth : ekonomik büyüme
  economic hardship : ekonomik zorluk
  economic harm : ekonomik zarar
  economic history : ekonomik tarih
  economic imbalance : ekonomik dengesizlik
  economic implication : ekonomik sonuç
  economic importance : ekonomik önem
  economic inactivity : ekonomik/ticaretle ilgili durgunluk
  economic incentive : ekonomik teşvik
  economic incompetence : ekonomik yetersizlik
  economic independence : ekonomik bağımsızlık
  economic indicator : ekonomik gösterge
  economic inequality : ekonomik eşitsizlik
  economic insecurity : ekonomik güvensizlik
  economic instability : ekonomik istikrarsızlık
  economic integration : ekonomik birleşme
  economic interests : ekonomik çıkarlar
  economic issue : ekonomik sorun
  economic landscape : ekonomik görünüm
  economic liberty : ekonomik özgürlük
  economic life : ekonomik yaşam
  economic link : ekonomik bağlantı
  economic loss : ekonomik kayıp
  economic matter : ekonomik mesele
  economic measure : ekonomik önlem
  economic mobility : ekonomik hareketlilik
  economic model : ekonomik model
  economic need : ekonomik ihtiyaç
  economic opportunity : ekonomik fırsat
  economic oppression : ekonomik sıkıntı
  economic order : ekonomik düzen
  economic performance : ekonomik performans
  economic point of view : iktisadi bakış açısı
  economic policy : ekonomi politikası
  economic position : ekonomik durum
  economic potential : ekonomik güç
  economic power : iktisadi güç
  economic pressure : ekonomik baskı
  economic problem : ekonomik problem
  economic productivity : ekonomik verimlilik
  economic progress : ekonomik ilerleme
  economic proposition : ekonomik teklif
  economic prospect : ekonomik beklenti
  economic prosperity : ekonomik refah
  economic recession : ekonomik durgunluk
  economic recovery : ekonomik iyileşme
  economic reform : ekonomik reform
  economic relations : ekonomik ilişkiler
  economic relationships : ekonomik ilişkiler
  economic resources : ekonomik kaynaklar
  economic restraint : ekonomik kısıtlama
  economic revolution : ekonomik devrim
  economic reward : ekonomik ödül
  economic role : ekonomik rol
  economic sanction : ekonomik yaptırım
  economic sector : ekonomik sektör
  economic security : ekonomik güvenlik
  economic sense : ekonomik anlam
  economic situation : ekonomik durum
  economic sovereignty : ekonomik egemenlik
  economic stability : ekonomik istikrar
  economic stagnation : ekonomik durgunluk
  economic status : ekonomik statü
  economic strength : ekonomik güç
  economic structure : ekonomik yapı
  economic struggle : ekonomik mücadele
  economic success : ekonomik başarı
  economic support : ekonomik destek
  economic system : ekonomik sistem
  economic target : ekonomik hedef
  economic term : ekonomi terimi
  economic theory : iktisat kuramı
  economic tie : ekonomi ilişkisi
  economic transformation : ekonomik dönüşüm
  economic trend : ekonomik eğilim
  economic turmoil : ekonomik kargaşa
  economic uncertainty : ekonomik belirsizlik
  economic vulnerability : ekonomik hassasiyet
  economic weakness : ekonomik zayıflık
  economic well-being : ekonomik refah
  economic goal : ekonomik amaç
  economic value : ekonomik değer
  economic welfare : ekonomik refah
  economic woe : ekonomik sıkıntı
  Daha az gör