Yükleniyor...
remzihoca online dersler

Employ ne demek?

Employ ne demek? Employ ne anlama gelir? Employ İngilizce örnek cümle. Employ eş anlamlıları.

  employ (v)

  iş vermek

  eleman çalıştırmak, işe almak, istihdam etmek

  Employ (v) ingilizce örnek cümle

  A human resource is a worker employed by an organization.

  İnsan kaynağı, bir kuruluş tarafından istihdam edilen bir çalışandır.

  If he could speak English, I would employ him right away.

  İngilizce konuşabilseydi, onu hemen işe alırdım.

  kullanmak

  istifade etmek, yararlanmak

  Employ (v) ingilizce örnek cümle

  This detector employs light technology and sensors.

  Bu detektör ışık teknolojisi ve sensörler kullanıyor.

  Employ (v) Eş anlamlıları

  Bu kelimeler; birini işe almak, ona iş vermek anlamında kullanılabilir.
  employ (v) : iş vermek, kullanmak
  hire (v) : kiralamak, işe almak
  recruit (v) : bünyesine katmak


  Employ (n) Collocations

  college may employ : üniversite istihdam edilebilir
  firm may employ : firma istihdam edebilir
  method may employ : yöntem kullanılabilir
  workshop may employ : atölye kullanılabilir
  employ agent : ajan çalıştırmak
  57 Örnek daha
  employ approach : yaklaşımı kullanmak
  employ an architect : mimar işe almak
  employ army : ordu çalıştırmak
  employ assistant : asistan çalıştırmak
  employ consultant : danışman çalıştırmak
  employ contractor : yüklenici istihdam etmek
  employ crew : mürettebatı çalıştırmak
  employ design : tasarım çalıştırmak
  employ employee : çalışanı istihdam etmek
  employ firm : firma çalıştırmak
  employ force : güç kullanmak
  employ imagery : görüntüleri kullanmak
  employ immigrant : göçmen çalıştırmak
  employ labourer : ırgat çalıştırmak
  employ measure : ölçü almak
  employ mercenary : paralı asker çalıştırmak
  employ metaphor : metafor kullanmak
  employ method : yöntem kullanmak
  employ phrase : deyim kullanmak
  employ practice : pratik yapmak
  employ procedure : işe alım prosedürü
  employ reasoning : akıl yürütmek
  employ rhetoric : etkili konuşma kullanmak
  employ servant : hizmetçi çalıştırmak
  employ staff : personel çalıştırmak
  employ strategy : strateji kullanmak
  employ tactic : taktiği kullanmak
  employ tank : tekne kullanmak
  employ technique : teknik kullanmak
  employ technology : teknoloji kullanmak
  employ trainee : stajyer istihdam etmek
  employ trick : hile yapmak
  employ tutor : öğretmen çalıştırmak
  employ violence : şiddet kullanmak
  employ worker : işçi çalıştırmak
  employ workforce : işgücünü istihdam etmek
  employ actively : etkin şekilde işe almak
  employ busily : yoğun çalıştırmak
  employ commonly : yaygın olarak/sık sık kullanmak
  employ currently : şu anda çalıştırmak
  employ directly : doğrudan istihdam
  employ effectively : etkili bir şekilde çalışmak
  employ extensively : yoğun olarak çalıştırmak
  employ frequently : sıkça çalıştırmak
  employ generally : genellikle çalıştırmak
  employ increasingly : giderek daha fazla çalıştırmak
  employ indirectly : dolaylı olarak çalışmak
  employ often : sıkça istihdam
  employ primarily : öncelikle istihdam
  employ properly : uygun biçimde kullanmak
  employ regularly : düzenli olarak kullanmak
  employ routinely : rutin olarak kullanmak
  employ successfully : başarıyla çalıştırmak
  employ typically : tipik olarak çalıştırmak
  employ usefully : faydalı bir şekilde çalıştırmak
  employ usually : genellikle çalıştırmak
  employ widely : yaygın olarak kullanmak
  Daha az gör

  Employ (n) Preposition Kullanımları

  employ in : işe almak
  be employed in : ... alanında çalışmak/kullanılmak
  employ (n)

  biri için çalışma

  çalışma, görev, hizmet

  Employ ile Bağlantılı Kelimeler