Yükleniyor...
remzihoca online dersler

End ne demek?

End ne demek? End ne anlama gelir? End İngilizce örnek cümle. End eş anlamlıları.

  end (v)

  bitmek

  sona ermek, sonlanmak

  End (v) ingilizce örnek cümle

  It is hoped that the war will end before long.

  Savaşın çok geçmeden sona ermesi umulmaktadır.

  The Egyptian Empire ended in 500 BC.

  Mısır İmparatorluğu MÖ 500'de sona erdi.

  End (v) Eş anlamlıları

  Bu kelimeler, bir şeyin sona ermesi anlamında kullanılabilir.
  end (v) : bitmek
  finish (v) : bitirmek
  stop (v) : durmak, engellemek
  terminate (v) : sonlandırmak
  conclude (v) : sonuçlandırmak
  wind up (pv) : boylamak, tahliye etmek, bitirmek, sinir etmek


  End (n) Collocations

  battle may end : savaş sona erebilir
  bombardment may end : bombardıman sona erebilir
  career may end : kariyer sona erebilir
  century may end : yüzyıl sona erebilir
  conference may end : konferans sona erebilir
  62 Örnek daha
  conflict may end : çatışma sona erebilir
  conversation may end : konuşma sona erebilir
  decade may end : on yıl sona erebilir
  dynasty may end : hanedan sona erebilir
  era may end : dönem/çağ sona erebilir
  exam may end : sınav sona erebilir
  exhibition may end : sergi sona erebilir
  fighting may end : mücadele sona erebilir
  film may end : film sona erebilir
  friendship may end : arkadaşlık sona erebilir
  hostility may end : düşmanlık sona erebilir
  index may end : endeks sona erebilir
  injury may end : yara sona erdirebilir
  journey may end : yolculuk sona erebilir
  letter may end : mektup sona erebilir
  marriage may end : evlilik sona erebilir
  meeting may end : toplantı sonlanabilir
  movie may end : film sona erebilir
  occupation may end : işgal sona erebilir
  period may end : dönem sona erebilir
  rally may end : ralli/miting sona erebilir
  recession may end : durgunluk sona erebilir
  relationship may end : ilişki sona erebilir
  resemblance may end : benzerlik sona erebilir
  romance may end : romantizm sona erebilir
  run may end : koşu sona erebilir/nokta koyulabilir
  sale may end : satış sona erebilir
  season may end : sezon sona erebilir
  semester may end : dönem sona erebilir
  session may end : toplantı sonlanabilir
  shift may end : vardiya sona erebilir
  siege may end : kuşatma sona erebilir
  similarity may end : benzerlik sona erebilir
  story may end : hikaye sona erebilir
  strike may end : grev sona erebilir
  talk may end : tartışma/konuşma sona erebilir
  tenancy may end : kira süresi sona erebilir
  treaty may end : antlaşma sona erebilir
  war may end : savaş sona erebilir
  world may end : dünya sona erebilir/yok olabilir
  year may end : yıl sona erebilir
  end chance : şansı sonlandırmak
  end conscription : mecburi hizmeti bitirmek
  end corruption : yolsuzluğa son vermek
  end drought : kuraklığı bitirmek
  end fighting : savaşı sonlandırmak
  end hunger : açlığı bitirmek
  end life : yaşamı sonlandırmak
  end pregnancy : gebeliği sonlandırmak
  end relationship : ilişkiyi bitirmek
  end slavery : köleliğe son vermek
  end strike : grevi bitirmek
  end struggle : mücadeleye son vermek
  end war : savaşı bitirmek
  end abruptly : ansızın bitmek
  end disastrously : feci bir biçimde sona ermek
  end effectively : etkili bir şekilde bitirmek
  end finally : sonunda bitmek
  end inconclusively : kesin olmadan bitirmek
  end peacefully : huzur içinde bitirmek
  end well : iyi sonlanmak
  end badly : kötü bitmek
  Daha az gör

  End (n) Preposition Kullanımları

  end in : …ile sonuçlanmak
  end with : ...ile bitmek
  end (n)

  son

  bitiş

  End (n) Eş anlamlıları

  Bu kelimeler; bir kural, yasa, yönetmeliği ortadan kaldırma, son verme anlamında kullanılabilir.
  end (n) : son
  abolition (n) : (yürürlükten) kaldırma
  cancellation (n) : iptal
  termination (n) : son verme
  annulment (n) : feshetme
  abrogation (n) : lağv


  End (n) Collocations

  end may come : son gelebilir
  accomplish end : sonunu getirmek
  achieve end : sonuna ulaşmak
  announce end : sonunu duyurmak
  approach end : sona yaklaşmak
  39 Örnek daha
  attach end : sonunu bağlamak
  attain end : sonuna ulaşmak
  become end : sonu olmak
  bring sth to an end : bir şeye son vermek
  catch end : sonuna yetişmek
  celebrate end : son bölümünü kutlamak
  demand end : bitmesini istemek
  mark end : sonu belirtmek
  near end : sona yaklaşmak
  pursue end : sonunu takip etmek
  reach end : sonuna ulaşmak
  serve end : amaca hizmet etmek
  spell the end of : ...nın sonunu getirmek
  abrupt end : ani son
  bad end : kötü son
  commercial end : ticari son
  common end : ortak amaç
  deep end : derin uç
  high end : en son teknolojiye sahip
  inevitable end : kaçınılmaz son
  opposite end : karşı son
  selfish end : bencil son
  shallow end : sığ uç
  sudden end : ani son
  tragic end : trajik son
  untimely end : zamansız ölüm
  upper end : üst uç
  very end : tam da sonu
  violent end : kötü/berbat/zor ölüm
  western end : batı ucu
  worthy end : önemli son
  extreme end : çok uç
  back end : arka uç
  draw to an end : sona ermek
  put an end to sth : bir şeye son vermek
  the end of a dynasty : bir hanedanın sonu
  bitter end : acı son / ölüm
  split end : kırık saç
  end result : sonuçta olan şey
  Daha az gör

  End (n) Preposition Kullanımları

  to the end : sonuna kadar
  come to an end : sona ermek
  at the end of sth : bir şeyin sonunda
  by the end of : ...nın sonuna kadar
  in the end : sonunda, nihayetinde
  6 Örnek daha
  end of : ...nın sonu
  at one end : bir uçta/bir uçtaki
  on end : durmadan
  towards the end of sth : bir şeyin sonuna doğru
  end to : ...ya son
  until the end : sonuna kadar
  Daha az gör