Yükleniyor...
remzihoca online dersler

Ending ne demek?

Ending ne demek? Ending ne anlama gelir? Ending İngilizce örnek cümle. Ending eş anlamlıları.

  end (v)

  bitmek

  sona ermek, sonlanmak

  Ending (v) ingilizce örnek cümle

  It is hoped that the war will end before long.

  Savaşın çok geçmeden sona ermesi umulmaktadır.

  The Egyptian Empire ended in 500 BC.

  Mısır İmparatorluğu MÖ 500'de sona erdi.

  Ending (v) Eş anlamlıları

  Bu kelimeler, bir şeyin sona ermesi anlamında kullanılabilir.
  end (v) : bitmek
  finish (v) : bitirmek
  stop (v) : durmak, engellemek
  terminate (v) : sonlandırmak
  conclude (v) : sonuçlandırmak
  wind up (pv) : boylamak, tahliye etmek, bitirmek, sinir etmek


  Ending (n) Collocations

  battle may end : savaş sona erebilir
  bombardment may end : bombardıman sona erebilir
  career may end : kariyer sona erebilir
  century may end : yüzyıl sona erebilir
  conference may end : konferans sona erebilir
  62 Örnek daha
  conflict may end : çatışma sona erebilir
  conversation may end : konuşma sona erebilir
  decade may end : on yıl sona erebilir
  dynasty may end : hanedan sona erebilir
  era may end : dönem/çağ sona erebilir
  exam may end : sınav sona erebilir
  exhibition may end : sergi sona erebilir
  fighting may end : mücadele sona erebilir
  film may end : film sona erebilir
  friendship may end : arkadaşlık sona erebilir
  hostility may end : düşmanlık sona erebilir
  index may end : endeks sona erebilir
  injury may end : yara sona erdirebilir
  journey may end : yolculuk sona erebilir
  letter may end : mektup sona erebilir
  marriage may end : evlilik sona erebilir
  meeting may end : toplantı sonlanabilir
  movie may end : film sona erebilir
  occupation may end : işgal sona erebilir
  period may end : dönem sona erebilir
  rally may end : ralli/miting sona erebilir
  recession may end : durgunluk sona erebilir
  relationship may end : ilişki sona erebilir
  resemblance may end : benzerlik sona erebilir
  romance may end : romantizm sona erebilir
  run may end : koşu sona erebilir/nokta koyulabilir
  sale may end : satış sona erebilir
  season may end : sezon sona erebilir
  semester may end : dönem sona erebilir
  session may end : toplantı sonlanabilir
  shift may end : vardiya sona erebilir
  siege may end : kuşatma sona erebilir
  similarity may end : benzerlik sona erebilir
  story may end : hikaye sona erebilir
  strike may end : grev sona erebilir
  talk may end : tartışma/konuşma sona erebilir
  tenancy may end : kira süresi sona erebilir
  treaty may end : antlaşma sona erebilir
  war may end : savaş sona erebilir
  world may end : dünya sona erebilir/yok olabilir
  year may end : yıl sona erebilir
  end chance : şansı sonlandırmak
  end conscription : mecburi hizmeti bitirmek
  end corruption : yolsuzluğa son vermek
  end drought : kuraklığı bitirmek
  end fighting : savaşı sonlandırmak
  end hunger : açlığı bitirmek
  end life : yaşamı sonlandırmak
  end pregnancy : gebeliği sonlandırmak
  end relationship : ilişkiyi bitirmek
  end slavery : köleliğe son vermek
  end strike : grevi bitirmek
  end struggle : mücadeleye son vermek
  end war : savaşı bitirmek
  end abruptly : ansızın bitmek
  end disastrously : feci bir biçimde sona ermek
  end effectively : etkili bir şekilde bitirmek
  end finally : sonunda bitmek
  end inconclusively : kesin olmadan bitirmek
  end peacefully : huzur içinde bitirmek
  end well : iyi sonlanmak
  end badly : kötü bitmek
  Daha az gör

  Ending (n) Preposition Kullanımları

  end in : …ile sonuçlanmak
  end with : ...ile bitmek
  ending (n)

  hikayenin sonu

  sonuç, nihayet

  son ek

  Ending (n) Collocations

  change ending : sonu değiştirmek
  have ending : bitirmek
  spoil ending : sonunu bozmak
  abrupt ending : ansızın sona erme
  alternate ending : alternatif son
  5 Örnek daha
  alternative ending : alternatif son
  bad ending : kötü son
  sad ending : acı son
  unhappy ending : mutsuz son
  nerve ending : sinir ucu
  Daha az gör