Yükleniyor...
remzihoca online dersler

Evidence ne demek?

Evidence ne demek? Evidence ne anlama gelir? Evidence İngilizce örnek cümle. Evidence eş anlamlıları.

  evidence (n)

  kanıt

  delil

  Evidence (n) ingilizce örnek cümle

  The police claimed that they have found new evidence regarding the terrorist attack.

  Polis, terör saldırıyla ilgili yeni kanıtlar bulduğunu iddia etti.

  There was no evidence against him.

  Ona karşı kanıt yoktu.

  I can't find any evidence to support your accusation.

  Suçlamanı destekleyecek hiç kanıt bulamıyorum.

  Evidence (n) Eş anlamlıları

  Bu kelimeler; kanıt, delil anlamında kullanılabilir.
  proof (n) : kanıt
  evidence (n) : kanıt


  Evidence (n) Collocations

  evidence may accumulate : kanıt birikebilir
  evidence may confirm : kanıt doğrulayabilir
  evidence may contradict : kanıtlar çelişebilir
  evidence may demonstrate : kanıt gösterebilir
  evidence may emerge : kanıt ortaya çıkabilir
  102 Örnek daha
  evidence may establish : kanıt ortaya konabilir
  evidence may exist : kanıt bulunabilir
  evidence may grow : kanıt birikebilir
  evidence may implicate : kanıt ima edebilir
  evidence may indicate : kanıt belirtebilir
  evidence may link : kanıt birbirine bağlayabilir
  evidence may mount : delil artabilir
  evidence may prove : delil ispat edebilir
  evidence may reveal : kanıt ortaya çıkarabilir
  evidence may show : kanıt gösterebilir
  evidence may suggest : kanıt gösterebilir
  evidence may support : kanıt destekleyebilir
  accumulate evidence : kanıt toplamak
  admit evidence : kanıtı kabul etmek
  allow evidence : kanıtlara izin vermek
  cite evidence : kanıt belirtmek
  collect evidence : delil toplamak
  destroy evidence : kanıtı yok etmek
  discover evidence : kanıt keşfetmek
  evaluate evidence : kanıtları değerlendirmek
  examine evidence : kanıtı incelemek
  find evidence : kanıt bulmak
  gather evidence : kanıt toplamak
  give evidence : kanıt sunmak
  have evidence : kanıt var
  obtain evidence : kanıt elde etmek
  offer evidence : kanıt sunmak
  produce evidence : kanıt göstermek
  provide evidence : kanıt sağlamak
  reveal evidence : kanıt ortaya koymak
  show evidence : kanıt göstermek
  study evidence : kanıtları araştırmak
  submit evidence : kanıt sunmak
  abundant evidence : bol kanıt
  additional evidence : ilave kanıt
  ample evidence : bol miktarda kanıt
  anecdotal evidence : anekdotsal kanıt
  archaeological evidence : arkeolojik kanıt
  available evidence : mevcut kanıt
  clear evidence : kesin kanıt
  compelling evidence : ikna edici kanıt
  conclusive evidence : kesin kanıt
  concrete evidence : somut kanıt
  conflicting evidence : çelişkili kanıt
  considerable evidence : dikkate değer kanıt
  convincing evidence : ikna edici kanıt
  credible evidence : güvenilir kanıt
  crucial evidence : önemli kanıt
  decisive evidence : kesin kanıt
  direct evidence : kesin kanıt
  good evidence : iyi kanıt
  hard evidence : kesin delil
  historical evidence : tarihsel kanıt
  important evidence : önemli kanıt
  inadequate evidence : yetersiz kanıt
  incriminating evidence : suçlayıcı kanıt
  indirect evidence : dolaylı/söylentiye dayanan kanıt
  insufficient evidence : yetersiz kanıt
  irrefutable evidence : reddedilemez kanıt
  limited evidence : sınırlı kanıt
  little evidence : çok az kanıt
  medical evidence : tıbbi kanıt
  mounting evidence : (giderek) artan kanıt
  new evidence : yeni kanıt
  objective evidence : nesnel kanıt
  overwhelming evidence : kuvvetli/kesin kanıt
  powerful evidence : güçlü kanıt
  scientific evidence : bilimsel kanıt
  significant evidence : önemli kanıt
  solid evidence : somut kanıt
  statistical evidence : istatistiksel kanıt
  strong evidence : güçlü delil
  substantial evidence : somut/önemli kanıt
  sufficient evidence : yeterli kanıt
  supporting evidence : destekleyici kanıt
  tangible evidence : somut kanıt
  valuable evidence : değerli kanıt
  visible evidence : görünür kanıt
  vital evidence : hayati kanıt
  widespread evidence : yaygın kanıt
  firm evidence : sağlam kanıt
  fresh evidence : taze kanıt
  formal evidence : resmi kanıt
  forensic evidence : adli delil
  empirical evidence : deneysel bulgular
  documentary evidence : yazılı kanıt
  experimental evidence : deneysel kanıt
  increasing evidence : artan kanıt(lar)
  material evidence : materyal kanıt; önemli kanıt
  observational evidence : gözlemsel kanıt
  further evidence : başka/ek kanıt
  come across evidence : kanıta rastlamak
  present evidence : kanıt sunmak
  recent evidence : yeni kanıt
  research evidence : araştırmanın kanıtı
  come up with evidence : kanıt bulmak
  look for evidence : kanıt aramak
  search for evidence : kanıt aramak
  evidence may point to : kanıt ...ya işaret edebilir
  conceal evidence : kanıtı gizlemek
  withhold evidence : kanıt tutmak/saklamak
  plant evidence : delil yerleştirmek
  Daha az gör

  Evidence (n) Preposition Kullanımları

  evidence of : …nın kanıtı
  evidence from : ...dan gelen kanıt
  evidence concerning : ...ile ilgili kanıt
  evidence against : ...nın aleyhine kanıt
  evidence about : ... hakkında kanıt
  3 Örnek daha
  evidence regarding : ... ile ilgili kanıt
  as evidence : kanıt olarak
  evidence for : ... için kanıt
  Daha az gör