Yükleniyor...
remzihoca online dersler

Exposed ne demek?

Exposed ne demek? Exposed ne anlama gelir? Exposed İngilizce örnek cümle. Exposed eş anlamlıları.

  expose (v)

  ortaya çıkarmak

  meydana çıkarmak, ifşa etmek, açığa çıkarmak

  Exposed (v) ingilizce örnek cümle

  The ruins of an old city were exposed after much digging.

  Eski bir şehrin kalıntıları biraz kazıldıktan sonra ortaya çıkarıldı.

  The blackmailer threatened to expose the politician’s love child.

  Şantajcı, politikacının gayri meşru çocuğunu ifşa etmekle tehdit etti.

  maruz bırakmak

  Exposed (v) ingilizce örnek cümle

  Don't expose your skin to the sun for too long.

  Cildinizi güneşe uzun süre maruz bırakmayın.

  The whole town had been exposed to high levels of radiation.

  Bütün kasaba yüksek düzeyde radyasyona maruz kalmıştı.

  The soldiers in the open field were exposed to the enemy's gunfire.

  Açık alandaki askerler düşmanın top ateşine maruz kaldı.

  Exposed (v) Eş anlamlıları

  Bu kelimeler; bulmak, keşfetmek, öğrenmek anlamında kullanılabilir.
  find out (pv) : keşfetmek
  discover (v) : keşfetmek
  uncover (v) : ortaya çıkarmak
  detect (v) : tespit etmek
  expose (v) : ortaya çıkarmak, maruz bırakmak
  learn (v) : öğrenmek
  disclose (v) : açığa vurmak


  Exposed (adj) Collocations

  expose affair : ilişkiyi ortaya çıkarmak
  expose belly : karnını göstermek, beli açığa çıkarmak
  expose conspiracy : komployu açığa çıkarmak
  expose corruption : yolsuzluğu açığa çıkarmak
  expose failing : başarısızlığı/ zayıf noktayı ortaya çıkarmak
  33 Örnek daha
  expose film : filmi ortaya çıkarmak
  expose flaw : kusuru açığa çıkarmak
  expose folly : ahmaklığını/ deliliğini ortaya çıkarmak
  expose genitals : cinsel organları açığa çıkarmak/ sergilemek
  expose hoax : hileyi/ aldatmacayı ortaya çıkarmak
  expose identity : kimliği ortaya çıkarmak/ ifşa etmek
  expose ignorance : cahilliği göstermek
  expose inadequacy : yetersizliği ortaya koymak / göstermek
  expose injustice : haksızlığa uğramak
  expose lie : yalanı ortaya çıkarmak
  expose limitation : sınırlamaya maruz kalmak
  expose myth : efsaneyi meydana çıkarmak
  expose penis : penisi açığa çıkarmak
  expose scandal : skandalı açığa çıkarmak
  expose scar : yara izini açığa çıkarmak/ maruz bırakmak
  expose shortcoming : kusuru ortaya koymak
  expose truth : gerçeği ifşa etmek/ açığa vurmak
  expose vulnerability : hassasiyeti ortaya çıkarmak
  expose weakness : zayıflık göstermek
  expose workings : kazıları/ kazılmış yerleri ortaya çıkarmak
  expose wrong : yanlışı açığa çıkarmak
  expose briefly : kısaca ortaya koymak
  expose clearly : açıkça meydana çıkarmak
  expose completely : tamamen ortaya çıkarmak
  expose constantly : sürekli olarak maruz bırakmak
  expose cruelly : acımasızca ifşa etmek/ ortaya koymak
  expose deliberately : kasten ortaya çıkarmak
  expose directly : doğrudan maruz bırakmak
  expose fully : tamamen ortaya çıkarmak
  expose publicly : açıkça ifşa etmek / herkese duyurmak
  expose regularly : düzenli olarak maruz kalmak
  expose repeatedly : tekrar tekrar maruz bırakmak
  expose suddenly : aniden ortaya çıkarmak
  Daha az gör

  Exposed (adj) Preposition Kullanımları

  expose to : …ya maruz bırakmak
  exposed (adj)

  maruz kalmış

  korunmasız, meydanda, açıkta kalmış

  Exposed (adj) ingilizce örnek cümle

  The soldiers in the open field were exposed to the enemy's gunfire.

  Açık alandaki askerler düşmanın top ateşine maruz kaldı.

  Exposed (adj) Collocations

  completely exposed : tamamen maruz
  dangerously exposed : tehlikeli bir şekilde açıkta/ maruz kalmış
  heavily exposed : yoğun şekilde maruz kalmış
  highly exposed : son derece maruz kalmış
  increasingly exposed : giderek artan şekilde maruz kalan
  20 Örnek daha
  painfully exposed : acı vererek maruz kalmış
  partially exposed : kısmen maruz kalmış/ açıkta
  relatively exposed : nispeten maruz
  totally exposed : tamamen maruz kalmış
  extremely exposed : son derece maruz kalmış
  fairly exposed : oldukça maruz (kalmış) / açıkta
  fully exposed : tamamen açıkta (kalmış)
  exposed beam : açıkta kalmış/açıkta kiriş
  exposed breast : açıkta / maruz kalmış meme
  exposed edge : maruz kalan kenar
  exposed flesh : maruz kalan/açıkta et / etli kısım
  exposed hillside : maruz kalan / açıkta kalmış yamaç
  exposed rock : açıkta/ maruz kalan kaya
  exposed shore : açıkta kalmış/maruz kalan kıyı
  exposed skin : maruz kalan/açıkta cilt
  exposed timber : açıkta kalmış/ meydanda kalas
  exposed wire : açıkta kalmış kablo
  exposed wiring : açık elektrik tesisatı
  be exposed : maruz kalmak
  feel exposed : korunmasız / maruz kalmış hissetmek
  Daha az gör

  Exposed (adj) Preposition Kullanımları

  exposed to : …ya maruz kalmış