Yükleniyor...
remzihoca online dersler

Figure ne demek?

Figure ne demek? Figure ne anlama gelir? Figure İngilizce örnek cümle. Figure eş anlamlıları.

  figure (v)

  düşünmek

  hesaplamak

  Figure (v) Eş anlamlıları

  Bu kelimeler; elinizdeki kanıtlardan yola çıkarak çıkarım yapmak, bir sonuca varmak anlamında kullanılabilir.
  conclude (v) : sonuçlandırmak
  infer (v) : çıkarım yapmak
  deduce (v) : sonuç çıkarmak
  gather (v) : toplamak, kavramak
  reason (v) : mantık yürütmek
  figure (v) : düşünmek, hesaplamak
  understand (v) : anlamak


  Figure (n) Collocations

  figure hardly : zor rakam
  figure prominently : belirgin şekilde görünmek
  figure (n)

  sayı

  rakam, sayısal veri

  Figure (n) ingilizce örnek cümle

  A five-figure income is not uncommon for physicians.

  Beş haneli gelir hekimler için nadir değildir.

  Write the amount on the check both in figures and in letters.

  Miktarı çekin üzerine hem rakamlarla hem de harflerle yazın.

  şahsiyet

  meşhur kimse

  Figure (n) ingilizce örnek cümle

  Gregor Mendel is an important figure in the history of genetics.

  Gregor Mendel genetik tarihinde önemli bir şahıstır.

  şekil

  resim, desen, çizim

  Figure (n) ingilizce örnek cümle

  Figure seven shows all the parts of the motor.

  Şekil yedi, motorun tüm parçalarını göstermektedir.

  insan figürü

  karartı, boy pos, endam

  Figure (n) ingilizce örnek cümle

  Because she has a good figure, whatever she wears suits her.

  İyi bir figürü olduğu için ne giyerse giysin ona yakışıyor.

  Figure (n) Collocations

  figure may illustrate : şekil gösterebilir
  figure may indicate : şekil gösterebilir
  figure may reflect : şekil yansıyabilir
  figure may show : şekil gösterebilir
  figure may suggest : şekil gösterebilir
  37 Örnek daha
  add figure : şekil eklemek
  calculate figure : rakamı/miktarı hesaplamak
  cite figure : alıntı şekli
  exceed figure : biçimi aşmak
  have figure : figür
  release figure : rakam açıklamak
  accurate figure : doğru rakam/miktar/fiyat
  ballpark figure : tahmini sayı / miktar
  bulky figure : hantal vücut biçimi/görünüş
  high figure : yüksek rakam
  historical figure : tarihi figür
  human figure : insan figürü
  important figure : önemli rakam, şahsiyet
  influential figure : etkili kişi, şahıs
  key figure : en önemli şahsiyet
  latest figure : son rakam
  legendary figure : efsanevi figür
  literary figure : edebi figür
  mythological figure : mitolojik figür
  national figure : ulusal şahsiyet
  official figure : resmi rakam
  pivotal figure : önemli kişi, şahıs
  political figure : siyasi figür
  popular figure : popüler figür
  prominent figure : önemli/tanınmış şahsiyet
  public figure : kamuya mal olmuş kişi
  reliable figure : güvenilir şekil
  slight figure : hafif rakam
  unlikely figure : olası olmayan şekil
  famous figure : ünlü figür
  dominant figure : baskın şahsiyet
  life-size figure : gerçek boyutlu tasvir/figür
  significant figures : önemli kişiler/şekiller/rakamlar
  earthen figure : topraktan yapılmış figür
  unemployment figure : işsizlik rakamı
  casualty figures : zayiat sayısı
  figure of eight : sekiz şeklinde
  Daha az gör

  Figure ile Bağlantılı Kelimeler