Yükleniyor...
remzihoca online dersler

Reason ne demek?

Reason ne demek? Reason ne anlama gelir? Reason İngilizce örnek cümle. Reason eş anlamlıları.

  reason (v)

  mantık yürütmek

  yargılamak, akıl yürütmek, sonuca varmak

  Reason (v) Eş anlamlıları

  Bu kelimeler; elinizdeki kanıtlardan yola çıkarak çıkarım yapmak, bir sonuca varmak anlamında kullanılabilir.
  conclude (v) : sonuçlandırmak
  infer (v) : çıkarım yapmak
  deduce (v) : sonuç çıkarmak
  gather (v) : toplamak, kavramak
  reason (v) : mantık yürütmek
  figure (v) : düşünmek, hesaplamak
  understand (v) : anlamak


  Reason (n) Collocations

  court may reason : mahkeme sonuca varabilir/yargılayabilir
  reason (n)

  neden

  sebep, gerekçe

  Reason (n) ingilizce örnek cümle

  One reason for population decrease is immigration.

  Nüfus azalmasının bir nedeni göçtür.

  He left the company on account of personal reasons.

  Kişisel nedenlerden dolayı şirketten ayrıldı.

  Do you know the reason why the sky looks blue?

  Gökyüzünün mavi görünmesinin nedenini biliyor musunuz?

  mantık

  akıl, sağduyu

  Reason (n) ingilizce örnek cümle

  I will do anything within reason to get the job done.

  İşi halletmek için mantık çerçevesinde her şeyi yaparım.

  Reason (n) Eş anlamlıları

  Bu kelimeler; sebep, neden anlamında kullanılabilir.
  cause (n) : sebep, amaç
  reason (n) : neden, mantık
  grounds (n) : neden
  motive (n) : sebep
  motivation (n) : motivasyon, sebep
  justification (n) : gerekçe


  Reason (n) Collocations

  articulate reason : sebebi ifade etmek
  cite reason : gerekçe
  find reason : sebep bulmak
  give reason : neden vermek
  have reason : sebebi olmak
  43 Örnek daha
  pinpoint reason : nedenini belirlemek
  suggest reason : sebep önermek
  understand reason : nedeni anlamak
  big reason : büyük sebep
  chief reason : ana sebep
  commercial reason : ticari sebep
  common reason : yaygın sebep
  compelling reason : ikna edici sebep
  good reason : iyi sebep
  human reason : insan mantığı
  important reason : önemli sebep
  justifiable reason : haklı sebep
  key reason : ana sebep
  legitimate reason : mantıklı sebep
  main reason : temel sebep
  major reason : ana sebep
  obvious reason : açık neden
  only reason : tek sebep
  opposite reason : zıt sebep
  political reason : siyasal neden
  possible reason : olası sebep
  practical reason : pratik mantık
  primary reason : ana sebep
  principal reason : başlıca sebep
  rational reason : rasyonel akıl
  real reason : gerçek sebep
  selfish reason : bencil sebep
  simple reason : basit sebep
  social reason : sosyal sebep
  sole reason : tek sebep
  special reason : özel sebep
  sufficient reason : yeterli sebep
  unclear reason : belirsiz sebep
  underlying reason : altta yatan neden
  valid reason : geçerli sebep
  various reason : çeşitli sebep
  very reason : tam da o sebep
  wrong reason : yanlış sebep
  financial reason : mali sebep
  find out reason : sebebini keşfetmek
  basic reason : temel sebep
  scientific reason : bilimsel sebep
  abdication of reason : akıl tutulması
  Daha az gör

  Reason (n) Preposition Kullanımları

  reason against : ... karşı sebep
  reason for : ...nın sebebi
  without reason : sebepsiz
  within reason : mantık çerçevesinde/makul ölçüde
  for this reason : bu sebeple
  3 Örnek daha
  for ... reason : ... sebepten dolayı
  beyond reason : aklın ötesinde, mantık dışı
  reason behind : arkasındaki sebep
  Daha az gör

  Reason ile Bağlantılı Kelimeler