Yükleniyor...
remzihoca online dersler

Grounds ne demek?

Grounds ne demek? Grounds ne anlama gelir? Grounds İngilizce örnek cümle. Grounds eş anlamlıları.

  grounds (n)

  neden

  sebep, gerekçe, dayanak

  Ground (n) Eş anlamlıları

  Bu kelimeler; sebep, neden anlamında kullanılabilir.
  cause (n) : sebep, amaç
  reason (n) : neden, mantık
  grounds (n) : neden
  motive (n) : sebep
  motivation (n) : motivasyon, sebep
  justification (n) : gerekçe


  Ground (n) Preposition Kullanımları

  on grounds that : ...dığı için, ...den dolayı, çünkü
  on ... grounds : ... sebeplerle
  ground (v)

  kalkışı engellemek (uçak)

  kalkamamak, yere indirmek

  Ground (n) Collocations

  ground fleet : filo (gemi) karaya oturmak, filoyu (uçak) yere indirmek
  ground flight : uçuşu dayan(dır)mak
  ground helicopter : helikopter(i) uçurtmamak / inmek
  ground firmly : sıkıca dayan(dır)mak/temellenmek
  ground historically : tarihi açıdan temellendirmek / dayan(dır)mak
  5 Örnek daha
  ground religiously : dini olarak temellendirmek
  ground scientifically : bilimsel olarak dayan(dır)mak
  ground solidly : sağlamca temellen(dir)mek / dayanmak
  ground thoroughly : tamamen temellen(dir)mek / dayanmak
  ground well : iyi/ dikkatlice temellendirmek/ zeminlemek
  Daha az gör

  Ground (n) Preposition Kullanımları

  ground on : ...ya dayandırmak
  ground (n)

  zemin

  yer, taban, saha

  sebep

  neden

  Ground (n) Collocations

  cover ground : mesafe almak, bir konuyu/çalışmayı/tartışmayı kapsamak, yeri kaplamak/örtmek
  enter ground : (kuşatan) bir yere girmek
  give ground : zemin hazırlamak, boyun eğmek
  have ground : temeli olmak
  hit the ground : yere düşmek/ vurmak
  77 Örnek daha
  kick ground : yeri tekmelemek, yere (ayak ile) vurmak
  leave ground : yeri bırakmak, temelden vazgeçmek
  litter ground : yeri/ zemini kirletmek
  paw ground : (pençesiyle / patisiyle) yeri tırmalamak, eşelemek
  pound ground : zemine vurmak
  reach ground : yere ulaşmak/varmak
  scan ground : zemini/alanı taramak
  shake ground : yeri / zemini sallamak
  strike ground : yere çarpmak/ vurmak
  touch ground : zemine/ yere dokunmak
  walk ground : etrafta yürümek
  away ground : deplasman oynanan saha
  barren ground : çorak toprak
  cold ground : soğuk / donuk zemin/ toprak
  common ground : ortak görüş
  damp ground : nemli toprak/zemin
  dangerous ground : tehlikeli alan/konu
  difficult ground : zor/ çetin zemin
  good ground : çok iyi/sağlam sebep/zemin
  hallowed ground : kutsal yer
  hard ground : sağlam zemin
  high ground : yüksek yer/ bölge
  holy ground : kutsal toprak
  home ground : ev zemini, önceki ilgi/konu/tartışma
  large ground : geniş etraf / çevre /saha
  legal ground : yasal zemin/sebep
  legitimate ground : meşru zemin
  low ground : alçak zeminli
  marshy ground : bataklık, bataklık arazi
  middle ground : ikisinin ortası
  moral ground : ahlaki zemin/sebep
  muddy ground : çamur yer / alan
  neutral ground : tarafsız zemin/alan
  old ground : eski yer/ alan
  open ground : açık alan/yer
  political ground : politik zemin
  reasonable ground : mantıklı sebep / gerekçe
  rocky ground : kayalık zemin
  rough ground : pürüzlü /taşlık zemin
  sacred ground : kutsal yer
  safe ground : güvenli alan
  sandy ground : kumlu zemin
  shaky ground : sağlam olmayan zemin
  snowy ground : karlı zemin
  soft ground : yumuşak zemin
  solid ground : sağlam zemin
  stony ground : taşlı zemin
  strong ground : sağlam/güçlü zemin
  sufficient ground : yeterli zemin
  surrounding ground : çevreleyen yer, etraf
  uneven ground : düz olmayan /engebeli zemin
  valid ground : geçerli temel
  wet ground : ıslak zemin
  dry ground : kuru zemin
  firm ground : sağlam zemin
  flat ground : düz arazi
  dusty ground : kuru / toz ile kaplı toprak
  frozen ground : donmuş toprak/ zemin
  ethical ground : ahlaki/ etik zemin
  fertile ground : verimli toprak/ yer
  economic ground : ekonomik sebep / zemin
  familiar ground : tanıdık zemin/yer/konu/tartışma
  extensive ground : geniş alan / yer
  snow-covered ground : karla kaplı zemin /yer
  level ground : yer seviyesi, düz arazi
  humanitarian ground : insani zemin/sebep
  fall to ground : yere düşmek/ yığılmak
  dumping ground : çöplük
  gain ground : ilerlemek | güç kazanmak
  lose ground : gerilemek, itibarını kaybetmek
  ground rules : temel kurallar
  ground floor : zemin kat
  ground troops : kara birlikleri
  ground ball : yerden giden top
  burial ground : mezarlık
  breeding ground : üreme alanı
  feeding ground : beslenme alanı
  Daha az gör

  Ground (n) Preposition Kullanımları

  ground for : ...için temel/neden
  above ground : yerin üstünde, havada
  on the ground : yerde
  under the ground : yerin altında
  in the ground : zeminde
  1 Örnek daha
  below ground : yerin altında
  Daha az gör