Yükleniyor...
remzihoca online dersler

Force ne demek?

Force ne demek? Force ne anlama gelir? Force İngilizce örnek cümle. Force eş anlamlıları.

  force (v)

  zorlamak

  baskı altına almak, mecbur etmek

  Force (v) ingilizce örnek cümle

  The British were forced to grant freedom to India in 1947.

  İngilizler, 1947'de Hindistan'a özgürlük vermeye zorlandı.

  The cold weather forced the people to stay inside.

  Soğuk hava, insanları içeride kalmaya zorladı.

  Russia's assault on Ukraine has forced more than 10 million people to abandon their homes.

  Rusya'nın Ukrayna'ya saldırısı 10 milyondan fazla insanı evlerini terk etmeye zorladı.

  Force (v) Eş anlamlıları

  Bu kelimeler, birini bir şey yapmaya zorlamak anlamında kullanılabilir.
  force (v) : zorlamak
  oblige (v) : zorunda bırakmak
  make (v) : yapmak, yaptırmak, varmak
  compel (v) : zorlamak
  impel (v) : zorlamak


  Force (n) Collocations

  circumstance may force : durum zorlayabilir
  necessity may force : ihtiyaç zorlayabilir
  force employer : işveren zorlamak
  force postponement : ertelemeye zorlamak
  force referendum : kuvvet referandumu
  5 Örnek daha
  force resignation : istifaya zorlamak
  be forced to admit : kabul etmek zorunda kalmak
  be forced to abandon : terk etmek zorunda olmak
  be forced to surrender : teslim olmak zorunda kalmak
  be forced into bankruptcy : iflasa sürüklenmek
  Daha az gör

  Force (n) Preposition Kullanımları

  force sb into : birini ...ya zorlamak
  force (n)

  güç

  kuvvet, zorlama

  kuvvet (askeri vs)

  güç, kuvvet

  Force (n) Collocations

  force may balance : güç dengeleyebilir
  force may control : güç kontrol edebilir
  force may operate : kuvvet(birlik) faaliyet gösterebilir
  apply force : güç uygulamak
  assemble force : kuvvet toplamak
  66 Örnek daha
  balance force : gücü dengede tutmak
  combine force : güçlerini birleştirmek
  create force : birlik oluşturmak
  decrease force : kuvveti/gücü azalmak
  employ force : güç kullanmak
  exert force : güç uygulamak
  join force : güçlerini birleştirmek
  provide force : güç sağlamak
  send force : kuvvet göndermek
  use force : güç kullanmak
  active force : faal güç
  airborne force : hava indirme kuvveti
  Allied force : Müttefik kuvvet
  armed force : silahlı güç
  attractive force : çekici kuvvet
  brute force : kaba kuvvet
  creative force : yaratıcı güç
  deadly force : öldürücü güç
  destructive force : yıkıcı güç
  gravitational force : yer çekimi kuvveti
  hostile force : düşman gücü
  internal force : iç kuvvet
  invisible force : görünmez güç
  joint force : ortak kuvvet
  loyal force : sadık güç
  major force : büyük güç
  military force : askeri kuvvet
  natural force : doğal güç
  naval force : deniz kuvvetleri
  overwhelming force : ezici güç
  powerful force : güçlü kuvvet
  progressive force : ilerici kuvvet
  reactionary force : gerici kuvvet
  reasonable force : makul güç
  regular force : düzenli güç/kuvvet
  repulsive force : itici güç
  revolutionary force : devrimci güç
  strong force : baskın kuvvet
  sufficient force : yeterli güç
  terrible force : büyük/feci güç/şiddet
  unlawful force : kanunsuz kuvvet
  unstoppable force : durdurulamaz güç
  driving force : itici güç
  dynamic force : dinamik kuvvet
  outside force : dış güç
  dominant force : baskın kuvvet
  economic forces : ekonomik güçler
  external forces : dış kuvvetler
  friendly force : dost gücü
  excessive force : aşırı güç
  explosive force : patlayıcı kuvvet
  formidable force : muazzam güç
  electromagnetic force : elektromanyetik güç
  combined force : birleştirimiş kuvvet
  peacekeeping forces : barışı koruma güçleri
  motivating force : motive edici güç
  occupying force : işgal gücü
  all-volunteer force : gönüllü asker ordusu
  come into force : yürürlüğe girmek
  security force : güvenlik kuvveti
  enter into force : yürürlüğe girmek
  the balance of forces : kuvvetler dengesi
  air force academy : hava harp okulu
  air-force jet : hava kuvvetleri jeti
  air force : hava kuvvetleri
  police force : polis kuvveti
  Daha az gör

  Force (n) Preposition Kullanımları

  in a/the force : kuvvetle
  force between : ... arasındaki kuvvet
  by force : zorla
  force behind : ...nın arkasındaki güç
  in force : yürürlükte, geçerli
  1 Örnek daha
  force for : ... için güç
  Daha az gör