Yükleniyor...
remzihoca online dersler

Forced ne demek?

Forced ne demek? Forced ne anlama gelir? Forced İngilizce örnek cümle. Forced eş anlamlıları.

  force (v)

  zorlamak

  baskı altına almak, mecbur etmek

  Forced (v) ingilizce örnek cümle

  The British were forced to grant freedom to India in 1947.

  İngilizler, 1947'de Hindistan'a özgürlük vermeye zorlandı.

  The cold weather forced the people to stay inside.

  Soğuk hava, insanları içeride kalmaya zorladı.

  Russia's assault on Ukraine has forced more than 10 million people to abandon their homes.

  Rusya'nın Ukrayna'ya saldırısı 10 milyondan fazla insanı evlerini terk etmeye zorladı.

  Forced (v) Eş anlamlıları

  Bu kelimeler, birini bir şey yapmaya zorlamak anlamında kullanılabilir.
  force (v) : zorlamak
  oblige (v) : zorunda bırakmak
  make (v) : yapmak, yaptırmak, varmak
  compel (v) : zorlamak
  impel (v) : zorlamak


  Forced (adj) Collocations

  circumstance may force : durum zorlayabilir
  necessity may force : ihtiyaç zorlayabilir
  force employer : işveren zorlamak
  force postponement : ertelemeye zorlamak
  force referendum : kuvvet referandumu
  5 Örnek daha
  force resignation : istifaya zorlamak
  be forced to admit : kabul etmek zorunda kalmak
  be forced to abandon : terk etmek zorunda olmak
  be forced to surrender : teslim olmak zorunda kalmak
  be forced into bankruptcy : iflasa sürüklenmek
  Daha az gör

  Forced (adj) Preposition Kullanımları

  force sb into : birini ...ya zorlamak
  forced (adj)

  zorunlu

  mecburi

  zaruri

  zoraki, zorla, istemeyerek

  Forced (adj) Collocations

  forced conscription : zorunlu sevk/ askere alma/ askere çağırma
  forced inactivity : mecburi hareketsizlik
  forced labour : zorla çalıştırma
  forced landing : zorunlu iniş
  forced march : zorunlu yürüyüş
  4 Örnek daha
  forced migration : zorunlu göç
  forced resignation : zorunlu istifa
  be forced to accept : kabul etmek zorunda kalmak
  be forced to back down : geri adım atmak zorunda kalmak
  Daha az gör

  Forced ile Bağlantılı Kelimeler