Yükleniyor...
remzihoca online dersler

Generation ne demek?

Generation ne demek? Generation ne anlama gelir? Generation İngilizce örnek cümle. Generation eş anlamlıları.

  generation (n)

  nesil

  kuşak, jenerasyon

  Generation (n) ingilizce örnek cümle

  "Teachers, the new generation will be your masterpiece."

  "Öğretmenler, yeni nesil sizin eseriniz olacaktır."

  The music of the Beatles inspired a generation of young people.

  Beatles'ın müziği genç bir nesle ilham verdi.

  There exists a generation gap between the young and the old.

  Gençler ve yaşlılar arasında bir kuşak çatışması vardır.

  enerji üretimi

  Generation (n) ingilizce örnek cümle

  Utilization of coal and crude oil for generation of electricity produces harmful gases.

  Elektrik üretimi için kömür ve ham petrolün kullanılması zararlı gazlar üretir.

  Generation (n) Collocations

  last generation : eski nesil
  first generation : birinci kuşak
  coming generation : gelecek nesil
  current generation : şu anki nesil
  later generation : sonraki nesil
  23 Örnek daha
  lost generation : kayıp nesil
  new generation : yeni nesil
  past generation : geçmiş nesil
  post-war generation : savaş sonrası nesil
  preceding generation : önceki nesil
  present generation : şimdiki/şu anki nesil
  previous generation : önceki nesil
  subsequent generation : sonraki nesil
  successive generation : sonraki nesil
  whole generation : bütün nesil
  next generation : gelecek nesil
  former generation : önceki nesil
  future generation : gelecek nesil
  succeeding generation : sonraki nesil
  rising generation : yükselen nesil
  younger generation : genç nesil
  earlier generation : daha önceki nesil
  generation may grow up : nesil, kuşak büyüyebilir
  belong to generation : nesle ait olmak
  date back to a generation : bir nesle dayanmak
  generation gap : kuşak çatışması
  idea generation : fikir üretme
  energy generation : enerji üretimi
  Daha az gör

  Generation (n) Preposition Kullanımları

  for generations : nesillerdir
  through the generations : nesiller boyu