Yükleniyor...
remzihoca online dersler

Holding ne demek?

Holding ne demek? Holding ne anlama gelir? Holding İngilizce örnek cümle. Holding eş anlamlıları.

  hold (v)

  tutmak

  taşımak, sahip olmak

  Holding (v) ingilizce örnek cümle

  A magnet can hold many nails at a time.

  Bir mıknatıs bir seferde birçok çiviyi tutabilir.

  The handle of this pan is easy to hold.

  Bu tavanın sapını tutması kolay.

  düzenlemek

  yapmak, (toplantı, parti, seçim vs) organize etmek

  Holding (v) ingilizce örnek cümle

  They will hold a meeting at 2 o'clock this afternoon.

  Bu öğleden sonra saat 2'de bir toplantı düzenleyecekler.

  Holding (n) Collocations

  analogy may hold : benzerlik uyabilir
  archive may hold : arşiv tutabilir
  auditorium may hold : oditoryum (içine)alabilir
  bag may hold sth : çanta bir şey alabilir
  boat may hold : tekne alabilir
  101 Örnek daha
  bowl may hold : kase alabilir
  box may hold : kutu alabilir
  bucket may hold : kova alabilir
  ceasefire may hold : ateşkes devam edebilir
  clip may hold : kıskaç tutabilir
  closet may hold : dolap alabilir
  computer may hold : bilgisayar tutabilir
  container may hold : konteyner tutabilir
  court may hold : mahkeme karar verebilir
  disk may hold : disk saklayabilir
  eye may hold : göz sahip olabilir
  future may hold : Gelecek getirebilir
  gaze may hold : bakış bırakmayabilir
  hand may hold : el tutabilir
  judge may hold : hakim tutabilir
  library may hold : kütüphane tutabilir
  luck may hold : şans tutabilir
  maxim may hold : özdeyiş içerebilir
  pail may hold : kova alabilir
  rack may hold : raf tutabilir
  shelf may hold : raf tutabilir
  store may hold : mağaza alabilir
  theory may hold : teori önerebilir
  tradition may hold : gelenek kabul ettirebilir
  truce may hold : ateşkes sürebilir
  vase may hold : vazo tutabilir
  weather may hold : hava durumu tutabilir
  wisdom may hold : akıl kabul ettirebilir
  hold association : derneği tutmak
  hold attention : dikkat çekmek
  hold attraction : çekiciliğe sahip olmak
  hold baby : bebeği tutmak
  hold bag : çantayı / torbayı tutmak
  hold ball : balo düzenlemek
  hold ballot : oylama yapmak
  hold banner : afiş tutmak / taşımak
  hold banquet : ziyafet düzenlemek
  hold belief : inanca bağlanmak/sahip olmak
  hold breath : nefesini tutmak
  hold a castle : kaleyi elinde tutmak
  hold celebration : kutlama yapmak
  hold charm : cazibesini koru
  hold clue : ipucu taşımak / içermek
  hold collection : koleksiyon sahip olmak/yapmak
  hold conference : konferans düzenlemek
  hold contest : yarışma düzenlemek
  hold copyright : telif hakkına sahip olmak
  hold degree : diploma almak
  hold dinner : akşam yemeği düzenlemek
  hold an election : seçim düzenlemek
  hold an event : bir etkinlik düzenlemek
  hold exhibition : sergi düzenlemek
  hold expectation : beklenti içinde olmak
  hold festival : festival düzenlemek
  hold game : oyun düzenlemek
  hold gathering : kalabalığı tutmak
  hold grudge : kin tutmak
  hold hand : el ele tutuşmak
  hold hostage : rehin almak
  hold idea : fikir sahibi olmak
  hold key : anahtarını elinde bulundurmak
  hold majority : çoğunluğu tutmak
  hold march : marş yürüyüşü
  hold a meeting : toplantı düzenlemek
  hold moisture : nem tutmak
  hold monopoly : tekeline sahip olmak
  hold mystery : gizem barındırmak
  hold office : makama sahip olmak
  hold opinion : bir görüşe sahip olmak
  hold a party : parti düzenlemek
  hold patent : patent almak
  hold place : yeri olmak
  hold position : rol üstlenmek
  hold potential : potansiyele sahip olmak
  hold power : gücü tutmak
  hold prejudice : önyargılı olmak
  hold presidency : başkanlığı yürütmek
  hold promise : vaatte bulunmak
  hold referendum : referandum tutmak
  hold rehearsal : prova yapmak
  hold seat : yer almak
  hold secret : gizli tutmak
  hold stretch : germek
  hold view : görüşe sahip olmak
  hold commonly : yaygın olarak tut(ul)mak/kabul etmek (fikir vb.)
  hold widely : yaygın olarak tutulmak/kabul görmek (fikir vb.)
  hold steady : sabit bir şeye tutunmak
  hold true : geçerli olmak
  hold sb responsible : birini sorumlu tutmak
  hold upright : dik tutmak
  hold sth confidential : gizli tutmak
  hold sth valid : geçerli kabul etmek
  hold in stomach : karnını içine çekmek
  hold in respect : saygı duymak
  hold in regard : saygı duymak
  hold in check : kontrol altında tutmak
  hold sth in abeyance : ertelemek
  hold surgery : muayenehanede olmak
  commonly held assumption : ortak kabul görmüş varsayım
  commonly held belief : ortak kabul görmüş inanç
  commonly held : yaygın olarak kabul gören
  Daha az gör
  holding (n)

  hisse

  pay