Yükleniyor...
remzihoca online dersler

Included ne demek?

Included ne demek? Included ne anlama gelir? Included İngilizce örnek cümle. Included eş anlamlıları.

  include (v)

  içermek

  kapsamak, dahil etmek, katmak

  Included (v) ingilizce örnek cümle

  Delivery is not included in the price.

  Teslimat fiyata dahil değildir.

  This committee includes scientists and engineers.

  Bu komite, bilim insanlarını ve mühendisleri içeriyor.

  The indigenous peoples of Mexico included the Aztecs, the Maya, and the Zapotec.

  Meksika'nın yerli halkları arasında Aztekler, Mayalar ve Zapotekler vardı.

  Symptoms of anaemia include paleness, becoming faint, and feeling tired.

  Anemi belirtileri arasında solgunluk, bayılma ve yorgun hissetme yer alır.

  Included (v) Eş anlamlıları

  Bu kelimeler içermek anlamında kullanılabilir.
  include (v) : içermek
  contain (v) : içermek, kontrol altına almak
  incorporate (v) : birleştirmek
  encompass (v) : kapsamak
  involve (v) : içermek, gerektirmek
  embrace (v) : sarılmak, kabul etmek, kapsamak


  Included (adj) Collocations

  archive may include : arşiv içerebilir
  bill may include : fatura içerebilir
  cast may include : yöntem içerebilir
  category may include : kategori içerebilir
  collection may include : koleksiyon içerebilir
  77 Örnek daha
  conference may include : konferans içerebilir
  course may include : ders içerebilir
  definition may include : Tanım içerebilir
  delegation may include : heyet içerebilir
  design may include : tasarım içerebilir
  display may include : sergi içerebilir
  district may include : bölge kapsayabilir
  document may include : belge içerebilir
  exhibit may include : sergi içerebilir
  exhibition may include : sergi içerebilir
  extra may include : ek içerebilir
  facility may include : tesis içerebilir/kapsayabilir
  factor may include : etken içerebilir
  feature may include : özellik içerebilir
  fee may include : ücret içerebilir
  field may include : alan kapsayabilir
  film may include : film içerebilir
  group may include : grup içerebilir
  improvement may include : gelişme kapsayabilir
  information may include : bilgi içerebilir
  initiative may include : teşebbüs içerebilir
  itinerary may include : izlenecek yol içerebilir
  kit may include : malzeme kapsayabilir/içerebilir
  list may include : liste içerebilir
  manual may include : el kitabı içerebilir
  menu may include : menü içerebilir
  offering may include : teklif kapsayabilir
  pack may include : paket içerebilir
  package may include : paket içerebilir
  page may include : sayfa içerebilir
  panel may include : panel içerebilir
  plan may include : plan içerebilir
  programme may include : program içerebilir
  range may include : sıra içerebilir
  recipe may include : tarif içerebilir
  record may include : kayıt içerebilir
  regimen may include : rejim içerebilir
  register may include : kayıt içerebilir
  repertoire may include : (gösteri) dağarcık içerebilir
  report may include : rapor içerebilir
  set may include : seri içerebilir
  signatory may include : imzacı dahil olabilir
  site may include : web sitesi içerebilir
  syllabus may include : müfredat içerebilir
  track may include : şarkı (parça) içerebilir
  training may include : eğitim içerebilir
  work may include : iş içerebilir
  writing may include : yazı içerebilir
  include allusion : dahil etme
  include array : dizi eklemek
  include attachment : eki dahil etmek
  include bibliography : bibliyografyayı dahil etmek
  include clause : yan tümce
  include commentary : yorum ekle
  include component : bileşen içermek
  include detail : ayrıntı içermek
  include element : öğe ekle
  include example : örnek dahil
  include excerpt : alıntı içermeli
  include extra : ekstra dahil
  include feature : özelliği içermek/kapsamak
  include ingredient : bileşen içermek
  include instruction : talimatı dahil et
  include introduction : girişi sunmak
  include material : malzeme dahil
  include mix : karışımı ekle
  include postage : posta ücreti dahil
  include provision : hüküm vermek
  include range : aralığa dahil et
  include reference : referans içermek
  include safeguard : koruma altına al
  include selection : seçimi dahil et
  include single : tek kişilik
  include solo : yalnız dahil
  include stint : Stint'i dahil et
  include stipulation : şart koşulu
  include tutorial : eğitici dahil
  Daha az gör
  included (adj)

  dahil

  içine alan

  Included ile Bağlantılı Kelimeler