Yükleniyor...
remzihoca online dersler

Limit ne demek?

Limit ne demek? Limit ne anlama gelir? Limit İngilizce örnek cümle. Limit eş anlamlıları.

  limit (v)

  sınırlamak

  sınırlandırmak, kısıtlamak

  Limit (v) ingilizce örnek cümle

  Limit the amount of alcohol that you drink.

  İçtiğiniz alkol miktarını sınırlayın.

  Limit (v) Eş anlamlıları

  Bu kelimeler, belirli sınırlar içerisinde tutmak anlamında kullanılabilir.
  limit (v) : sınırlamak
  restrict (v) : sınırlamak
  constrain (v) : sınırlamak
  confine (v) : kısıtlamak, kapatmak


  Limit (n) Collocations

  law may limit : kanun sınırlayabilir
  regulation may limit : düzenleme sınırlayabilir
  restriction may limit : kısıtlama sınırlayabilir
  rule may limit : kural sınırlayabilir
  limit ability : yeteneği sınırlamak
  54 Örnek daha
  limit access : erişimi sınırlamak
  limit ambition : hırsını sınırlamak
  limit amount : miktarı sınırlamak
  limit availability : elverişliliği sınırlamak
  limit choice : seçenekleri sınırlamak
  limit competition : rekabeti sınırlandırmak
  limit damage : hasarı sınırlandırmak
  limit drinking : içmeyi sınırlamak
  limit duration : süreyi sınırlandırmak
  limit effect : etkiyi sınırlandırmak
  limit effectiveness : verimliliği sınırlandırmak
  limit emission : salımı sınırlandırmak
  limit exercise : alıştırmayı sınırlandırmak
  limit expansion : genişlemeyi sınırlandırmak
  limit expenditure : harcamayı sınırlandırmak
  limit export : ihracatı sınırlandırmak
  limit exposure : etkiyi sınırlandırmak
  limit extent : kapsamı sınırlandırmak
  limit freedom : özgürlüğü sınırlandırmak
  limit growth : büyümeyi sınırlandırmak
  limit horizon : ufku sınırlandırmak
  limit immigration : göçü sınırlandırmak
  limit import : ithalatı sınırlandırmak
  limit influence : etkiyi sınırlandırmak
  limit intake : alımı sınırlandırmak
  limit liability : güvenilirliği sınırlandırmak
  limit membership : üyeliği sınırlandırmak
  limit mobility : hareketliliği sınırlandırmak
  limit movement : hareketi sınırlandırmak
  limit number : sayıyı sınırlandırmak
  limit option : seçeneği sınırlandırmaksınırlandırmak
  limit participation : katılımı sınırlandırmak
  limit pollution : kirlenmeyi sınırlandırmak
  limit power : gücü sınırlandırmak
  limit range : menzili sınırlandırmak
  limit reach : menzili sınırlandırmak
  limit right : doğruyu sınırlandırmak
  limit risk : riski sınırlandırmak
  limit scope : kapsamı sınırlandırmak
  limit size : büyüklüğü sınırlandırmak
  limit spread : yayılmayı sınırlandırmak
  limit supply : kaynağı sınırlamak
  limit use : kullanımı sınırlandırmak
  limit usefulness : faydayı sınırlandırmak
  limit utility : faydayı sınırlandırmak
  limit drastically : büyük ölçüde sınırlamak
  limit effectively : verimli bir şekilde sınırlandırmak
  limit greatly : geniş ölçüde sınırlandırmak
  limit seriously : ciddi bir şekilde sınırlandırmak
  limit severely : ciddi bir şekilde sınırlamak
  limit sharply : keskince sınırlandırmak
  limit significantly : önemli ölçüde sınırlandırmak
  limit strictly : sıkı bir şekilde sınırlandırmak
  limit substantially : önemli derecede sınırlandırmak
  Daha az gör

  Limit (n) Preposition Kullanımları

  limit to : ... ile sınırlamak
  limit (n)

  sınır

  limit

  Limit (n) ingilizce örnek cümle

  The Suprematist movement grew out of Russian avant-garde ideas on the function of language and the role and limits of art.

  Suprematist hareket, Rusların dilin işlevi ve sanatın rolü ve sınırları hakkındaki avangard fikirlerinden doğmuştur.

  My family pushed me to the limit of my abilities.

  Ailem beni yeteneklerimin sınırına kadar zorladı.

  Limit (n) Collocations

  accept limit : sınırı kabul etmek
  acknowledge limit : sınırı kabul etmek
  approach limit : sınıra yaklaşmak
  break limit : sınırı aşmak
  challenge limit : sınırı değerlendirmek
  75 Örnek daha
  cross limit : sınırı geçmek
  defile limit : sınırı bozmak
  define limit : sınırı belirlemek
  determine limit : sınırı belirlemek
  enforce limit : sınırı zorlamak
  establish limit : sınır kurmak
  exceed limit : sınırı aşmak
  expand limit : sınırı genişletmek
  explore limit : limiti keşfetmek
  extend limit : sınırı genişletmek
  have limit : sınırı olmak
  impose limit : sınırı zorlamak
  increase limit : limiti artırmak
  lower limit : limiti azaltmak
  near limit : sınıra yakın
  overcome limit : sınırın üstesinden gelmek
  overstep limit : sınırı aşmak
  place limit : sınır getirmek
  push limit : sınırı zorlamak
  put limit : sınır koymak
  raise limit : sınır artırmak
  reach limit : sınıra ulaşmak
  recognize limit : sınırı farketmek
  reduce limit : sınırı düşürmek
  respect limit : sınıra saygı göstermek
  set limit : sınır belirlemek
  stretch limit : sınırı esnetmek
  test limit : sınırını test etmek
  transcend limit : sınırı geçmek
  violate limit : sınırı ihlal etmek
  daily limit : günlük limit
  absolute limit : mutlak limit
  acceptable limit : kabul edilebilir sınır
  allowable limit : kabul edilebilir sınır
  annual limit : yıllık limit
  arbitrary limit : keyfi sınır
  clear limit : net sınır
  constitutional limit : yasal sınır
  higher limit : daha yüksek limit
  inherent limit : içsel sınır
  legal limit : yasal sınır
  lower limit : alt sınır/limit
  maximum limit : azami sınırlama
  minimum limit : asgari sınırlama
  narrow limit : dar sınır
  normal limit : normal sınır
  northern limit : kuzey sınırı
  outer limit : dış sınır
  permissible limit : izin verilebilir sınır
  physical limit : fiziksel sınır
  practical limit : uygulanabilir sınır
  prescribed limit : saptanmış sınır
  reasonable limit : makul sınır
  recommended limit : önerilen sınır
  safe limit : güvenli sınır
  set limit : sınırı belirlemek
  severe limit : şiddetli sınır
  southern limit : güney sınırı
  specific limit : belirli sınır
  statutory limit : yasal sınır
  strict limit : katı sınırlama
  stringent limit : sıkı limit
  theoretical limit : teorik limit
  tight limit : sıkı limit
  ultimate limit : son sınır
  upper limit : üst sınır
  fixed limit : düzenlenmiş sınır
  finite limit : sonu olan sınır
  extreme limit : son sınır
  financial limit : mali sınır
  established limit : kurulmuş sınır
  specified limit : belirlenmiş limit
  age limit : yaş sınırı
  speed limit : hız sınırı
  push to the limit : sınırı zorlamak
  Daha az gör

  Limit (n) Preposition Kullanımları

  limit on : ... üzerinde kısıtlama, sınır
  limit to : ...ya sınır
  within a limit : bir sınır içerisinde
  without limit : sınırsız / limitsiz
  below a limit : bir limitin altında
  3 Örnek daha
  above a limit : bir limitin üzerinde
  beyond a limit : sınırın ötesinde
  off limits : yasak
  Daha az gör

  Limit ile Bağlantılı Kelimeler