Yükleniyor...
remzihoca online dersler

Restrict ne demek?

Restrict ne demek? Restrict ne anlama gelir? Restrict İngilizce örnek cümle. Restrict eş anlamlıları.

  restrict (v)

  sınırlamak

  kısıtlamak

  Restrict (v) ingilizce örnek cümle

  Her diet restricts her to 1500 calories a day.

  Diyeti onu günde 1500 kalori ile sınırlıyor.

  The speed is restricted to 50 kilometres an hour here.

  Burada hız saatte 50 kilometre ile sınırlandırılmıştır.

  In this country, the government cannot restrict where people can live on the basis of race or ethnicity.

  Bu ülkede hükümet, insanların ırk veya etnik kökenine dayanarak nerede yaşayabileceklerini kısıtlayamaz.

  Restrict (v) Eş anlamlıları

  Bu kelimeler, belirli sınırlar içerisinde tutmak anlamında kullanılabilir.
  limit (v) : sınırlamak
  restrict (v) : sınırlamak
  constrain (v) : sınırlamak
  confine (v) : kısıtlamak, kapatmak


  Restrict (v) Collocations

  law may restrict : kanun kısıtlayabilir
  regulation may restrict : yönetmelik kısıtlayabilir
  rule may restrict : kural sınırlayabilir
  restrict abortion : kürtajı kısıtlamak
  restrict access : erişimi kısıtlamak
  8 Örnek daha
  restrict development : gelişimi kısıtlamak
  restrict immigration : göçü kısıtlamak
  restrict supply : kaynağı kısıtlamak
  restrict usage : kullanımı kısıtlamak
  restrict vision : vizyonu kısıtlamak
  restrict effectively : etkili bir şekilde kısıtlamak
  restrict sharply : keskin bir şekilde kısıtlamak
  restrict unnecessarily : gereksiz yere kısıtlamak
  Daha az gör

  Restrict (v) Preposition Kullanımları

  restrict to : ...ile sınırlamak/kısıtlamak