Yükleniyor...
Natural [Adj] İngilizce örnek cümle - Remzi Hoca
remzihoca online dersler

Natural (Adj) ne demek?

Natural (Adj) ne anlama gelir? Natural ne demektir? Natural İngilizce örnek cümle.

  natural (n)

  doğuştan yetenekli kimse

  natural (adj)

  doğal

  tabii

  Natural (adj) ingilizce örnek cümle

  Caffeine at high doses is a natural pesticide.

  Yüksek dozlarda kafein, doğal bir böcek ilacıdır.

  The country is rich in natural resources.

  Ülke doğal kaynaklar bakımından zengindir.

  normal

  olması beklenen, doğal, şaşırtıcı olmayan

  Natural (adj) Collocations

  completely natural : tamamen doğal
  perfectly natural : mükemmel doğal
  natural ability : doğal yetenek
  natural advantage : doğal avantaj
  natural area : doğal alan
  67 Örnek daha
  natural balance : doğal denge
  natural barrier : doğal bariyer
  natural beauty : doğal güzellik
  natural bent : doğal yetenek
  natural catastrophe : doğal felaket
  natural charm : doğal çekicilik
  natural check : doğal kontrol
  natural childbirth : normal doğum
  natural compound : doğal bileşik
  natural consequence : doğal sonuç
  natural curiosity : doğal merak
  natural curve : doğal kıvrım
  natural cycle : doğal döngü
  natural disaster : doğal felaket
  natural ecology : doğal ekoloji
  natural environment : doğal çevre/ortam
  natural expression : doğal ifade
  natural force : doğal güç
  natural forest : doğal orman
  natural gas : doğal gaz
  natural habitat : doğal yaşam alanı
  natural hazard : doğal tehlike
  natural inclination : doğal eğim
  natural ingredient : doğal içerik
  natural instinct : doğal içgüdü
  natural language : doğal dil
  natural light : doğal ışık
  natural material : doğal madde
  natural occurrence : doğal oluşum
  natural order : doğal düzen
  natural phenomenon : doğal olgu
  natural philosophy : doğa felsefesi
  natural population : doğal nüfus
  natural process : doğal süreç
  natural product : doğal ürün
  natural reaction : doğal reaksiyon
  natural remedy : doğal ilaç/çözüm
  natural resource : doğal kaynak
  natural right : doğuştan gelen hak
  natural scenery : doğal manzara
  natural science : doğa bilimi
  natural scientist : doğa bilimci
  natural selection : doğal seçme/seçilim
  natural setting : doğal ortam
  natural source : doğal kaynak
  natural speech : doğal / normal konuşma
  natural state : doğal hal
  natural substance : doğal madde
  natural sugar : doğal şeker
  natural supplement : doğal takviye
  natural surroundings : doğal çevre
  natural talent : doğal yetenek
  natural target : doğal hedef
  natural uranium : doğal uranyum
  natural variation : doğal değişim
  natural vegetation : doğal bitki örtüsü
  natural wonder : doğa harikası
  natural world : doğal yaşam
  natural conditions : doğa koşulları
  natural history : doğa tarihi
  natural law : doğa kanunu
  natural formation : doğal oluşum
  natural endowment : doğuştan gelen yetenek
  natural treatment : doğal tedavi
  natural pearl : doğal inci
  natural shelter : doğal sığınak
  natural disturbance : doğal felaket
  Daha az gör