Yükleniyor...
remzihoca online dersler

Occupied ne demek?

Occupied ne demek? Occupied ne anlama gelir? Occupied İngilizce örnek cümle. Occupied eş anlamlıları.

  occupy (v)

  yer kaplamak

  doldurmak, meşgul etmek

  Occupied (v) ingilizce örnek cümle

  Across Africa, drylands occupy 43 per cent of the region.

  Afrika genelinde, kurak alanlar bölgenin yüzde 43'ünü kaplıyor.

  Both Ireland and Northern Ireland occupy the island west of Great Britain.

  Hem İrlanda hem de Kuzey İrlanda, Büyük Britanya'nın batısındaki adayı kaplar.

  işgal etmek

  ele geçirmek, zapt etmek

  Occupied (v) ingilizce örnek cümle

  The land was occupied extensively by the Celts, and was later ruled by the Romans.

  Ülke Keltler tarafından geniş çapta işgal edildi ve daha sonra Romalılar tarafından yönetildi.

  The armed forces occupied the entire territory.

  Silahlı güçler tüm bölgeyi işgal etti.

  Occupied (v) Eş anlamlıları

  Bu kelimeler; bir yerde ikamet etmek, yaşamak anlamında kullanılabilir.
  live (v) : yaşamak
  inhabit (v) : yaşamak
  occupy (v) : yer kaplamak, işgal etmek
  reside (v) : ikamet etmek
  dwell (v) : ikamet etmek


  Occupied (adj) Collocations

  army may occupy : ordu işgal edebilir
  cubicle may occupy : kabine işgal edebilir
  settler may occupy : yerleşimci meşgul olabilir
  tenant may occupy : kiracı işgal edebilir
  troops may occupy : birlikler işgal edebilir
  11 Örnek daha
  occupy country : ülkeyi işgal etmek
  occupy foreground : ön planı/ ön tarafı kaplamak
  occupy position : pozisyona sahip olmak
  occupy premises : mülkü işgal etmek
  occupy role : rol oynamak
  occupy seat : yeri/koltuğu işgal etmek
  occupy a territory : bir bölgeyi işgal etmek
  occupy throne : tahta oturmak, tahtta olmak
  occupying power : işgal gücü
  occupying army : işgal ordusu
  occupying force : işgal gücü
  Daha az gör
  occupied (adj)

  meşgul

  tutulmuş olmak, işgal edilmiş

  Occupied (adj) Collocations

  densely occupied : yoğun ölçüde işgal edilmiş
  illegally occupied : yasa dışı işgal edilmiş
  permanently occupied : kalıcı olarak işgal edilmiş
  entirely occupied : tamamen işgal edilmiş

  Occupied ile Bağlantılı Kelimeler