Yükleniyor...
remzihoca online dersler

Peace ne demek?

Peace ne demek? Peace ne anlama gelir? Peace İngilizce örnek cümle. Peace eş anlamlıları.

  peace (n)

  barış

  sulh

  Peace (n) ingilizce örnek cümle

  Peace has returned after three years of war.

  Üç yıllık savaştan sonra barış geri döndü.

  We should make every effort to maintain world peace.

  Dünya barışı sağlamak için her türlü çabayı göstermeliyiz.

  huzur

  sükûnet, sessizlik, ağız tadı

  Peace (n) ingilizce örnek cümle

  Learning to ignore things is one of the greatest paths to inner peace.

  Bazı şeyleri görmezden gelmeyi öğrenmek, iç huzura giden en harika yollardan biridir.

  Jack was arrested for disturbing the peace.

  Jack huzuru bozmaktan tutuklandı.

  Peace (n) Eş anlamlıları

  Bu kelimeler; sessizlik, sakinlik, sükunet, huzur anlamında kullanılabilir.
  peace (n) : barış, huzur
  quiet (n) : sessizlik
  tranquillity (n) : sakinlik
  hush (n) : sessizlik
  calm (n) : sessizlik
  silence (n) : sessizlik


  Peace (n) Collocations

  peace may come : barış gelebilir
  peace may prevail : barış hakim olabilir
  peace may reign : barış/huzur hakim olabilir
  broker peace : barışa aracılık yapmak
  disturb peace : huzuru bozmak
  71 Örnek daha
  enjoy peace : huzuru olmak
  establish peace : barışı sağlamak
  find peace : huzur bulmak
  keep peace : barışı devam ettirmek
  maintain peace : barışı devam ettirmek
  make peace with : ... ile barış yapmak
  negotiate peace : barış müzakeresi yapmak
  preserve peace : barışı korumak
  promote peace : barışı teşvik etmek
  restore peace : barışı tekrar sağlamak
  secure peace : barışı güvence altına almak
  seek peace : huzur aramak
  shatter peace : huzuru bozmak
  threaten peace : barışı tehdit etmek
  inner peace : iç huzur
  lasting peace : kalıcı barış
  perfect peace : mükemmel huzur
  permanent peace : kalıcı barış
  relative peace : göreceli barış
  uneasy peace : gergin barış
  durable peace : kalıcı barış
  eternal peace : sonsuz huzur
  fragile peace : kırılgan barış
  negotiated peace : müzakere edilen barış
  peace treaty : barış antlaşması
  bring about peace : barış sağlamak
  peace may descend on somewhere : huzur çökebilir
  peace may settle over somewhere : huzur çökebilir
  peace agreement : barış antlaşması
  peace of mind : iç huzur
  peace process : barış süreci
  world peace : dünya barışı
  peace efforts : barış çabaları
  peace initiative : barış girişimi
  peace accord : barış antlaşması
  peace deal : barış anlaşması
  peace pact : barış antlaşması
  peace settlement : barış antlaşması
  peace offering : barış teklifi
  leave sb in peace : birini rahat bırakmak
  bring peace : barış getirmek
  make peace : barış sağlamak
  peace conference : barış konferansı
  peace congress : barış kongresi
  peace talks : barış konuşmaları
  peace negotiation : barış müzakeresi
  peace plan : barış planı
  peace proposal : barış teklifi
  peace broker : barış aracısı
  peace envoy : barış elçisi
  peace negotiator : barış müzakerecisi
  peace mission : barış görevi
  peace activist : barış aktivisti
  peace advocate : barış savunucusu
  peace campaigner : barış kampanyacısı
  peace marcher : barış yürüyüşü yapan kimse
  peace protester : barış için protesto yapan kimse
  peace group : barış grubu
  peace movement : barış hareketi
  peace camp : barış kampı
  peace march : barış yürüyüşü
  peace protest : barış protestosu
  peace rally : barış mitingi
  peace vigil : barış nöbeti
  peace and quiet : huzur ve sessizlik
  peace and tranquillity : huzur ve sessizlik
  a breach of the peace : huzuru bozma
  sustainable peace : sürdürülebilir barış
  peace dividend : barış payı
  peace pipe : barış piposu (Kızılderili)
  peace sign : barış işareti
  Daha az gör

  Peace (n) Preposition Kullanımları

  peace between : ...arasında barış
  at peace with : ...ile barış halinde
  in peace : huzur içinde
  at peace : barışta | huzur içinde