Yükleniyor...
remzihoca online dersler

Period ne demek?

Period ne demek? Period ne anlama gelir? Period İngilizce örnek cümle. Period eş anlamlıları.

  period (adv)

  nokta

  cümle sonunda kullanılan, sinirli olduğunu gösteren vurgu
  period (n)

  dönem

  zaman, süre, devir

  Period (n) ingilizce örnek cümle

  Composers of the classical music period include Mozart and Beethoven.

  Klasik müzik döneminin bestecileri Mozart ve Beethoven'ı kapsar.

  regl

  aybaşı, âdet dönemi

  Period (n) Eş anlamlıları

  Bu kelimeler, bir şeyin başlayıp bittiği dönemi anlatırken kullanılabilir.
  period (n) : dönem, regl
  season (n) : mevsim
  term (n) : terim, dönem, şart


  Period (adj) Collocations

  period may begin : çağ başlayabilir
  period may commence : dönem başlayabilir
  period may elapse : dönem geçebilir
  period may end : dönem sona erebilir
  period may last : dönem devam edebilir
  38 Örnek daha
  period may start : dönem başlayabilir
  period may stop : menstrüasyon/adet durabilir
  begin period : döneme başlamak
  dominate period : döneme hakim olmak
  enter period : döneme girmek
  experience period : dönem yaşamak
  have period : dönem geçir
  brief period : kısa bir süre
  critical period : kritik dönem
  crucial period : önemli dönem
  difficult period : zor dönem/süreç
  initial period : ilk dönem
  limited period : sınırlı süre/zaman
  long period : uzun dönem
  medieval period : ortaçağ dönemi
  menstrual period : âdet dönemi
  post-war period : savaş sonrası dönem
  prolonged period : uzun süreli dönem
  short period : kısa dönem
  transitional period : geçiş süreci
  full period : tam dönem
  early period : erken dönem
  entire period : bütün dönem
  extended period : uzun süre
  earlier period : daha erken dönem
  given period : belli dönem
  historical period : tarihsel dönem
  whole period : bütün dönem
  long period of time : uzun zaman
  incubation period : kuluçka dönemi
  time period : zaman aralığı
  for a short period of time : kısa süreliğine
  accession period : katılım süreci
  the EU accession period : AB'ye katılım süreci
  European Union accession period : Avrupa Birliği katılım süreci
  a period of famine : kıtlık dönemi
  election period : seçim dönemi
  prenatal period : doğum öncesi dönem
  Daha az gör

  Period (adj) Preposition Kullanımları

  for a period : bir süre için
  during a period : bir dönemde
  period between : ... arasındaki dönem
  period from … to … : ... dönemden ...e
  over a period : bir süre boyunca
  period (adj)

  dönemsel

  tarihi, eski çağa ait, eski devirlerden kalan

  Period (adj) Collocations

  period charm : dönem cazibesi
  period instrument : dönem aleti

  Period ile Bağlantılı Kelimeler